Prehľad videokurzov

ÚPLNÍ ZAČIATOČNÍCI

Kľúč k jazykom

kľúč k jazykom

kompletné know-how polyglotky Lýdie o učení sa jazykov pre začiatočníkov

po zakúpení videokurzu máte prístup k videám aj dodatočným materiálom doživotný, teda bez obmedzenia

videokurzom si prechádzate vo vlastnom tempe pomocou Pracovného zošita, takže vám to môže trvať jeden víkend, alebo aj niekoľko týždňov

po pozretí si videí a vyplnení Pracovného zošita budete mať presný návod, ako sa budete odteraz cudzí jazyk učiť ako samouk

STREDNE POKROČILÍ A VYŠŠIE

Majster jazykov

kompletné know-how polyglotky Lýdie o učení sa jazykov pre pokročilých

po zakúpení videokurzu máte prístup k videám aj dodatočným materiálom doživotný, teda bez obmedzenia

videokurzom si prechádzate vo vlastnom tempe pomocou Pracovného zošita, takže vám to môže trvať jeden víkend, alebo aj niekoľko týždňov

po pozretí si videí a vyplnení Pracovného zošita budete mať presný návod, ako sa budete odteraz cudzí jazyk učiť ako samouk

MENTORINGOVÝ PROGRAM

Akadémia samoukov

dvojmesačné online programy, v ktorých sa komunita 50 ľudí spoločne učí cudzie jazyky, pričom každý sa učí sám za seba

intenzívny priamy kontakt s jazykovou mentorkou Lýdiou formou online stretnutí a uzavretej Facebookovej skupinky

v Akadémii samoukov zabezpečujeme kontrolu nad vaším učením a sebadisciplínou

Akadémia samoukov je nadstavbou nad videokurzom Majster jazykov a podmienkou na jej absolvovanie je mať prístup do videokurzu Majster jazykov