Životopis v anglickom jazyku: detailný postup

Ako napísať životopis v anglictine - Tipy a triky

Hľadáte si novú prácu a v inzeráte je napísané „pošlite váš životopis v angličtine“ alebo rovno „send your CV in English“? Bojíte sa prihlásiť na takú pozíciu, pretože neviete, ako správne napísať životopis po anglicky? Pomôžte si naším sprievodcom a spravte prvý krok vpred na ceste za vysnívanou prácou!

Sprievodca vytváraním životopisu v angličtine:

 1. Aký je rozdiel medzi Curriculum Vitae a Resume?
 2. Zistite si čo najviac informácii o pracovnej pozícii a o firme, kam sa hlásite
 3. Ako si prispôsobiť životopis na určité pracovné miesto?
 4. Čo a kde uviesť v životopise?
 5. Musím pridať fotografiu do životopisu?
 6. Kde hľadať vzor životopisu v angličtine? (Formátovanie a štruktúra)
 7. Aký dlhý má byť môj životopis?
 8. Najčastejšie chyby v životopise
 9. V akom formáte poslať životopis?
 10. Poriadne si všetko skontrolujte. Viackrát!
 11. Životopis už mám, čo ďalej?

Aký je rozdiel medzi Curriculum Vitae a Resume? (naspäť na obsah)

Ak by ste sa hlásili na nejakú pracovnú pozíciu alebo štúdium v USA alebo v Kanade, dajte si pozor, či od vás žiadajú CV v angličtine (Curriculum Vitae) alebo Resume (alebo aj Résumé, zriedkavo Resumé). V Európe sa tieto pojmy používajú ako ekvivalenty a oba znamenajú štrukturovaný životopis. V Severnej Amerike je medzi nimi podstatný rozdiel. 

Resume je stručný, krátky dokument, popisujúci vaše pracovné skúsenosti. Posielate ho firmám ako súčasť žiadosti o prácu. Je to v podstate životopis, ako ho poznáme aj u nás. Curriculum Vitae je obšírnejšie, zhŕňa všetko, čo ste doteraz dosiahli. Podrobne popisuje vaše vzdelanie, pracovné skúsenosti, úspechy a certifikáty a tiež obsahuje detaily o vašej publikačnej činnosti. Vyžaduje sa najmä od záujemcov o akademické pozície.

Zistite si čo najviac informácií o pracovnej pozícii a o firme (naspäť na obsah) 

Napísať dobrý životopis chce čas. Spravte si prieskum o mieste a o firme, kam sa chcete hlásiť. Iný životopis by ste poslali na pozíciu do veľkej medzinárodnej firmy na Slovensku a úplne iný životopis by ste priložili k prihláške na vysokoškolské štúdium v zahraničí. Vždy si preto radšej zistite, aký formát životopisu sa očakáva a či preň platia nejaké špeciálne pravidlá. V tomto sprievodcovi nájdete návod na to, ako napísať životopis po anglicky, ktorým môžete reagovať na pracovnú pozíciu v zahraničnej firme nielen na Slovensku.

Ako si prispôsobiť anglický životopis na určité pracovné miesto? Vyberte len relevantné informácie. (naspäť na obsah)

Nemusíte uvádzať úplne všetko. Sústreďte sa na skúsenosti a zručnosti, ktoré nejako súvisia s vašou budúcou prácou. Všetko, čo do životopisu po anglicky napíšete, vám má nejako pomôcť presvedčiť personalistu, že sa hodíte na danú pracovnú pozíciu. Informácie trieďte hlavne v prípade, ak ste už zabehnutý profesionál a máte veľa rôznych skúseností. Ukážte tak, že viete vytriediť a prioritizovať informácie. Samozrejme, ak v anglickom životopise necháte nejaké obdobie svojho pracovného života neopísané, buďte pripravení odpovedať personalistovi na otázku, čo ste v tom čase robili.

Radšej si na každé pracovné miesto svoj životopis v angličtine mierne prispôsobte. V popredí musia byť hlavne informácie, ktoré zdôrazňujú, že máte kvalifikáciu na danú pracovnú pozíciu. Personalisti sú zavalení množstvom životopisov, každý iba na niekoľko sekúnd preletia očami. Svoje šance zaujať tak zvýšite, ak v anglickom životopise použijete rovnaké kľúčové slová ako v pracovnom inzeráte

Uvádzajte iba pravdivé informácie. To, čo napíšete, sa dá veľmi ľahko overiť jednoduchými telefonátmi, čiže pravdivo udávajte napríklad dátumy začiatku a konca pracovného pomeru a názov pracovnej pozície.

Čo a kde uviesť v anglickom životopise? (naspäť na obsah)

Životopis (nie len) v angličtine je ako vaša vizitka. Je to prvý kontakt s vašim (snáď) budúcim zamestnávateľom. Preto si na jeho prípravu nechajte dostatok času a buďte dôslední. Chcete sa predsa ukázať v najlepšom svetle a zapôsobiť.

Personal Details (Osobné údaje)

Nadpis vášho životopisu po anglicky môže byť buď „Curriculum Vitae“ alebo oveľa bežnejšie je použiť ako nadpis vaše meno a priezvisko. Pri mene uveďte aj titul. Ak sa však hlásite na pracovné miesto alebo ďalšie štúdium v zahraničí, naše slovenské tituly môžu byť pre cudzinca mätúce. Preto dosiahnuté vzdelanie určite bližšie vysvetlite v sekcii „Education“. 

Tituly na anglickom životopise

Neodporúčame udávať ekvivalenty zahraničných titulov. Môžete si tým uškodiť. Značilo by to, že ste študovali v zahraničí, čo nie je pravda, a môže to byť považované za zavádzanie. (Samozrejme, to neplatí, ak ste „zahraničný“ titul naozaj získali na nejakej slovenskej vysokej škole.)

Kontaktné informácie – email

Ďalej nasledujú aktuálne kontaktné údaje, pomocou ktorých vás personalista bude kontaktovať. Uveďte neutrálne vyzerajúcu emailovú adresu (napríklad v tvare meno.priezvisko@gmail.com). Samozrejme, musí to byť vaša súkromná adresa, nie váš súčasný pracovný email. Ak takú ešte nemáte, radšej si vytvorte novú, ktorú neskôr budete používať na takéto oficiálne príležitosti. Vyvarujte sa použitiu familiárne vyzerajúcich adries ako macicka123@email.sk. 

Kontaktné informácie – telefónne číslo

Telefónne číslo uveďte v medzinárodnom formáte s predvoľbou krajiny (čiže pre Slovensko +421…). Ďalej môžete pridať svoju poštovú adresu, aj keď sa v životopisoch uvádza čoraz zriedkavejšie. Ak máte vytvorený profil na sociálnej sieti LinkedIn, odkaz naň môžete pridať tiež. Personalista na ňom vie nájsť doplňujúce informácie, ktoré sa do životopisu nezmestili. Samozrejme, váš profil v tom prípade musí byť aktualizovaný a mali by v ňom byť minimálne rovnaké informácie ako v životopise.

Prihlasovacie meno na skype

Čoraz viac spoločností organizuje prvé kolo pohovorov online cez aplikáciu Skype. Preto buďte pripravení a vytvorte si účet s neutrálne vyzerajúcim prihlasovacím menom, ktoré tiež môžete pridať do kontaktných údajov. 

Ak máte vlastnú webstránku, ktorá je relevantná pre danú pozíciu (prezentácia vašej doterajšej práce, portfólio), takisto ju pridajte. 

Dátum narodenia, rodinný stav, národnosť a pohlavie na životopise

V dnešnej dobe sa vo svete kladie veľký dôraz na rovnosť príležitostí, preto informácie ako dátum narodenia, rodinný stav, národnosť či pohlavie v životopise uvádzať nemusíte.  

Osobné údaje sú dôležité, ale posnažte sa ich naformátovať úsporne, aby vám na stránke nezaberali veľa drahocenného miesta. Napíšte ich napríklad do jedného riadku a pomôžte si grafickými prvkami ako na obrázku.

Ukážka ako do životopisu napísať osobné údaje úsporne do riadku.

Work Experience (Pracovné skúsenosti) na životopise po anglicky

Po kontaktných údajoch by mali v anglickom životopise nasledovať pracovné skúsenosti. Upozorňujeme, že slovo „experience“ je v tomto význame nepočítateľné, čiže doslovný preklad „Work experienceS“ je nesprávny!

Chronologická postupnosť pracovných pozícii

Zoraďte ich chronologicky od najnovších po najstaršie. Ak máte veľa skúseností, vyberte do anglického životopisu tie najrelevantnejšie pre pracovnú pozíciu, na ktorú sa hlásite. Napíšte názov spoločnosti, názov pracovnej pozície a trvanie pracovného pomeru. Netreba presný dátum, stačí mesiac a rok. Napríklad, ak ste niekde pracovali od 1.9.2018 do 15.8.2020 napíšte to ako „09/2018 – 08/2020“. Ak váš pracovný pomer ešte trvá, napíšte začiatok a namiesto dátumu ukončenia napíšte slovo „present“ – teda „09/2018 – present“.

Stručný popis pracovnej náplne

Ku každej pracovnej skúsenosti v anglickom životopise stručne napíšte, aká bola vaša pracovná náplň, za čo ste boli zodpovední, aké úspechy sa vám podarilo dosiahnuť. Aj tu odporúčame poriadne sa zamyslieť, čo napíšete. Napríklad – ak sa hlásite na manažérsku pozíciu, zdôraznite činnosti, kde ste robili s ľuďmi, ako napríklad zaškoľovanie, supervízia, motivácia, riešenie problémov… Ak sa hlásite na nejakú analytickú pozíciu, zdôraznite vaše výsledky, aké problémy ste vyriešili, aké návrhy na zlepšenia ste vymysleli a implementovali, vašu účasť na projektoch a podobne. 

Ak si nie ste istí, na aké informácie sa zamerať, pomôžte si popisom pracovného miesta v zverejnenom inzeráte a všimnite si, aké sú požiadavky na kandidáta a za čo všetko bude na danej pozícii zodpovedný. Potom sa kriticky pozrite na svoj životopis v anglickom jazyku, a zamyslite sa, či sú v ňom tieto požiadavky spomenuté. Vy viete, že sa na danú pozíciu hodíte (veď inak by ste sa na ňu asi nehlásili), ale personalista vás nepozná a nevie, čo všetko ste už robili. 

Píšte stručne a výstižne, jednotlivé činnosti a úspechy zoraďujte do odrážok. Vyhnite sa dlhým komplikovaným vetám. Rozpíšte sa hlavne o najnovších pracovných skúsenostiach, ktoré chronologicky uvádzate ako prvé. Pracovné miesta, ktoré budú v životopise najnižšie (čiže tie najstaršie) už toľko rozpisovať nemusíte. Uveďte potom vždy len hlavnú pracovnú náplň, prípadne činnosť, ktorú chcete zdôrazniť. 

Vždy sa zamyslite, či je daná skúsenosť pre váš životopis relevantná. Napríklad, ak ste počas školy brigádovali na recepcii, potom ste sa na niekoľko rokov zamestnali v IT firme ako marketér a teraz znovu hľadáte prácu v oblasti marketingu, zvážte, či túto skúsenosť zo školských čias naozaj potrebujete uviesť v životopise.

V akom tvare je potrebné uvádzať pracovné činnosti v angličtine?

Činnosti, ktoré ste vykonávali, uvádzajte v jednotnom slovesnom tvare. Teda napríklad working on…, managing…, analyzing…, developing… atď. pre popis práce, ktorú práve vykonávate a worked on…, managed…, analyzed…, developed… atď. pre popis práce, ktorú už nevykonávate. Píšte bezosobne, čiže napríklad namiesto celej vety „I have worked on…“ napíšte iba „Worked on…“.

Čo ak ste čerstvý absolvent školy?

Ak ste práve skončili školu a pracovné skúsenosti ešte nemáte, rozpíšte sa vo svojom anglickom životopise o svojom vzdelaní a popíšte svoje skúsenosti z dobrovoľníckych aktivít a brigád. V tomto prípade výnimočne platí, že môžete spomenúť aj také aktivity, ktoré nesúvisia priamo s prácou, o ktorú sa zaujímate. Chcete predsa ukázať, že ste niečo robili aj popri škole, a že máte nejaké pracovné návyky. 

Ako opísať pracovné skúsenosti - príklad
Príklady opisu pracovných skúseností (zdroj: novoresume.com)

Education (Vzdelanie) na anglickom životopise

Popíšte svoje najvyššie dosiahnuté vzdelanie, čiže napríklad, ak máte ukončenú vysokú školu, spomeňte len tú. Snažte sa v životopise použiť oficiálny anglický názov školy. Ak si ním nie ste istí, skúste pohľadať na internete. Vysoké školy majú určite webovú stránku aj v angličtine, tam by ste mali nájsť aj oficiálne používaný názov. Nezabudnite na rok ukončenia štúdia.

Titul na anglickom životopise

Už sme spomínali, že slovenské tituly cudzinec nemusí poznať. Preto získaný titul uveďte napríklad takto: Bachelor’s Degree in Psychology/Finance…, Master’s Degree in Philosophy/Economics a podobne. Uveďte aj študovaný odbor (v angličtine „major“), prípadne vašu špecializáciu, aby bolo na prvý pohľad jasné, čo ste študovali. Ak vaše štúdium ešte prebieha, doplňte poznámku o predpokladanom dátume ukončenia, napríklad „Expected graduation date: June 2021“.

Ak ste počas štúdia strávili nejaký čas v zahraničí, určite to spomeňte tiež. 

Úspechy počas školy ak ste čerstvý absolvent

V prípade, že ste čerstvý absolvent a ešte nemáte pracovné skúsenosti, ktoré by ste mohli v životopise rozvinúť, budete sa musieť sústrediť na opis vašich akademických úspechov. Ak ste získali nejaké štipendium, vyhrali nejakú súťaž, alebo ste sa podieľali na študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ), nezabudnite sa pochváliť. 

Other Experience (Iné skúsenosti) na životopise v angličtine

V tejto časti životopisu spomeňte svoje dobrovoľnícke aktivity. V zahraničí sa na to kladie veľký dôraz, študenti sú k dobročinnosti vedení už odmalička, preto ak sa hlásite napríklad na nejakú zahraničnú vysokú školu, túto časť určite nenechajte prázdnu. 

V ostatných prípadoch záleží na vás, či tieto informácie na svojom anglickom životopise uvediete alebo nie. Radšej poriadne rozpíšte svoje pracovné skúsenosti, a túto časť doplňte podľa toho, koľko vám ostane voľného miesta. Určite si dopredu zistite o spoločnosti, do ktorej sa hlásite, či sa takýmto aktivitám jej zamestnanci venujú. Môže to byť skvelá možnosť, ako sa na pohovore odlíšiť od ostatných záujemcov. 

Language Skills (Jazykové zručnosti) na anglickom životopise

Uveďte vašu dosiahnutú úroveň. Nepodceňujte svoje schopnosti, ale ani sa zbytočne nepreceňujte. Na pohovore totiž veľmi ľahko vyjde najavo, aká je vaša úroveň angličtiny naozaj. 

Úroveň jazykových zručností podľa európskeho referenčného rámca

Máte niekoľko možností, ako na anglickom životopise uviesť jazykovú úroveň. Asi najčastejšie sa uvádzajú úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca v podobe: A1, A2 (základy v jazyku), B1, B2 (samostatný používateľ) a C1, C2 (skúsený používateľ). Váš materinský jazyk môžete uviesť ako C2, alebo k nemu napíšte „mother tongue“ (materinský jazyk). 

Ak si nie ste istí svojou úrovňou, skúste posúdiť svoje schopnosti podľa popisov jednotlivých úrovní Spoločného európskeho referenčného rámca. Okrem toho si na internete môžete nájsť nejaké rozraďovacie jazykové testy, ktoré vám pomôžu aspoň orientačne určiť úroveň. Odporúčame urobiť si vždy aspoň dva, prv než určíte svoju úroveň. 

Pokiaľ máte pocit, že máte medzery v istých jazykových oblastiach (napr. rozprávanie alebo písanie), zatiaľ čo v iných (napr. porozumenie či slovná zásoba) excelujete, je vhodné v životopise rozpísať úroveň vašich zručností individuálne. Nemusíte tak svoju angličtinu hodnotiť celkovo nižším stupňom.  

Úroveň jazykových zručností na stránke europass
Individuálne rozpísaná úroveň jazykových zručností na stránke europass.

Ďalšou možnosťou je popísať úroveň slovne: Basic (základná znalosť), Moderate (stredná úroveň), Good (dobrá znalosť), Advanced (pokročilá znalosť), Fluent (plynulá úroveň), Native (rodený hovoriaci).

A nezabudnite, že jazyky sa v angličtine píšu s veľkým písmenom – English, German, Spanish…

Computer Skills/IT Skills (Počítačové zručnosti) na životopise v angličtine

Sem spíšte všetky počítačové zručnosti, ktoré ovládate a majú pre dané pracovné miesto nejaký význam. Úroveň môžete priblížiť slovami napríklad takto: Adobe Photoshop – beginner, Excel – advanced user, Word – expert. (Pri poslednom spomínanom si dajte naozaj záležať, či máte pekne a prehľadne naformátovaný životopis, inak vašej úrovni personalista neuverí…) Ak máte nejaký certifikát, ktorý túto úroveň potvrdzuje, spomeňte ho tiež.

Určovanie úrovne počítačových zručností môže byť pomerne subjektívne. Hlavne ak sa jedná o veľmi komplexné programy, pri ktorých je ťažké povedať, kedy ste už naozaj expert. Často si v ukážkových životopisoch môžete všimnúť, že úroveň týchto zručností sa ani neudáva. Stačí teda, ak uvediete, ktoré programy ovládate, a potom na pohovore bližšie rozviniete, ako dobre ich ovládate. 

Pripravte si na pohovor odpovede na otázky o danom programe – o najkomplikovanejšej úlohe a o najväčšom projekte, ktorý ste v tom programe riešili, kedy sa vám podarilo prísť na nejaké jednoduchšie riešenie, aké funkcie ste doteraz najviac používali, ako ste sa s daným programom učili pracovať a podobne.

A nezabudnite si overiť, či ste oficiálny názov programu napísali na životopise správne – bez preklepov podľa oficiálneho názvu. Personalista vám neuverí, že ho ovládate, keď vlastne ani neviete, ako sa skutočne volá. Napríklad Exel namiesto Excel, Powerpoint namiesto PowerPoint.

Other Skills (Ďalšie schopnosti a zručnosti)

Sem môžete uviesť ďalšie schopnosti a zručnosti, ktoré sa nehodili do ostatných kategórií ako napríklad základy účtovníctva, projektový manažment, prezentačné zručnosti, a tiež aj rôzne certifikáty z ďalších školení a kurzov (napríklad Six Sigma). 

Často sa v tejto sekcii uvádza aj vodičský preukaz – driving licence (britská angličtina), driver’s license (americká angličtina). Skupinu vodičského oprávnenia uvádzajte len ak sa hlásite na pracovnú pozíciu na Slovensku alebo v Česku, v zahraničí totiž môže platiť iná klasifikácia.

Interests alebo Hobbies (Záľuby)

Ak vám ostane miesto, môžete vypísať aj svoje záujmy, ktoré povedia niečo viac o vás a vašich talentoch. Môže vás to odlíšiť od ostatných uchádzačov, hlavne ak tam pridáte niečo, čo nepriamo súvisí s vašou budúcou prácou, alebo inak odzrkadľuje hodnoty danej spoločnosti. Nie je to však nutnosť.

References (Referencie) na životopise v angličtine

Ak máte nejaké referencie (odporúčania), uveďte ich na koniec životopisu. Je bežnou praxou iba napísať frázu „References upon request“ (Referencie na vyžiadanie). Osobu, ktorej kontakt uvádzate, vopred informujte ešte pred odoslaním žiadosti, aby ju telefonát od personalistu neprekvapil.

Musím pridať fotografiu do životopisu v angličtine? (naspäť na obsah)

Názory na to, či pridať fotografiu do životopisu alebo nie, sa líšia. Záleží teda na vás. S fotografiou pôsobí životopis osobnejšie, no nevhodná fotografia vám môže aj uškodiť. Ak nemáte profesionálnu profilovú fotografiu tváre, kľudne poproste niekoho, aby vás odfotil. Nájdite si jednoduché jednofarebné pozadie s dobrým osvetlením a oblečte a upravte sa tak, ako by ste práve išli na pracovný pohovor. 

„Selfies“ s rušivým pozadím alebo fotky z dovolenky so slnečnými okuliarmi do profesionálneho životopisu nepatria. Takisto sa vyhnite aj fotografiám zo stužkovej či zo svadby. Všeobecne platí, ak nemáte profesionálne vyzerajúcu fotografiu, tak radšej do životopisu nepridávajte žiadnu

Ak ste v kontaktných údajoch uviedli aj profil na sociálnej sieti LinkedIn, uistite sa, že máte v životopise aj v LinkedIn profile rovnakú fotografiu.

Príklad správnej a nesprávnej fotografie v životopise

Kde hľadať vzor životopisu v angličtine? (Formátovanie a štruktúra) (naspäť na obsah)

Dajte si záležať nielen na obsahu, ale aj na tom, ako váš životopis vyzerá a ako pôsobí na čitateľa. Už dávno neplatí, že informácie musíte vypisovať po riadkoch bez farby a formátovania. Pohľadajte na internete vzory životopisov v angličtine a inšpirujte sa. (Hľadajte napríklad „CV example“ alebo „CV template“.) 

Takéto hľadanie vám uľahčí nielen vybrať správny dizajn a formát, ale zároveň sa môžete inšpirovať frázami, ktoré na vzorových životopisoch nájdete – napríklad ako opísať náplň práce. Stále však platí, dávajte pozor, čo kopírujete a či sa to naozaj bude hodiť aj do vášho životopisu.

Na stránke novoresume.com nájdete mnoho vzorov, stačí si len vybrať formát. Po zaregistrovaní si viete životopis vytvoriť priamo na stránke úplne zadarmo. Ďalšie príklady stránok, kde nájdete množstvo vzorových životopisov v angličtine,kickresume.com alebo zety.com.

Vzor životopisu v angličtine na internete nájdete pod heslom "CV Examples"
Vzory životopisov na stránke www.kickresume.com.

Ak však chcete mať viac slobody vo formátovaní, inšpirujte sa príkladmi, no vytvorte si ho sami. Pozrite sa, ktoré usporiadanie sa vám páči a kľudne ho skombinujte s ďalšími prvkami z iného vzoru. Dávajte si však pozor, aby ste to neprehnali. Vždy sami posúďte, či sa vám životopis zdá prehľadný a uprataný. Snažte sa vyplniť celú stranu a vyhýbajte sa veľkým prázdnym plochám. 

Nebojte sa použiť farby, no tiež s mierou. Vyberte si jednu, prípadne ešte nejaký jej odtieň, a držte sa ich. Nekombinujte príliš veľa farieb. Bez farby pôsobí životopis nudne, no príliš farebný životopis pôsobí chaoticky a nevkusne. 

Ak stále neviete, kde začať, a potrebujete nový životopis čo najskôr, skúste napríklad stánku europass, kde si môžete vytvoriť životopis v angličtine krok za krokom. Po prihlásení sa si vytvoríte vlastný profil s detailmi o vašom vzdelaní a pracovných skúsenostiach. Po vyplnení profilu si môžete hneď vygenerovať životopis. Na výber máte z troch podobných vzorov životopisu. Nevýhodou je, že nemáte skoro žiadnu voľnosť v úprave formátovania. Okrem toho je táto platforma veľmi obľúbená hlavne u absolventov a môže sa tak stať, že budete mať rovnaký formát, ako ostatní kandidáti. 

Vzory životopisov na stránke europass
Tri formáty životopisov na výber na stránke europass.

Ak si vytvárate životopis sami, dajte si pozor na detaily ako napríklad odrážky, pomlčky verzus spojovníky, veľké a malé písmená, dvojité medzery medzi slovami… Buďte konzistentní – ak použijete pri opise pracovných úloh odrážky vo forme pomlčky, použite ich aj pri ďalších popisoch a nestriedajte ich s guličkami a naopak. Takisto si ujednoťte, či po odrážke bude nasledovať veľké alebo malé písmeno, a skontrolujte si, či to máte všade rovnako.

Aký dlhý má byť môj životopis v angličtine? (naspäť na obsah)

Ideálna dĺžka životopisu je jedna strana. Nemal by byť dlhší ako dve strany. Troj- a viacstranový životopis môže evokovať, že neviete rozlíšiť dôležité informácie od nepodstatných. Ak máte veľa skúseností, vyberte len tie najaktuálnejšie, a tie, ktoré sú najrelevantnejšie pre danú pozíciu. V dlhých životopisoch sa ťažšie orientuje a môže sa ľahko stať, že sa dôležité informácie stratia v záplave textu. Radšej si pre každú pozíciu životopis prispôsobte a nezahlcujte personalistu nepotrebnými informáciami. 

Ak má váš životopis predsa len viac ako jednu stranu, uistite sa, že na prvej strane nájde personalista tie najdôležitejšie informácie – kontaktné údaje a pracovné skúsenosti

Najčastejšie chyby v anglickom životopise (naspäť na obsah)

 • Gramatické chyby – Ak si nie ste istý pravopisom, skontrolujte si každé slovíčko v nejakom online výkladovom slovníku, napríklad Cambridge English Dictionary. Takéto slovníky vás vedia upozorniť aj na pravopisné rozdiely medzi britskou a americkou angličtinou. Veľký pozor si dajte hlavne na slová, ktoré znejú v angličtine podobne, ale inak sa píšu. Napríklad slovo address, assistant, professional… Ďalším skvelým pomocníkom je stránka grammarly.com, ktorá vám chyby hneď podčiarkne a navrhne opravu alebo vhodnejšie slovo. Jednoducho si tam skopírujete vetu (napríklad popis pracovných činností), ktorú chcete skontrolovať, a hneď zistíte, čo by ste mali opraviť. 
Rozdiely medzi britskou a americkou angličtinou ukázané na výraze "vodičský preukaz"
Rozdiel medzi britskou a americkou angličtinou vo výraze „vodičský preukaz“.
 • Preklepy – Po dôkladnom skontrolovaní životopisu na počítači si ho vytlačte a skontrolujte ešte raz na papieri. Takzvaná „autorská slepota“ neminie ani tých najpozornejších. Úplne najlepšie urobíte, keď životopis dáte pozrieť aj niekomu druhému, kto dobre ovláda angličtinu. 
 • Chybné kontaktné údaje – Skontrolujte si, či nemáte preklep v telefónnom čísle a v emailovej adrese.
 • Nezoradené alebo nesprávne zoradené pracovné skúsenosti – Vždy postupujte od najaktuálnejších po najstaršie.
 • Nedostatočný preklad životopisu do angličtiny – Zabudli ste na nejaké slovíčko a teraz vám v názve pracovnej pozície namiesto „Assistant“ svieti „Asistentka“. Toto sa stáva hlavne ak ste si životopis vytvorili postupným prekladom vášho slovenského životopisu do angličtiny. 
 • Slangové slová a nezrozumiteľné skratky – Slangové výrazy do životopisu (ani do motivačného listu) nepatria. Pri skratkách sa vždy zamyslite, či im bude rozumieť aj niekto mimo váš aktuálny odbor a či sa to predsa len nedá napísať ako celé slovo. 
 • Detaily – Pomiešané odrážky (raz pomlčky, potom zase guličky), dvojité medzery, raz veľké a raz malé písmená na začiatku odseku… 

V akom formáte poslať životopis? (naspäť na obsah)

Ak nie je v pracovnom inzeráte uvedené inak, posielajte životopis radšej vždy vo formáte PDF (.pdf). Súbor nejako jednoznačne pomenujte – ideálne použitím svojho mena, napr. CV_Anna_Jazykova.pdf.

Väčšie spoločnosti majú proces zbierania žiadostí o prácu väčšinou automatizovaný cez rôzne firemné portály, ktoré nie vždy vedia správne „prečítať“ dokumenty vo formáte Word (.doc). Môže sa potom stať, že sa personalistovi váš životopis zobrazí s nesprávnym formátovaním alebo nečitateľným rozhádzaným usporiadaním. 

Opäť však zdôrazníme, že v prvom rade sa treba riadiť inštrukciami v pracovnom inzeráte, a to aj v prípade, že určený formát neobľubujete. Mnoho zamestnávateľov, ktorým sa ozývajú stovky uchádzačov na pracovné miesto, vylúči v prvom kole všetkých tých, ktorí nesplnili podmienky uvedené v inzeráte, a tak by sa mohlo stať, že sa váš prijímací pohovor skončí prv, než niekto váš životopis vôbec videl. 

Poriadne si na anglickom životopise všetko skontrolujte. Viackrát! (naspäť na obsah)

Gramatické chyby a preklepy v životopise sú neprípustné. Skontrolujte si správnosť a relevantnosť informácií, chronologické usporiadanie, preklepy, konzistentnosť formátovania, správnu dĺžku… jednoducho všetko. A to niekoľkokrát. To, čo sa vám večer zdalo postačujúce, budete ráno chcieť ešte vylepšiť. 

Pozor na preklepy a gramatické chyby v životopise
Pozor na preklepy a gramatické chyby v životopise!

Dajte si pozor na detaily. Najmä vtedy, ak sa v popise práce od kandidáta vyžaduje „attention to detail“. Nečudujte sa, že sa vám z takej firmy neozvali, ak máte vo vašom životopise preklep.

Keď už ste s výsledkom spokojní, dajte váš životopis prečítať niekomu inému, kto vie dobre po anglicky. Rodinný príslušník, kamarát, či kamarát kamaráta – určite vo svojom okolí niekoho takého máte. Možno si všimne nejakú vetu, ktorú treba preformulovať, alebo nejaké slovo, ktoré sa v danom kontexte nepoužíva. Takisto si môže všimnúť gramatické chyby, ktoré ste vy prehliadli. Kľudne si vypýtajte názor na vašu „vizitku“ od viacerých ľudí. Môže vám to iba prospieť.

Snažte sa v životopise ukázať najlepšiu angličtinu. Nebojte sa toho, že zavádzate, ak niektoré slovíčka presahujú vašu skutočnú jazykovú úroveň. Ukazujete, že ste si dali záležať, a že ste si vyhľadali frázy a slovíčka, ktoré ste nevedeli. (Samozrejme, majte prehľad o všetkých slovíčkach, čo ste si do životopisu napísali, aby vás nimi na pohovore náhodou neprekvapili.) 

Ak životopis posielate poštou, nezabudnite na dátum a vlastnoručný podpis. Dátum pri posielaní vždy upravte na aktuálny, aj keď ste v životopise už pol roka nič nemenili. Aktuálny dátum značí, že životopis je aktualizovaný a sú v ňom zaznamenané aj najnovšie pracovné zmeny.

Životopis v angličtine už mám, čo ďalej? (naspäť na obsah)

Pre niektoré pracovné pozície budete musieť okrem životopisu napísať v angličtine aj motivačný list. S tým vám tiež radi pomôžeme – prečítajte si, na čo odporúčame dať pozor pri písaní motivačného listu v angličtine.

Po odoslaní životopisu do vybranej spoločnosti, môže trvať aj týždne, kým sa rozhodnú kontaktovať vás. Ak vám potom zavolajú a vy si nebudete vedieť spomenúť, na akú pozíciu ste sa vlastne hlásili, budete vyzerať neprofesionálne. Preto si niekde zapisujte detaily každej odoslanej žiadosti o zamestnanie – aká firma, aká pozícia, pracovná náplň, odkiaľ ste sa o inzeráte dozvedeli, prípadne si rovno uložte aj celý inzerát. Takto budete mať prehľad o všetkých pozíciách stále poruke a budete sa môcť rýchlo zorientovať. Ukážete tak, že ste motivovaní, a že o danú pracovnú pozíciu naozaj máte záujem.

A keď vás prijmú na vašu vysnívanú pozíciu, určite nám a ostatným samoukom o tom napíšte v našej facebookovej skupine Učíme sa učiť sa jazyky! Sme nesmierne radi, keď sa s vami môžeme tešiť z vašich úspechov. Prajeme veľa šťastia pri hľadaní svojej práce snov!

Zaregistrujte sa na webinár a objavte 3 skvelé metódy na učenie sa jazyka, ktoré môžete okamžite zaviesť do praxe.

Tagy:

Podobné články

0 Komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Bezplatný Webinár

Ako sa naučiť cudzí jazyk z pohodlia domova zábavnou formou bez bifľovania, jazykovky alebo vycestovania do zahraničia.

Lýdia Machová