Poznáte dvojjazyčné knihy?

francúzsko - slovenská dvojjazyčná kniha

Tiež odkladáte čítanie kníh v cudzom jazyku na čas „keď budem lepšie rozumieť“? A viete, že vďaka dvojjazyčným knihám už čítanie odkladať nemusíte? Nielen začiatočníci ocenia niekoľko výhod, ktoré dvojjazyčné vydania kníh ponúkajú. 

Čítať knihy v angličtine alebo v nemčine môže byť zo začiatku náročné, hlavne keď je veľa slov pre vás neznámych. Nezabúdajte však, že na to, aby ste pochopili, o čom sa v knihe píše, nepotrebujete vedieť doslovne preložiť všetky slovíčka! Vaším cieľom nie je vypísať si úplne každé neznáme slovíčko, ale porozumieť obsahu knihy. A zažiť ten skvelý pocit, keď konečne prečítate vašu prvú knihu v cudzom jazyku.  

Čo sú dvojjazyčné (bilingválne) knihy? 

Dvojjazyčné alebo bilingválne knihy obsahujú jeden text v dvoch jazykoch súčasne. Na ľavej strane knihy je text v cudzom jazyku, na pravej strane je ten istý text v slovenčine alebo češtine (jednoducho v jazyku, ktorému dobre rozumiete). Niektoré obsahujú aj CD so zvukovou nahrávkou, prípadne aj doplňujúce cvičenia na overenie, či ste správne porozumeli textu.

Ukážka z francúzsko-slovenskej dvojjazyčnej knihy Malý princ
Ukážka prvej kapitoly dvojjazyčného vydania knižky Malý princ.

Aké sú výhody dvojjazyčných kníh? 

Vhodné aj pre začiatočníkov 

Sú priam ideálne na začiatok, keď sa ešte neodvážite otvoriť knihu v pôvodnom jazyku. Pomôžu vám spraviť prvý krok. Sú niečo ako pomocné kolieska na detskom bicykli. Vďaka prekladu na opačnej strane sa nemusíte báť, že textu nebudete rozumieť. Cez dvojjazyčné knihy si viete veľmi ľahko nájsť cestu k čítaniu v cudzom jazyku.

Prispôsobené vašej jazykovej úrovni 

Väčšina dvojjazyčných kníh je prispôsobená konkrétnej jazykovej úrovni. Takže text knihy nebude úplne pôvodný, ale bude zjednodušený – nebude obsahovať ťažkú slovnú zásobu a bude jednoduchšie napísaný.  

Začiatočníci si vyberajú z kníh označených A1-A2 alebo jednou hviezdičkou z troch. Pre mierne pokročilých sú knihy označené B1-B2 alebo dvomi hviezdičkami.  

Ukážky obalov kníh, kde je možné vidieť jazykovú úroveň daného vydania
Ukážky dvojjazyčných kníh, kde je možné vidieť jazykovú úroveň daného vydania. (Zdroj: www.martinus.sk)

Preklad ihneď po ruke 

Nemusí vás odrádzať ani to, že si budete musieť prácne hľadať slovíčka v slovníku, pretože preklad budete mať ihneď poruke. Text bilingválnych kníh je na oboch stranách usporiadaný rovnako. To znamená, ak nerozumiete poriadne druhej vete v treťom odseku, v slovenskom preklade vám stačí prečítať si práve druhú vetu v treťom odseku. 

Texty nemôžete porovnávať slovo po slove. Každý jazyk má iný slovosled, takže takto by ste sa ďaleko nedostali. Preklad používajte len ako pomôcku – ak náhodou niečomu nerozumiete, prečítate si zrkadlovú vetu aby ste pochopili význam daného slova v kontexte.  

Dvojjazyčná kniha aj s nahrávkou na CD 

Na trhu je veľa dvojjazyčných kníh, ktoré obsahujú aj nahrávku celého textu na CD alebo možnosť stiahnuť si mp3 verziu. To vám znásobuje úžitok z knižky, pretože viete počúvať a čítať zároveň, môžete s nahrávkou precvičovať shadowing (tieňovanie – snažíte sa opakovať to, čo počujete a trénujete si tak výslovnosť), môžete iba počúvať a zlepšovať si porozumenie hovoreného slova. A to všetko vďaka jednej knižke! 

Bonusy v podobe cvičení a vysvetlenia gramatiky 

V niektorých knihách nájdete aj cvičenia, pomocou ktorých si môžete overiť, ako dobre ste porozumeli textu. Tieto cvičenia, hlavne ak ide o otázky, znovu viete skvele využiť napríklad na precvičovanie rozprávania – odpoviete si na ne buď sami (metóda self-talk) alebo to bude skvelá téma na vašu hodinu konverzácie s učiteľom alebo s vaším konverzačným partnerom. Okrem rozprávania vám tieto cvičenia môžu poslúžiť aj ako námet na písanie krátkych textov, a teda precvičovanie písania v cudzom jazyku. (Nezabudnite potom niekoho poprosiť, aby vám text aj opravil.) 

Ukážka otázok na overenie porozumenia na konci kapitoly
Ukážka otázok z knihy Rozprávky bratov Grimmovcov/Märchen der Brüder Grimm

Niekedy nájdete v knihe aj časti vysvetľujúce použitú gramatiku. V prípade, že ste tento gramatický jav nepoznali alebo mu nerozumeli, viete si v cvičebnici alebo na internete vyhľadať doplňujúce cvičenia na precvičenie konkrétneho gramatického javu.  

Ukážky vysvetlena gramatiky v knihe Anna Karenina
Ukážka vysvetlenia gramatiky v dvojjazyčnej knihe Anna Karenina

Spĺňajú všetky štyri piliere Jazykového mentoringu 

Štyri základné piliere Jazykového mentoringu
  1. Zábava – Vy sami si vyberiete knižku, ktorá vás naozaj zaujíma a budete ju chcieť čítať. 
  2. Efektívna metóda – Toto je mnohokrát overený fakt. Motivuje začať čítať v cudzom jazyku aj ľudí, ktorí sa na to ešte necítia, a potom zrazu ani sami nevedia ako, a už čítajú len text v cudzom jazyku. 
  3. Systém – Povedzte si, že každý deň prečítate jednu stranu. Knižku majte stále na očiach, napríklad ak radi čítate pred spaním, položte si ju na nočný stolík a nechoďte spať, kým si tú jednu stranu neprečítate. Vytvoríte si návyk, ktorý sa potom bude veľmi ľahko prehlbovať pridávaním ďalších stránok. 
  4. Kontakt – Kniha má veľa strán, čiže ak si dnes prečítate iba pár stránok, zajtra máte stále čo čítať. Keď knižku dočítate, budete mať za sebou niekoľko hodín strávených s cudzím jazykom! 

Ako efektívne pracovať s dvojjazyčnou knihou? 

Prečítajte si najprv odsek alebo aj pol strany v cudzom jazyku. Snažte sa už od začiatku čítať v cudzom jazyku čo najviac. Odolajte pokušeniu prečítať si preklad hneď po každej vete a vyhľadávať slová, ktorým nerozumiete. Ak nejaké slovo nepoznáte, veľakrát sa význam objasní pri väčšom kontexte. Vaším cieľom je snažiť sa predlžovať čas od momentu, kedy prvýkrát začnete mať pocit, že nerozumiete, po moment, keď si už musíte pozrieť preklad. Nechajte vášmu mozgu čas, aby na to najprv prišiel sám pomocou kontextu.

Preklad na pravej strane slúži ako barlička. Takýmto postupným čítaním sa budete posúvať ďalej, slovíčka sa začnú opakovať a po pár stranách zistíte, že si potrebujete preložiť čoraz menej a menej slov.  

Po čase si natoľko zvyknete na čítanie v cudzom jazyku, že preklad už ani nebudete potrebovať. Určite však čítajte najprv text v cudzom jazyku a až potom podľa potreby preklad. Opačne to pre učenie sa cudzieho jazyka veľký zmysel nemá. 

Podčiarkujte si frázy s novými slovíčkami, ktoré si neskôr spracujte napríklad pomocou metódy Goldlist, alebo si vytvorte vlastnú sadu v aplikácii Anki. Určite sa ale venujte aj slovnej zásobe. Počas čítania si totiž na niektoré neznáme slovíčka zvyknete, keďže sa budú v texte opakovať, no ak sa im nebudete venovať aj pomocou nejakej metódy na slovnú zásobu, budete im síce pasívne rozumieť, no nebudete ich vedieť aktívne použiť. 

Kde nájdem dvojjazyčné vydania kníh? 

Hľadajte v kníhkupectvách, na internete a skúste si pozrieť aj katalóg vašej miestnej knižnice. Výber je pomerne veľký pre viaceré jazyky. Najviac kníh nájdete, samozrejme, v angličtine, ale nájdete napríklad knižky aj pre fínčinárov či holandčinárov.  

Na internete skúste napríklad: 

Vlastnoručne „vyrobené“ dvojjazyčné knihy 

Ak sa učíte nejaký menej rozšírený jazyk, výber bude pre vás trochu obmedzený. No aj v prípade, že sa učíte napríklad populárnu angličtinu, napriek veľkému výberu sa môže stať, že si medzi knihami nenájdete nič, čo by vás zaujímalo. Dvojjazyčné knihy sú totiž väčšinou známe príbehy z umeleckej literatúry. Čo robiť v prípade, ak máte chuť radšej čítať napríklad literatúru faktu?  

Veľmi jednoducho viete dvojjazyčnú knihu napodobniť. A to tak, že k slovenskému prekladu, ktorý už máte doma v poličke, si zoženiete verziu v cudzom jazyku (alebo naopak). Jednoducho potom čítate v cudzom jazyku a popritom listujete v preloženej knižke, ako keby ste čítali bilingválnu knihu. Takto máte k dispozícii prakticky neobmedzené množstvo bilingválnych kníh. 

Ukážka vyrobenej dvojjazyčnej knihy - kniha Harry potter v slovenskom jazyku a vydanie vo francúzskom jazyku
Jednoducho „vyrobené“ dvojjazyčné knihy

Nevýhoda je, že v tomto prípade odseky nebudú rovnaké a bude sa vám ťažšie orientovať v oboch knižkách naraz. Texty si zarovnajte podľa nadpisov. Priebežne si posúvajte záložku v oboch knihách, aby ste urýchlili čas prípadného hľadania prekladu. Táto nevýhoda je zároveň aj výhodou – oveľa rýchlejšie vás prestane baviť neustále listovanie v preklade a prirodzene budete predlžovať čas od momentu, keď si prvýkrát uvedomíte, že úplne nerozumiete, po moment, keď začnete vyhľadávať neznáme slová v preklade. Oveľa skôr si tak uvedomíte, že už vlastne plynule čítate iba v cudzom jazyku. Čím menej využívate preklad, tým lepšie pre váš cudzí jazyk.

Nemecká a slovenská verzia knižky Harry Potter a väzeň z Azkabanu

V prípade takéhoto simulovania dvojjazyčnej knihy, keď text nie je prispôsobený jazykovej úrovni ako v prípade dvojjazyčných kníh, je vhodnejšia práve literatúra faktu. Umelecká literatúra totiž používa kvetnatý jazyk s knižnými slovíčkami a komplikovanými výrazmi, ktoré sú aj v slovenčine náročné. Ak ešte neviete, čo začať čítať, inšpirujte sa Lydkinými tipmi na knihy, ktoré vás posunú osobnostne alebo knihy (nielen) o podnikaní

Po ktorej knihe siahnete najbližšie?

Čítanie kníh je skvelý spôsob, ako dosiahnuť zlepšenie sa v cudzom jazyku. Čítajte pravidelne, veľa, zábavne a efektívne (nielen) vďaka bilingválnym knihám.

Zaregistrujte sa na webinár a objavte 3 skvelé metódy na učenie sa jazyka, ktoré môžete okamžite zaviesť do praxe.

Tagy:

Podobné články

0 Komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Bezplatný Webinár

Ako sa naučiť cudzí jazyk z pohodlia domova zábavnou formou bez bifľovania, jazykovky alebo vycestovania do zahraničia.

Lýdia Machová