Jazyk esperanto, najľahší jazyk na svete – prečo sa oplatí a kde ho využijete?

Esperanto

Čo je to vlastne zač, to esperanto?

Esperanto je medzinárodný jazyk, ktorý vznikol pred vyše 130 rokmi (prvá učebnica vyšla v roku 1887) a dnes ho používajú milióny ľudí na celom svete. Má jednoduchú gramatiku bez výnimiek a priemerne nadaný človek sa v ňom naučí rozprávať a čítať za 6 mesiacov (tí šikovnejší aj za mesiac).

So znalosťou esperanta môžete precestovať celý svet a bezprostredne poznávať kultúru iných krajín. Do esperanta sa prekladajú literárne a vedecké diela z rôznych jazykov, vydávajú sa v ňom pôvodné knihy, časopisy a noviny, vysielajú rozhlasové relácie. Niektorí autori píšu básne, poviedky a romány priamo v esperante.

Esperanto sa dnes dokonca vyučuje na niektorých školách, pretože sa ukázalo, že tento jazyk má tzv. propedeutickú hodnotu. To znamená, že ak sa naučíte esperanto, ďalšie jazyky vám potom pôjde oveľa ľahšie a rýchlejšie (podobne, ako keď sa na škole najprv učíme na matematike malú násobilku a až neskôr prejdeme na odmocniny či lineárne rovnice).

Prečo sa vôbec učiť plánový jazyk?

Mnohí esperanto označujú za „umelý“ jazyk, keďže bol „umelo“ vytvorený. Presnejší popis však je, že ide o jazyk plánový, pretože jeho základ (gramatiku a stručnú slovnú zásobu) plánovo vytvoril jeden autor – L. L. Zamenhof.

To ale nič nemení na kvalite tohto jazyka. Práve naopak – Zamenhof mal nielen úžasnú intuíciu pri vytváraní tohto jazyka a nakombinovaní vhodných prvkov, ale aj výborné jazykové znalosti (ovládal veľmi dobre až 12 jazykov). Vďaka tomu sa mu podarilo niečo, o čo sa mnohí ľudia pred ním (ale aj po ňom) márne usilovali – vytvoriť jazyk pre nadnárodnú komunikáciu, ktorý budú používať státisíce ľudí a bude sa dať veľmi ľahko a rýchlo naučiť.  

Existujú rôzne dôvody, prečo sa ľudia začnú učiť esperanto. Či už ste „antitalent“ na jazyky, alebo polyglot a milovník jazykov, dokážete to určite aj vy.

  • Ak sa jazyky učíte ťažko a zápasíte s každým slovom či gramatickým javom, vďaka esperantu môžete konečne aj vy zažiť ten krásny pocit, aké to je dorozumieť sa v cudzom jazyku, a to už po niekoľkých týždňoch učenia sa. Podľa vedeckých štúdií je esperanto asi 5-10 krát jednoduchšie na zvládnutie než národné jazyky. Znamená to v podstate dve veci: 1) Ak na angličtinu potrebujete 5 až 7 rokov, esperanto zvládnete za jeden jediný. 2) Esperanto sa aj za 1 či 2 roky dokážete naučiť na úroveň „rodeného hovoriaceho“ (čiže jazyk používate vo všetkých možných situáciách, bezprostredne a pohotovo).
  • Ak ste jazykový nadšenec, môžete si esperanto pridať ako ďalší jazyk do svojho portfólia – zaberie vám to iba minimum času (pár týždňov či mesiacov namiesto rokov) a následne si budete môcť užívať výhody, ktoré tento jazyk so sebou prináša. Na polyglotských stretnutiach je esperanto často používaným jazykom, a rozumejú mu aj mnohí polygloti, ktorí sa ho nikdy neučili, pretože má mnoho slov podobných iným (hlavne európskym) jazykom.  

Hlavné výhody esperanta

Jednoduchosť – esperanto je až niekoľkokrát ľahšie ako iné jazyky. Preto naň potrebujete neporovnateľne menej času ako na národné jazyky. (Znamená to aj úžasnú efektivitu a zároveň šetrenie – času, energie, peňazí na jeho naučenie sa.)

Neutralita – každý sa ho musí naučiť ako cudzí jazyk, takže žiaden národ nie je zvýhodnený (ako napr. pri angličtine, nemčine…). Iba takto možno hovoriť pri medzinárodnej (či dokonca nadnárodnej) komunikácii o „spravodlivosti pre všetkých“.

Cestovanie – asi najefektívnejšie využitie esperanta je práve na cestovanie. Tomuto jazyku sa totiž venujú ľudia po celom svete – nie je ich síce zatiaľ veľa, no sú takmer všade, a sú veľmi nápomocní a priateľskí – preto si ľahšie nájdete nové kontakty a medzinárodné priateľstvá práve cez tento jazyk.

Ako esperantista môžete používať službu Pasporta Servo (Pasová Služba), čo je zoznam adries esperantistov z celého sveta (napr. adresár 2006 mal 1320 hostiteľov v 92 krajinách), ktorí poskytujú zdarma ubytovanie, prípadne vám pomôžu na ceste informáciami, radami. Zároveň sa môžete sami stať hostiteľom a poskytovať tieto služby iným. (Takže buď vy navštevujete iné kraje, kultúry, alebo prídu ony priamo za vami.)

Priateľstvo – vďaka esperantu možno nadväzovať medzinárodné kontakty – či už prostredníctvom mailov, sociálnych sietí, špeciálnych aplikácií, alebo osobne na podujatiach (od malých miestnych stretnutí až po medzinárodné kongresy s 2000 účastníkmi) – a získavať tak priateľov po celom svete.

SONY DSC

Esperantisti majú pekné príslovie:

Ak chceš získať peniaze, nauč sa po anglicky – ak chceš získať priateľov, nauč sa esperanto!

Samozrejme, je to zjednodušenie, ale čo-to to napovedá o podstate tohto „jazyka mieru“, ako sa často esperanto označuje.

Práve pri komunikácii v esperante odpadá problém „nadradenosti“, keď jedna strana hovorí vo svojom materinskom jazyku a tá druhá sa mu v podstate snaží prispôsobiť. Väčšinou je v tomto prípade komunikácia nerovnomerná, pretože ten prvý ma vždy „navrch“. Pri esperante tento problém úplne mizne a ľudia sa zrazu dokážu rozprávať „ako človek s človekom“, nie ako Francúz z Poliakom alebo Slovák z Grékom.  

Pohoda – je super mať v každej krajine priateľa, človeka, ktorý je v prípade núdze ochotný pomôcť, poradiť. Takisto je veľmi príjemné môcť sa v každej krajine dohovoriť a cítíť sa „ako doma“. Lebo to, že „vonku“ sa ako doma necítime, spôsobuje najmä cudzí jazyk. Aj túto prekážku možno odstrániť esperantom. No a, samozrejme, čím viac ľudí bude tento jazyk ovládať, tým väčšiu pohodu si budeme môcť užívať.

Umenie – na tomto poli je esperanto snáď ten najväčší „dobrodinec“. Lebo môcť tvoriť pre celý svet, nielen pre ľudí, ktorí rozumejú „môjmu“ jazyku, je asi snom každého autora. Hudba nepotrebuje esperanto, ona už medzinárodná je, pracuje totiž priamo s pocitmi človeka. No poézia, próza, divadelné hry, tam všade možno esperanto použiť ako prostriedok na šírenie krásy, myšlienok, ideálov… Tak sa môže stať, že Slovák prispieva do čínskeho, kórejského či afrického časopisu a naopak.

Mier – esperanto by do značnej miery prispelo k odstráneniu vojenských konfliktov. Pretože ak ľudia hovoria tým istým jazykom, majú k sebe automaticky akosi bližšie a dokážu sa dohodnúť. Bez spoločného jazyka je dohoda veľmi ťažká. Keď bude každý každému rozumieť, dialóg bude jednoduchší.

S týmto cieľom v podstate Zamenhof tento jazyk aj vytvoril – pretože žil na národnostne veľmi zmiešanom území, kde si ľudia medzi sebou nerozumeli. Pochopil, že okrem iných prostriedkov na zmierenie potrebujú ľudia medzi sebou ako základ spoločný jazyk – až potom môžu riešiť konflikty. V duchu hesla „Ak chceme nájsť spoločnú reč, musíme najskôr nájsť spoločný jazyk.“

Esperanto má v súčasnosti zrejme len jednu nevýhodu – esperantistov je zatiaľ pomerne málo (počet sa odhaduje na niekoľko 100 000 až 2 milióny). No s tým môže každý z nás niečo spraviť – naučiť sa esperanto a stať sa tak ďalším členom „celosvetovej rodiny“ :).

Esperanto – viac ako len jazyk

Esperantu sa často hovorí aj „jazyk mieru“. Je to kvôli dôvodom jeho vzniku. Vznikol totižto s cieľom: „Jeden jazyk pre všetkých, druhý jazyk pre každého“.

Zoberte si takú angličtinu, ktorá sa snaží ovládnuť pole medzinárodnej komunikácie formou jazykovej hegemónie (nadvláda jedného jazyka nad ostatnými).

Použitie esperanta by však znamenalo pravý opak – širokú mnohojazyčnosť. Keďže sa dá esperanto zvládnuť za veľmi krátky čas, zostáva nám následne veľa energie aj času na učenie sa iných jazykov.

Esperanto samotné, ale aj jeho používatelia majú veľmi blízko k mierovým hnutiam a aktivitám, k porozumeniu, harmónii a riešeniu konfliktov prostredníctvom komunikácie a nie zbraňami. Aj preto sa často hovorí, že esperanto je viac filozofiou (mieru, spolupráce) než jazykom. Práve táto „vnútorná myšlienka“, ktorú esperanto v sebe od počiatku nosí, umožnila jeho rozvoj a priťahuje práve podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí veria, že priateľstvo je možné aj medzi ľudmi z rôznych kútov sveta, kultúr a jazykov.

Kde sa esperanto naučiť?

Keďže esperanto je najjednoduchším jazykom na svete, naučiť sa dá pomerne rýchlo a ľahko aj prostredníctvom samoštúdia – internetového kurzu alebo jednej učebnice. Možností je dosť aj pre nás, učiť sa dá ľahko aj po slovensky:  

Cez internet:

lernu

lernu!

Najpopulárnejšia a najmnohojazyčnejšia bezplatná stránka na učenie sa esperanta (úroveň A1-B2).

Esperanto

Esperanto za 12 dní

Veľmi populárny kurz „Zagreba metodo“ (Zahrebská metóda) – označovaný aj ako „Najrýchlejší základný kurz esperanta“.

esperanto

Kurso de Esperanto

Počítačový program na učenie sa Esperanta s 12 lekciami, v 23 jazykoch.

duolingo

Duolingo

Učenie sa esperanta cez angličtinu alebo portugalčinu/španielčinu prostredníctvom populárneho webu Duolingo. (V súčasnosti už má portál viac ako dva milióny registrovaných učiacich sa práve na esperanto.)

Stručný sumár gramatiky, „ochutnávka“ jazyka.

Naživo:

Letná škola esperanta (SES = Somera Esperanto-Studado) – ide o najväčšiu medzinárodnú školu esperanta na svete (s účasťou asi 150-250 účastníkov z cca 30 krajín) – a koná sa každoročne práve u nás na Slovensku! V roku 2019 to bude v Nitre, od 12. do 20. júla. Prebieha tu výučba na všetkých úrovniach, od úplných začiatočníkov A1 až po úroveň C2 (rodený hovoriaci).  Za iba osem dní dokážete na tejto akcii pokroky, aké by ste doma dosahovali celé týždne či mesiace.

SONY DSC

LingvaFest‘2019 – na podujatí „LingvaFest“ budú prebiehať ochutnávkové rýchlokurzy esperanta, nájdete tam aj stánok Slovenskej esperantskej federácie (s možnosťou zakúpenia si kníh, slovníkov, učebníc) – celé podujatie zároveň esperantisti aj priamo organizujú.

Jazykové kaviarne – často nájdete stôl s esperantom (a esperantistami) aj v rámci jazykových kaviarní – minimálne v Bratislave a Partizánskom majú esperantský stôl pravidelne.

Knihy a slovníky:

Papierové: Odporúčam vydavateľstvo ESPERO – ako jediné na Slovensku sa špecializuje práve na jazyk esperanto. Predáva a vydáva slovníky, učebnice ale aj beletriu či poéziu v tomto jazyku. (Čo-to nájdete aj v predajnej sieti Martinus – čoskoro by sa mala ponuka rozšíriť práve o tituly z vydavateľstva Espero).

Online-zdroje:

vlajky, esperanto, Slovensko

Slovník sk-eo a eo-sk

Učebnica esperanta priamou metódou od S.Marčeka – PDF verzia

Autorom článku je Peter Baláž, predseda SKEF (Slovenská esperantská federácia), jeden z hlavných organizátorov Polyglot Gatheringu a koordinátor združenia E@I (Edukácia@Internet), ktoré stojí za mnohými bezplatnými stránkami na učenie sa jazykov, vrátane lernu.net na učenie sa esperanta. V združení E@I (Edukácia a internet) je esperanto pracovným jazykom, ktorý ako spoločný jazyk na každodennú komunikáciu využívajú zamestnanci aj dobrovoľníci z viacerých krajín.

Dodatok od jazykovej mentorky Lýdie Machovej:

Jazyk esperanto je jedným zo 7 jazykov, ktoré plynule ovládam, a hoci nie som veľmi aktívna esperantistka a využívam ho skôr zriedkavo, tento jazyk si jednoznačne získal moje sympatie, práve pre dôvody, ktoré Peter popísal.

Ako človeka, ktorý sa zaujíma o jazyky, ma neskutočne nadchla gramatika esperanta a logika, ktorá za ňou je. Nechcela som veriť, že v nejakom jazyku môže existovať len 16 gramatických pravidiel, bez jedinej výnimky (teda žiadne nepravidelné slovesá, žiadne komplikované časy, žiadne rody podstatných mien na štýl der, die, das), a predsa sa v tom jazyku dá vyjadriť úplne všetko, a dokonca sa v ňom dá tvoriť poézia.

Lýdia Machová

Esperanto som sa naučila zhruba za jeden mesiac učenia sa 20-30 minút denne pomocou jednoduchej učebnice. Po mesiaci som šla na spomínanú letnú školu esperanta SES, (ktorej organizátorom je Peter Baláž), a zostala som v nemom úžase, že po týždni letnej školy som v tomto jazyku dokázala mať verejné vystúpenie, a bez problémov som sa porozprávala s ľuďmi z celého sveta. Po týždni! A to som na začiatku toho týždňa vôbec nerozprávala. Učenie jazykov mi ide celkom rýchlo, ale postup, ktorý som zažila s esperantom, bol skutočne niečo nevídané.  

Ak si neviete predstaviť, v čom by mohol byť tento jazyk taký jednoduchý, tak si pozrite túto moju prednášku, v ktorej za hodinu prejdem takmer kompletnú gramatiku esperanta s praktickými cvičeniami, a uvidíte sami, ako to funguje.

Ľudia sa ma často pýtajú, prečo by sa mali učiť esperanto, keď im to nepomôže v životopise, ani v žiadnej konkrétnej krajine. Ja by som esperanto odporučila každému, kto si vyštudoval jazyky alebo sa zaujíma o jazyky, keď aj nie s cieľom naučiť sa ho plynule, ale aspoň preto, aby ste spoznali, aká jednoduchá dokáže byť gramatika, ak sa z nej vyhodí všetko komplikované. Mne ponúklo esperanto úplne nový pohľad na gramatiku jazykov vo všeobecnosti, a výrazne mi to pomohlo aj pri učení sa iných jazykov.

A v druhom rade by som odporučila esperanto tým, ktorí to už s učením sa jazykov vzdali a sú skalopevne presvedčení, že na jazyky nemajú talent. Dajte esperantu dva mesiace, a uvidíte, že presvedčenie o vašom “netalente” sa z ničoho nič vyparí. Myslím si, že keby bolo esperanto na školách ako prvý jazyk, ktorému sa deti venujú keď len jeden rok, všetky ďalšie cudzie jazyky v budúcnosti by im šli podstatne rýchlejšie. Napokon, táto propedeutická funkcia esperanta bola dokázaná aj viacerými vedeckými štúdiami.

Esperanto možno nie je najužitočnejší jazyk na svete z hľadiska jeho momentálneho využitia, ale prináša kopec výhod, a jeho učenie vie byť naozaj zaujímavou voľnočasovou aktivitou. Ak chcete nejaký projekt na leto a zároveň chcete spoznať pestrú medzinárodnú komunitu, vrele odporúčam začať sa učiť esperanto a potom ísť na Letnú školu esperanta či iné esperantské podujatia. Je to presne ako učiť sa nemčinu a ísť do nemecky hovoriacej krajiny.

Na esperantských podujatiach (a je ich mnoho, aj v okolí Slovenska), počujete esperanto všade naokolo, každý na vás hovorí len v esperante, čítate v ňom články či knihy a počúvate hudbu. Mladí ľudia majú svoj vlastný slang a ochotne vás ho naučia. Esperanto si vytvára tak trochu svoj vlastný svet, ale myslím si, že stojí za to ho spoznať.

Ĝis revido!

Chcete vedieť, ako esperanto znie? Vypočujte si ho v tejto dobre známej pesničke 🙂

Viac o esperante:

O esperante na Wikipédii

Čo je esperanto

Prečo esperanto

Pražský manifest

Zaregistrujte sa na webinár a objavte 3 skvelé metódy na učenie sa jazyka, ktoré môžete okamžite zaviesť do praxe.

Tagy:

Podobné články

0 Komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Bezplatný Webinár

Ako sa naučiť cudzí jazyk z pohodlia domova zábavnou formou bez bifľovania, jazykovky alebo vycestovania do zahraničia.

Lýdia Machová