Učím sa angličtinu 10 rokov… A ledva sa dohovorím.

Poznáte ten pocit? Máte za sebou toľko rokov učenia sa jazyka a napriek tomu ho neviete prakticky využiť. Neviete sa niekomu prihovoriť, alebo keď sa niekto prihovorí vám, neviete aktívne využiť tú rokmi naakumulovanú slovnú zásobu.

 

Tento problém je veľmi častý, stretávam sa s ním neustále u mnohých ľudí. Nielen s angličtinou ale s akýmkoľvek iným jazykom. Myslím si, že viem, v čom je problém a viem, ako ho odstrániť. Pri vysvetľovaní sa opäť opriem o štruktúru, ktorú neustále opakujem. Je to preto, že si myslím, že naozaj vysvetľuje problémy, ktoré ľudia zažívajú pri učení sa jazykov.

Pokiaľ sa chceme dobre naučiť jazyk, je potrebné, aby sme splnili štyri základné podmienky.

  1. Treba sa učiť spôsobom, ktorý nás baví, aby sme vydržali aj dlhšie obdobie.
  2. Musíme na jazyku pracovať intenzívne. Musíme si prečítať niekoľko kníh, pozrieť niekoľko seriálov, rozprávať v tom jazyku niekoľko hodín,… Nejde to len tak za nejaký 1-2-týždňový rýchlokurz.
  3. Treba sa učiť často. Každodenný kontakt je v tom období, keď sa učíme, veľmi dôležitý. Samozrejme, nie je to na celé roky, len povedzme na rok alebo dva od momentu, keď sa začíname učiť.
  4. Taktiež je veľmi dôležité učiť sa systematicky, ísť podľa určitého plánu a snažiť sa splniť určité konkrétne ciele.4-piliere-mentoringu

Práve v prípade, že sa dlhé roky učíte jazyk, ale neviete ho aktívne využiť a rozprávať ním, problém bude pravdepodobne práve vo štvrtom bode: systematickosť. To totiž v sebe zahŕňa jeden veľmi jednoduchý princíp. Pokiaľ chcete v jazyku dobre rozprávať, musíte cvičiť predovšetkým rozprávanie. To si veľa ľudí neuvedomuje, pretože rozprávania sa prirodzene všetci bojíme. Odsúvame ho na obdobie, keď už budeme lepšie vedieť po anglicky/francúzsky,… Bojíme sa vystúpiť zo svojej zóny komfortu a snažiť sa vyjadriť v jazyku, v ktorom sa ešte necítime úplne pohodlne. Máme pocit, že ešte nevieme dobre slovnú zásobu, nemáme zvládnutú gramatiku a chýba nám istota vo vyjadrovaní. Tak radšej nepovieme nič, zamrzneme, máme blok a nevieme nič povedať.

To nás deprimuje, lebo ani nabudúce nebudeme mať pocit, že vieme lepšie, pretože medzitým sa nič nezmenilo a nič sme nenarozprávali. Takže pokiaľ je váš najväčší problém, že neviete rozprávať v jazyku, že sa neviete vyjadriť napriek naozaj intenzívnym rokom učenia sa jazyka, riešenie je veľmi jednoduché. Musíte začať systematicky precvičovať rozprávanie.

Možností je strašne veľa. Dnes neexistujú výhovorky typu: „Ja bývam na dedine.“ „Ja nikoho nepoznám.“ „Ja nemám kontakty.“ Vďaka internetu sa viete porozprávať hocikde s hocikým. Stačí chcieť a na začiatku si nastaviť systém. A keď budete potom pravidelne rozprávať v tom jazyku, uvidíte, že postupne to bude jednoduchšie. Vyskúšate si rozprávanie cez veľmi bolestivý proces, keď neviete niečo povedať, nejde to, hoci chcete. Bude vám to nepríjemné a trápne. Ale postupne prejdete týmito bolestivými časťami, rozrozprávate sa a budete tú slovnú zásobu vedieť lepšie využiť. Práve to je kľúč k úspechu. Keď sa vám podarí byť v kontakte s jazykom, ktorý sa učíte, zistíte, aké veľké pokroky v tom jazyku dokážete urobiť a tie dlhé roky, čo ste sa učili, budú vyzerať vyplytvané, pretože na naučenie sa jazyka nepotrebujete toľko času. Samozrejme, sú užitočné na to, aby ste získali aspoň pasívnu slovnú zásobu a potom ju viete pri rozprávaní využiť.

Takže keď sa zameriate na systém, poviete si, čo chcete v tom jazyku zlepšiť (stanovíte si hlavný cieľ), musíte použiť prostriedky, ktoré vás dovedú k tomu cieľu, čiže musíte veľmi veľa rozprávať, aby ste vedeli reagovať, keď vás len tak niekto osloví na ulici, prekvapí vás a nemáte na pripravenú odpoveď. Je to veľmi jednoduché, ale bohužiaľ, ja viem, nie je to ľahké. Preto vám veľmi držím palce, aby ste to vydržali, aby ste sa nevzdali a aby ste sa predrali cez tie bolestivé časti procesu učenia sa jazyka, aby ste ho potom vedeli krásne a plynule využiť, keď ho budete potrebovať.

Podobné články

Komentáre