Vysielanie webinára jazykovej mentorky:

JAZYK SA DÁ NAUČIŤ AJ NA MATERSKEJ!

5 RÁD, AKO NA TO

Ďakujeme za záujem, uvidíme sa na ďalšom webinári.

Množstvo tipov na učenie sa cudzích jazykov však nájdete aj na blogu Jazykového mentoringu!