Čo je to jazykový mentoring?

Jazykový mentoring je môj vlastný prístup k učeniu sa jazykov. Nie je to moja vlastná “metóda” učenia sa jazykov, ako napr. Callanova metóda, gramatická metóda, učenie sa jazyka v alfa hladine a pod. Neponúkam ľuďom konkrétny balík materiálov na naučenie sa konkrétneho jazyka na istej úrovni. Ponúkam im návod, ako si takýto balík materiálov vytvoriť a ako ho správne použiť.

Jazykový mentoring znamená pomôcť ľuďom nájsť svoj vlastný spôsob učenia sa jazyka a taktiež cestu, ako pri ňom vytrvať a dosiahnuť želané výsledky

Jazykový mentoring je filozofia, ktorá vysvetľuje, akým spôsobom sa jazyky dajú učiť, a zároveň ľuďom pomáha využiť ju v praxi. Dá sa spojiť s akoukoľvek metódou či spôsobom učenia sa, či už je to chodenie na kurzy, využívanie jazykových kníh, kníh pre samoukov, učenie sa cez jazykové počítačové programy, práca so súkromným učiteľom alebo úplne samostatné učenie sa jazyka ako samouk.

Podstatou jazykového mentoringu je pomôcť ľuďom obohatiť akúkoľvek formu učenia sa jazyka o dodatočné učenie sa, ktoré je založené na 4 spomínaných pilieroch:

učenie sa jazyka nás musí baviť (ak nás nebaví, treba zmeniť metódy)
na osvojenie si jazyka je potrebné obrovské množstvo kontaktu s ním, a neexistuje tu výrazná skratka, treba si to skrátka odpracovať. Ani veľa kontaktu vám však nepomôže, ak to bude raz za týždeň, treba sa učiť po menších častiach často, najlepšie každý deň (stačí pol hodina)
jazyk sa treba učiť efektívnymi metódami, ktoré vám učenie sa výrazne urýchlia a zjednodušia
učenie sa jazyka nám bude dlhodobo fungovať len vtedy, keď si v ňom nájdeme nejaký systém - keď vieme, kam smerujeme, a ako sa tam dostaneme.

V rámci tejto filozofie, teda základných princípov učenia sa jazyka, si každý dokáže vyskladať tú svoju kombináciu metód a zdrojov, ktorá mu najlepšie vyhovuje. Ako obrázok z puzzlí 🙂

Preto viem, že tento spôsob učenia sa funguje nielen mne, ale komukoľvek inému. Pretože najdôležitejšie kritérium je: uč sa tak, ako to tebe najviac vyhovuje. Nie tak, ako predpisuje učebnica či učiteľ.

Jazykový mentoring spočíva v tom, že pomáham každému nájsť tú svoju metódu, tú svoju kombináciu zdrojov a spôsobov učenia sa, ktoré mu vyhovujú.

Ja ľudí neučím jazyky. Ja ich učím, ako sa učiť jazyky efektívnym spôsobom.

Obrazne povedané, neponúkam ľuďom ulovenú rybu, ale radšej udicu. Každý si potom môže uloviť presne takú rybku, akú chce 🙂

Jednotlivé metódy, ako sa môžete učiť jazyk, pritom veľmi jednoduché, môže ísť o:

pozeranie seriálov či videí v cudzom jazyku
čítanie článkov na internete
počúvanie nahrávok na telefóne
učenie sa slovíčok pomocou aplikácie
rozprávanie sa s rodenými hovoriacimi
písanie textov
učenie sa gramatiky efektívnym spôsobom
atď.

Trik je v tom, že treba vedieť, ako tieto činnosti:

robiť efektívne,
začleniť ich do svojho bežného života,
mať v nich systém, ktorý sa dá ľahko nasledovať,
robiť ich takým spôsobom, ktorý nás baví a motivuje do ďalšieho učenia.

Jazykový mentoring v 5 minútach

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video

Čo robí jazyková mentorka

jazyková mentorka
 • 1
  Šírim osvetu o učení sa jazykov

Mojím prvoradým poslaním je vysvetliť čo najviac ľuďom základy učenia sa jazykov tak, ako sa ich učia polygloti. Povedať im, že sa jazyky dokážu naučiť sami, a že to nie je určené len pre pár vyvolených. Presvedčiť ich o tom, že ak im to doteraz nevyšlo, neznamená to, že na jazyky nemajú talent, len na to nešli doteraz správne. Ukázať im príklady miliónov ľudí, ktorí tieto princípy využívajú v praxi a dosahujú v jazykoch skvelé výsledky.

 • 2
  Vysvetľujem konkrétne metódy, ako sa jazyky učiť samostatne

Účastníkom svojich kurzov a prednášok detailne popisujem, ako sa dajú na učenie sa jazyka využiť jednoduché metódy, ak sú robené čo len trochu efektívne. Učím ľudí, ako využiť internet na získanie neobmedzeného zdroja materiálov aj spôsobov učenia sa, ako jednotlivé metódy používať tak, aby sme z nich mali čo najväčší úžitok, a ako sa pri tom všetkom nezabudnúť aj zabávať.

seminár lýdie machovej
majster jazykov
 • 3
  Pomáham ľuďom vytvoriť si dlhodobo udržateľný systém učenia sa jazyka

Všetko nadšenie pre učenie sa jazyka nemá veľký zmysel, ak nás to po týždni prejde, alebo ak po mesiaci nevieme, ako ďalej. Ak sa zasekneme na technických problémoch s nejakou appkou alebo si nevieme nájsť čas na konverzácie s native speakermi. Toto všetko pomáham ľuďom nastaviť tak, aby sa vedeli učiť aj v budúcnosti vo svojej vlastnej réžii, a aby ich učebný plán viedol k dosiahnutiu tých výsledkov, ktoré si pre seba želajú.

 • 4
  Dohliadam nad dodržiavaním učebných plánov učiacich sa

Učenie sa jazyka je jednoduché, ale nie je ľahké. Sebadisciplína a výdrž hrajú v tomto celom kľúčovú úlohu. A práve preto prevažná väčšina ľudí, ktorí sa učia jazyky, pri samostatnom učení sa ako samoukovia dlho nevydržali. Preto mám s ľuďmi, s ktorými bližšie spolupracujem, dohodnutú istú formu kontroly, v rámci ktorej vedia, že musia svoje plány plniť. Ja som pre nich ten čertík na pravom pleci, ktorý ich šťuchne, keď na učenie sa jazyka semtam pozabudnú 🙂   

lýdia machová
jazykový mentoring seminár
 • 5
  Motivujem, povzbudzujem a pomáham prekonávať prekážky

Učenie sa jazyka je dlhodobý proces, počas ktorého sa vyskytnú mnohé prekážky. Často z nás po pár týždňoch opadne prvotná motivácia, alebo po čase nevieme, ako ďalej. Zistíme, že niečo nezafungovalo, ako sme chceli, a strácame nádej, že sa ten jazyk niekedy naučíme. Práve preto rada robím s ľuďmi dlhodobo, aby som ich vedela dobre povzbudiť a dodať im potrebnú dávku motivácie, ale aj odbornej podpory. Učím sa momentálne svoj 8. cudzí jazyk, a preto viem, čím všetkým si ľudia prechádzajú v každej fáze učenia sa akéhokoľvek jazyka.

Jazykový mentoring vnímam ako svoje poslanie. Chcem ním pomôcť ľuďom odhaliť krásy učenia sa jazyka ako samouk a dopracovať sa vďaka tomuto prístupu k úžasným výsledkom, aké zažívajú polygloti (ľudia, ktorí ovládajú viacero jazykov plynule). Som presvedčená, že každý človek to dokáže, ak vie, ako na to. Nie je to otázka talentu. Treba ale hlavne chcieť.

Boj so zaužívaným systémom

Mojím najväčším nepriateľom v týchto snahách je systém, ktorý sme si za desaťročia vybudovali na Slovensku, ale aj všade inde vo svete. Je to systém, ktorý nám vštepil do hlavy, že učenie sa jazyka, to je:

trávenie hodín angličtiny či nemčiny v triede (prevažne veľmi nudných)
používanie jedinej knižky, v ktorej sa dookola strieda text, slovíčka, gramatika, posluchové cvičenie, písomná úloha. (Vždy v tomto poradí. Bez ohľadu na to, čo z toho skutočne potrebujeme rozvíjať najviac.)
čítanie len textov v učebnici, ktoré autor učebnice považuje za zaujímavé (čo sa pre mňa osobne len zriedkakedy zhodovalo s tým, čo som za zaujímavé považovala ja)
postupovanie striktne podľa gramatiky (Ak nie si na úrovni B2, ani sa nepýtaj na podmieňovací spôsob! To budeme brať až o rok…)
plnenie umelo vytvorených úloh, ktoré nám zadá učebnica alebo učiteľ (Ty si študent A a tvojou úlohou je presvedčiť študenta B, že kino je lepšie ako DVD doma…)
chodenie na hodiny dvakrát do týždňa, vďaka čomu sa údajne naučíme na B2 už za 4 semestre (s trojmesačnou letnou pauzou medzi semestrami. To určite...)
vypisovanie si slovíčok do slovníčka a biflenie sa ich na písomku alebo záverečný test (Čo tam po tom, či ich budem vedieť niekedy reálne použiť, hlavne aby som prešiel do ďalšej úrovne kurzu!)

Rozlišujem tri typy ľudí:

 • 1
  Takí, ktorým systém výučby na školách a v kurzoch vyhovuje, a dosahujú s ním isté výsledky, s ktorými sú spokojní.
 • 2
  Takí, ktorí budú meniť jednu školu či jazykovku za druhou a v každej sa budú sťažovať na lektora alebo na učebnicu alebo na metódu. Alebo na všetko naraz.
 • 3
  Takí, ktorí pochopili, že bez vlastného pričinenia im ten jazyk nikto nikdy do hlavy nenaleje a sú ochotní pre naučenie sa jazyka aj niečo reálne urobiť.

Jazykový mentoring je tu pre ľudí 3. typu. Pretože týmto ľuďom viem krásne pomôcť posunúť sa z úrovne večných začiatočníkov, resp. večných stredne pokročilých, a konečne dosiahnuť také ciele v jazyku, po akých vždy túžili. Najčastejšie je ním plynulé rozprávanie v jazyku.

Ako to celé začalo...

Obrovský nesúlad: samouk vs. učiteľka

Po 16 rokoch učenia sa 7 jazykov ako samouk a 10 rokoch vyučovania angličtiny a nemčiny som si uvedomila, že medzi týmito dvoma činnosťami a hlavne ich výsledkami existuje obrovský nesúlad:

Na jednej strane sa dokážem ja sama naučiť jeden jazyk za druhým na plynulú úroveň, a na druhej strane trávim roky so študentmi, ktorí ale podobné pokroky nedosahujú. Celé roky chodia na jazykové kurzy, ale stále sa nevedia poriadne dohovoriť. Investujú obrovské množstvo energie, času aj peňazí do učenia sa jazykov, ale svoj cieľ väčšina nikdy nedosiahne.

Zrejme som zlá učiteľka angličtiny

Pýtala som sa samej seba, čím to je? Som snáď ja zlá učiteľka? Prečo nedokážem nikoho naučiť jazyky tak, ako som sa ja sama naučila španielsky, poľsky či francúzsky za rok či za dva? Prečo nedokážu moji študenti rozprávať v cudzom jazyku bez toho, aby boli v neustálom strese? Prečo nerozumejú filmom v angličtine? Prečo si nevedia spomenúť ani na základné slovíčka, keď ich majú použiť v rozhovore? Veď sa učia angličtinu už 5 rokov!   

Najskôr som si myslela, že tento rozdiel medzi mojimi znalosťami jazyka a znalosťami mojich študentov je spôsobený tým, že ja mám na jazyky talent, ktorý im chýba. Hovorili mi to všetci v okolí, a ja som tomu uverila.

prednáška na polyglotskom stretnutí
Polygloti na Stretnutí polyglotov (Polyglot Gathering) v Berlíne v r. 2015

Všetko zmenilo Stretnutie polyglotov...

Verila som, že mám talent, až kým som v roku 2015 nespoznala na Stretnutí polyglotov (Polyglot Gathering) v Berlíne 300 iných polyglotov. Žeby všetci z nich mali na jazyky taký obrovský talent? Žeby sa v Berlíne stretla špička mozgov z celého sveta, ktorí majú špeciálny gén, ktorý iným chýba? A žeby som ja skutočne patrila k týmto výnimočným ľuďom? Toto vysvetlenie sa mi vôbec nepozdávalo.

Nedalo mi to. A tak som sa na Stretnutí polyglotov porozprávala s desiatkami polyglotov a každého som sa vypytovala, ako sa učia jazyky. Pýtala so sa ich na kopec detailov a hlavne na spôsob, akým sa jazyky učia. Po prvých dňoch mi to začínalo dochádzať…

Spoločné obedy a večere vytvárali skvelé príležitosti spoznať iných polyglotov a podeliť sa o svoje skúsenosti.
rozhovory s polyglotmi
Počas prestávok medzi prednáškami som polyglotov spovedala, ako sa jazyky učia oni, a zisťovala som, v čom je náš prístup iný oproti tomu, ktorým sa učíme v škole a na kurzoch.

Čo majú všetci polygloti spoločné?

Zistila som, že väčšina polyglotov sa učí úplne inak, ako to robíme v škole a na väčšine jazykových kurzov. A to “inak” neznamená, že používajú iné knihy (aj keď aj to je pravda), ale hlavne, že na to idú inak už v samotnej podstate učenia sa.

V prvom rade, nečakajú, že ich jazyk niekto naučí, ale učia sa sami.

Medzi polyglotmi nájdete len zriedka takého, ktorý by sa jazyky učil výlučne na kurzoch. Typický polyglot sa k svojim X jazykom dopracoval tak, že sa ich učil ako samouk. Sám hľadal možnosti, ako sa jazyk naučiť, skúšal rôzne veci, experimentoval, a aj keď ho na tejto ceste semtam sprevádzali učitelia alebo nejaké kurzy, celkový proces učenia sa jazyka si zvolil vždy podľa seba a svojich potrieb.

Zároveň som si všimla, že každý polyglot sa učí inak ako ostatní. Medzi 300 polyglotmi som nestretla dvoch, ktorí by používali úplne rovnaké metódy a postupy. Každý sa učí jazyky svojím vlastným spôsobom, a najčastejšie sa to mení ešte aj od jedného jazyka k druhému.

polyglotské stretnutie
Polyglot Miro sa svojim jazykom venuje každý deň zábavnou formou aj vďaka aplikácii Duolingo, v ktorej má dnes už vyše 500 dní bez prerušenia.
prehľadná gramatická tabuľka
Každý polyglot sa učí po svojom. Nielsenovi najviac vyhovujú gramatické tabuľky, ktoré si sám kreslí a učí sa ich.

Polygloti hovoria o jazykoch s nadšením, a ja som si uvedomila, že to je preto, lebo metódy, ktoré používajú, ich skutočne bavia. Učenie sa jazyka nie je pre polyglotov také to nudné chodenie na hodiny, ako to poznáme zo školy. Práve naopak. Učenie sa jazykov sa pre polyglotov stalo obrovskou vášňou, a práca s textami, nahrávkami a rozprávanie sa s rodenými hovoriacimi ich veľmi baví. Práve preto, lebo si jednotlivé metódy volia sami podľa seba.  

lýdia s polyglotmi
lýdia machová a polyglot benny lewis
lýdia na polyglotskom stretnutí

Najväčší rozdiel v učení sa jazyka u polyglotov a u väčšiny ľudí: učenie sa jazyka je pre polyglotov príjemná činnosť, pretože si našli svoj vlastný spôsob, ktorý ich baví.

A ďalšia vec, ktorú som si u polyglotov všimla, že majú spoločnú, je že učeniu sa jazyka venujú omnoho viac času a energie ako väčšina ľudí. Učia sa každý deň po troche, a v dlhodobom meradle si načítajú, napočúvajú, narozprávajú a napíšu obrovské množstvá textov, nahrávok a rozhovorov. Potom sa ale nemáme čo čudovať, že po pár mesiacoch majú neuveriteľné výsledky, a osvojujú si jeden jazyk za druhým!

Posledná vec, ktorú som postrehla, je že polygloti sa neučia jazyky len tak bez ladu a skladu. Polygloti vedia, prečo robia tie veci, ktoré robia, a akým spôsobom sa dopracujú k výsledkom, aké si želajú. Vedia, že ak chcú vedieť v jazyku rozprávať, nič na svete ich neposunie viac ako početné rozhovory s rodenými hovoriacimi v danom jazyku. Vedia, že ak chcú dobre ovládať gramatiku a nerobiť chyby, musia si urobiť kopec cvičení. Vedia, že ak chcú nejaký jazyk vedieť dobre vyslovovať, chce to hodiny nácviku výslovnosti… Za ich učením sa zväčša skrýva istý plán, ktorý im umožňuje naučiť sa nový jazyk za pár mesiacov. 

polyglotské stretnutie kartička s jazykmi
Jeden z najuznávanejších polyglotov súčasnosti Richard Simcott sa dohovorí v desiatkach jazykov. Pochopiteľne, venoval im v živote aj obrovské množstvo času.

Tak predsa nie som zlá učiteľka!  

Keď som si uvedomila všetky tieto rozdiely medzi polyglotmi a väčšinou ľudí, ktorí sa učia nejaký jazyk, docvaklo mi to. Tak týmto to je! Toto je dôvod, prečo nedokážem študentom na hodinách dať to, čo sama dosahujem pri učení sa svojich jazykov. Toto je dôvod, prečo chodia roky rokúce na kurzy, menia školy a učiteľov, ale výsledok ani po rokoch nevidno. Je to tým, že ja ich tie jazyky v skutočnosti nemôžem naučiť! Naučiť sa ich môžu len oni sami, tým že:

budú robiť niečo, čo ich baví

budú v tom mať nejaký systém

budú využívať efektívne metódy

budú toho robiť veľa a často

Štyri základné piliere Jazykového mentoringu

A tak vznikli 4 základné piliere mojej filozofie učenia sa jazyka.

Každý si pritom môže vyskladať svoju vlastnú metódu učenia sa jazykov z akýchkoľvek možných metód, ako naznačujú jednotlivé časti farebných puzzlí na obrázku. Pokiaľ budú spĺňať tieto štyri princípy, úspech v učení sa jazyka je zaručený.

Revolučné zistenie o učení sa jazykov

Toto uvedomenie bolo pre mňa prelomové. Mala som pocit, že týmto sa všetko vysvetľuje.

Prečo chodíme v škole na nemčinu 8 rokov a po maturite sa ledva vieme v Rakúsku opýtať na cestu.
Prečo na jazykové kurzy chodia ľudia rok čo rok, menia školy a metódy, ale akosi im nič nepomáha.
Prečo si ľudia myslia, že na jazyky nemajú talent.
Prečo ľudia aj niečomu rozumejú, ale nevedia to nikdy sami v cudzom jazyku vyjadriť.
Prečo som napriek všetkej snahe ako dlhoročná učiteľka angličtiny či nemčiny nedokázala svojim študentom pomôcť sa výrazne v jazyku posunúť…
aké metódy používať na učenie sa jazyka?

Pretože ľudia sa musia jazyky učiť aj sami, nielen na hodinách! Inak to skrátka, bohužiaľ, nefunguje. Učiteľ im pritom môže výrazne pomôcť, ale väčšinu práce musí odviesť študent sám, a poväčšine nepotrebuje, aby pri tom bol učiteľ celý čas. Sám študent musí stráviť hodiny s daným jazykom, či už čítaním, počúvaním, rozprávaním alebo písaním. Sám si musí urobiť veľké množstvo gramatických cvičení, aby gramatiku pochopil a vedel ju aj dobre použiť. A najmä, nemôže sa jazyku venovať len raz alebo dvakrát za týždeň. Vtedy sú pokroky tak malé a tak krátkodobé, že sa môže v takomto učení úplne zacykliť a stráviť pri ňom roky.

študentka jazykového mentoringu
Kľúčom k naučeniu sa jazyka je nájsť niečo, čo nás baví, a venovať tomu veľa pravidelného času systematickým spôsobom.

Zrazu som si to začala všímať na všetkých známych vo svojom okolí. Pýtala som sa, ako sa niekto naučil tak dobre po anglicky, (hoci trebárs zápasí s nemčinou dlhé roky), a známi mi hovorili, že to majú z Cartoon Networku, ktorý hltali ako deti. Alebo z čítania detektívok, ktoré boli dostupné len v angličtine. Alebo bývali na byte s nejakým cudzincom, s ktorým sa dalo rozprávať len v cudzom jazyku. Vždy za tým boli hodiny a hodiny kontaktu s jazykom, ktorý ich nejakým spôsobom bavil a ktorý mali veľmi často. Aktivity, ktorým sa venovali, boli pritom veci, ktoré ich osobne zaujímali: obľúbené seriály, počítačové hry, čítanie najobľúbenejších kníh. Jedine systém v tom možno nemali úplne vedome, ale pokiaľ ich to tak veľmi bavilo, že sa od toho nevedeli odtrhnúť (napr. od seriálov), tak systém v učení sa ani nebol taký potrebný.  

Kľúč k naučeniu sa jazyka je pre mnohých jednoduchý: treba nájsť niečo, čo nás veľmi baví, a venovať sa tomu intenzívne v jazyku, ktorý sa učíme. Môže to byť seriál, podcasty, knihy, audioknihy, rozprávanie sa s kamarátmi a pod.

Uvedomenie si štyroch pilierov o učení sa jazyka bolo pre mňa skutočne prelomové. Otázkou však zostávalo, čo s tým. Ako môžem ľuďom pomôcť naučiť sa jazyk, aj keď to nie sú zrovna jazykoví nadšenci, ktorí majú denne 5 hodín času a ich najväčšou vášňou nie je zahĺbiť sa do gramatiky a študovať výnimky?

Bolo jasné, že učiť ľudí klasickými spôsobmi už nechcem.

A tak som sa stala jazykovou mentorkou.

jazyková mentorka lýdia machová
Na jednom z mojich seminárov o učení sa jazykov.