Present Simple vs Present Continuous: kedy sa ktorý používa?

6ena, ktorá sa rozhoduje, či použiť prítomný čas priebehový alebo jednoduchý.

Present Simple či Present Continuous? Ak aj pre vás sú prítomné časy v angličtine španielska dedina, čítajte ďalej. Pripravili sme kompletný prehľad, kedy používať prítomný čas priebehový a prítomný čas jednoduchý, ako sa tvoria, a s akými najčastejšími slovíčkami sa spájajú.

Ako sa tvorí Present continuous a Present simple?

Tvorba kladných viet:

Present simple je… jednoduchý. Stačí, ak k osobe pridáte sloveso v základnom tvare (v tretej osobe jednotného čísla nezabudnite na koncovku “-s”).

JEDNOTNÉ ČÍSLOMNOŽNÉ ČÍSLO
I play the guitar.We play the guitar.
You play the guitar.You play the guitar.
He/She/It plays the guitar.They play the guitar.

Vytvoriť vetu v prítomnom priebehovom čase takisto nie je ťažké. Tvorí sa spôsobom: osoba + vyčasované sloveso byť + sloveso s koncovkou “-ing”.

JEDNOTNÉ ČÍSLOMNOŽNÉ ČÍSLO
I am playing the guitar. / I’m playing the guitar.We are playing the guitar. / We’re playing the guitar.
You are playing the guitar. / You’re playing the guitar.You are playing the guitar. / You’re playing the guitar.
He/She/It is playing the guitar. / He/She/It’s playing the guitar.They are playing the guitar. / They’re playing the guitar.

Tvorba otázky:

V jednoduchom prítomnom čase sa otázky tvoria pomocou slovíčka “Do” (“Does” pre tretiu osobu jednotného čísla):

JEDNOTNÉ ČÍSLOMNOŽNÉ ČÍSLO
Do I play the guitar?Do we play the guitar?
Do you play the guitar?Do you play the guitar?
Does he/she/it play the guitar?Do they play the guitar?

V prítomnom čase priebehovom sa otázky tvoria vysunutím vyskloňovaného slovesa byť na začiatok vety:

JEDNOTNÉ ČÍSLOMNOŽNÉ ČÍSLO
Am I playing the guitar?Are we playing the guitar?
Are you playing the guitar?Are you playing the guitar?
Is he/she/it playing the guitar?Are they playing the guitar?

Tvorba zápornej vety:

V jednoduchom prítomnom čase sa zápor tvorí pomocou slovíčka “don’t” (“doesn’t” pre tretiu osobu jednotného čísla):

JEDNOTNÉ ČÍSLOMNOŽNÉ ČÍSLO
I don’t play the guitar.We don’t play the guitar.
You don’t play the guitar.You don’t play the guitar.
He/She/It doesn’t play the guitar.They don’t play the guitar.

V prítomnom čase priebehovom sa zápor tvorí pomocou slovíčka “not” hneď za slovesom byť:

JEDNOTNÉ ČÍSLOMNOŽNÉ ČÍSLO
I am not playing the guitar. / I’m not playing the guitar.We are not playing the guitar. / We aren’t playing the guitar.
You are not playing the guitar. / You aren’t playing the guitar.You are not playing the guitar. / You aren’t playing the guitar.
He/She/It is not playing the guitar. / He/She/It isn’t playing the guitar.They are not playing the guitar. / They aren’t playing the guitar.

Kedy použiť Present Simple a kedy Present Continuous?

1. Present simple používame:

 • ak opisujeme všeobecnú činnosť.
 • ak opisujeme opakovanú činnosť.
 • ak opisujeme trvalú činnosť.
príklad present simple pri všeobecnej činnosti

Žena na obrázku nehrá na gitaru práve teraz. Je vonku s kamoškou a hovorí jej, že hrá na gitaru v rockovej kapele. Hrá na gitaru všobecne.

príklad present simple pri opakovaných činnostiach

Profesionálny hudobník na obrázku cvičí na saxofón každý deň – ide o opakovanú činnosť, preto použijeme Present simple.

príklad present simple pri trvalej činnosti

Osoba na obrázku sa usadila v Londýne, žije tam a neplánuje sa odsťahovať – ide o trvalú činnosť, preto použijeme Present simple.

2. Present continuous používame v prípadoch:

 • keď sa činnosť deje práve v tomto momente,
 • keď sa činnosť deje v tomto období – začala sa diať v minulosti a ešte nie je ukončená,
 • keď je činnosť dočasná a je plán ju zmeniť.
príklad present continuous pri hraní na gitare v tomto momente

Muž na obrázku má v rukách gitaru a hrá na nej práve teraz. Preto v angličtine použije priebehový čas.

príklad present continuous pri činnosti, ktorá je neukončená

Žena na fotke sa síce neučí hrať na gitaru práve v čase, keď to hovorí, ale učí sa v tomto období – začala v minulosti a činnosť je zatiaľ neukončená.

príklad present continuous pri dočasnej činnosti

Žena na fotke žije u priateľov len kým si nenájde vlastný byt – činnosť je dočasná a je plán ju zmeniť.

S akými označeniami času sa najčastejšie používa Present simple a Present continuous?

Present Simple často používame v kombinácii so slovami označujúcimi frekvenciu, zatiaľ čo pri Present Continuous zvykneme používať slová vyjadrujúce, že sa niečo deje teraz:

PRESENT SIMPLE – frekvencia, opakovaniePRESENT CONTINUOUS – teraz/v tomto období
I work out every morning. They are playing basketball right now.
He often comes late to school.He is helping me with the laundry today.
I visit my aunt twice a year.She’s picking apples in her garden this week.
I regularly stop for a cappuccino here.My company is doing great this year.

S akými slovesami sa najčastejšie používa Present simple a Present continuous?

Tieto slovesá sa zvyčajne používajú v Present Simple:

 • apologize, insist, promise, recommend, suggest
  • I apologize for what I did.
  • Dad insists that we go this way.
  • I promise to go to the store tomorrow.
  • People on the internet recommend the new Thai restaurant.
  • I suggest that you try our new special menu.
 • like, love, hate, want, need, prefer
  • I like to play with my dog. (nie “I’m liking”)
  • My sister wants to be an astronaut.
  • They prefer to spend their vacation in the mountains.
 • know, realize, suppose, mean, understand, believe, remember
  • I know a great Mexican restaurant nearby.
  • I don’t understand a thing you’re saying.
  • He believes that the Flying Spaghetti Monster exists.
 • belong, fit, contain, consist, seem
  • You don’t belong here.
  • The package contains all my favorite books.
  • It seems it has stopped raining.
  • The ring belongs to my grandma.

Present Continuous sa často používa pri opisovaní zmien, hlavne s týmito slovesami:

 • get, change, become, increase, rise, fall, grow, improve, begin, start
  • This show is getting boring.
  • Your behavior is beginning to get on my nerves.
  • My dad’s health is finally improving.
  • The trees in our garden are starting to bloom.

Niektoré slovesá menia význam podľa toho, či ich použijeme v jednoduchom alebo priebehovom čase:

 • “think”
  • “I think” znamená “myslím si”, čiže vyjadruje, že máme na niečo názor: I think it’s a good idea.
  • “I’m thinking (of)” znamená “premýšľam (o)”: I’m thinking of moving to Canada.
 • “be”
  • Ak použijeme sloveso byť v jednoduchom čase na opis správania osoby, znamená to, že vlastnosť, ktorú jej prisudzujeme, je jej charakteristická: “You are selfish.” Hovoríme, že daná osoba je sebecká vždy, sebeckosť je jej charakterová črta.
  • Ak použijeme sloveso byť v priebehovom čase, hovoríme, že tá osoba sa tak prejavuje len teraz, ale nie je to pre ňu bežné: “You are being selfish.” Hovoríme, že daná osoba sa správa sebecky teraz, ale nie je to u nej zvykom.

Príslovka “always” a jej použitie v Present Simple a Present Continuous:

 • Ak použijeme príslovku “always” v Present Simple, znamená to že činnosť vykonávame vždy: I always read in bed. = Vždy si čítam v posteli.
 • Ak ju použijeme v Present Continuous, popisujeme niečo, čo sa deje príliš často a rozčuľuje nás to, napríklad otravný zlozvyk:
  • He’s always leaving his clothes on the floor.” = Stále necháva oblečenie na zemi (a prekáža mi to, lebo chcem mať upratané).
  • She’s always complaining.” = Neustále sa sťažuje (a otravuje ma to).

Slovesá “look” a “feel” sa môžu použiť v prítomnom čase jednoduchom aj priebehovom, pričom význam ostáva rovnaký:

 • I’m not feeling well. = I don’t feel well.
 • He’s looking happy today. = He looks happy today.

“Uff, tak toto všetko si aj tak nezapamätám…”

Vyššie sme vymenovali všetky základné použitia prítomného času jednoduchého a priebehového. Čerpali sme z fantastickej cvičebnice English Grammar in Use, ktorú jednoznačne odporúčame na precvičovanie gramatiky. 

Obálka učebnice English Grammar in Use. (zdroj - Martinus)

Snažili sme sa všetko zoradiť jasne a prehľadne, no je pochopiteľné, ak máte teraz hlavu ako balón. Učiť sa gramatické pravidlá nie je práve zábava a vedieť ich potom aj v praxi uplatniť je kapitola sama o sebe.

Preto sme my v Jazykovom mentoringu zástancami prirodzeného učenia – bez bifľovania a trápenia, zato zábavne a s výsledkami. Gramatika sa učí najlepšie, ak si zoženiete kvalitnú cvičebnicu s množstvom cvičení (napríklad tú z vydavateľstva Polyglot) a každý deň si ich systematicky prechádzate a opakujete. Len tak sa dokážete s gramatikou zžiť a vedieť ju používať v praxi.

Ako sa teda učiť anglickú gramatiku prirodzene a zábavne?

Práve práca s cvičebnicou je jedna z metód, na ktorú polygloti (ľudia, ktorí ovládajú veľa jazykov) nedajú dopustiť. Existujú však ďalšie metódy, ktoré vám pomôžu naučiť sa angličtinu prirodzene a bez čítania nudných poučiek, ktoré aj tak v praxi neviete použiť. 

Aké to sú? To zistíte, ak sa prihlásite na bezplatný webinár jazykovej mentorky a polyglotky Lýdie Machovej. Uvidíte, že učenie sa jazyka nemusí byť drina a môže sa poľahky stať vaším novým koníčkom – stačí k nemu pristupovať správne.

Zaregistrujte sa na webinár a objavte 3 skvelé metódy na učenie sa jazyka, ktoré môžete okamžite zaviesť do praxe.

Tagy:

Podobné články

0 Komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Bezplatný Webinár

Ako sa naučiť cudzí jazyk z pohodlia domova zábavnou formou bez bifľovania, jazykovky alebo vycestovania do zahraničia.

Lýdia Machová