“Učím ľudí učiť sa jazyky.
Zábavne, systematicky a hlavne s výsledkami!”

Volám sa Lýdia Machová a od svojich 11 rokov sa učím cudzie jazyky. Začala som v škole angličtinou a nemčinou, a od dospelého veku sa učím každé dva roky nový jazyk ako samouk.

Momentálne sa plynule dohovorím siedmimi cudzími jazykmi (angličtina, nemčina, španielčina, poľština, francúzština, ruština a esperanto), jeden som časom zabudla (slovenský posunkový jazyk) a učím sa svoj deviaty (swahilčina).

Lydia Machova
Lýdia Machová učenie

Od strednej školy sa snažím ľuďom pomáhať učiť sa jazyky, či už ako doučovateľka, učiteľka v jazykovkách a firmách, asistentka zahraničného lektora či vyučujúca na vysokej škole.

Vždy som chcela, aby aj iní dosiahli to, čo sa mne darilo každé dva roky: pripísať si na konto nový jazyk, ktorý viem bez väčších problémov použiť v konverzácii, pri čítaní aj písaní. A nie chodiť na kurzy dlhé roky, a napriek tomu sa zoči voči cudzincovi cítiť ako úplný začiatočník, ktorý zo seba nedokáže vydať ani slovíčko.

Až keď som v roku 2015 na Stretnutí polyglotov v Berlíne spoznala stovky ľudí ako ja, pochopila som, že používaním klasických školských metód to nikdy nedosiahnem.

Cudzie jazyky sa totiž takýmto spôsobom naučiť nedajú. Polygloti na to idú úplne inak, a práve preto majú s jazykmi tak diametrálne odlišné výsledky.

polyglot gathering 2015
misia Lýdie Machovej

Stanovila som si v živote novú misiu: pomôcť ľuďom učiť sa jazyky tak, ako to robia polygloti. Tak, aby ich po roku či dvoch naozaj vedeli. A to bez potreby mať na jazyky talent či vycestovať do zahraničia.

Každý sa dokáže jazyky naučiť ako samouk, pokiaľ vie, ako na to.

Ja ako jazyková mentorka

Som presvedčená o tom, že jazyk sa nedá nikoho naučiť. Každý sa ho môže naučiť len sám, a učiteľ mu môže na tejto ceste síce pomôcť, ale nie odovzdať mu jazyk na tácke. Obzvlášť v dobe internetu, kedy máme poruke nespočetné texty, nahrávky či cvičenia doslova na jeden klik, môže byť samoukom skutočne každý. Musí len vedieť, ako na to.

Preto som si vymyslela novú profesiu: nie som učiteľka, ale jazyková mentorka. Neučím ľudí jazyky, ale učím ich, ako sa ich môžu naučiť sami. Obrazne povedané, nedávam ľuďom rybu, ale radšej udicu, aby si mohli rybku chytiť sami. Keď sa človek naučí učiť sa jazyky, dokáže sa bez problémov sám naučiť aj ďalšie

lydia machova

Každý, kto sa chce naučiť akýkoľvek jazyk, musí pri učení splniť 4 základné podmienky:

 • učenie ho musí baviť (inak je skôr trápením)
 • musí s jazykom stráviť dostatočné množstvo času (chodiť na kurz dvakrát týždenne jednoducho nestačí)
 • potrebuje efektívne metódy (inak budú výsledky len krátkodobé)
 • mal by si v učení vytvoriť systém (inak pri ňom nevydrží dostatočne dlho)

Školské hodiny ani jazykové kurzy tieto možnosti študentom nedávajú. Sú založené na práci učiteľa, od ktorého závisí celá výučba. Študenti sa neučia sami, lebo očakávajú, že ich jazyk naučí učiteľ.

Preto som vytvorila úplne nový spôsob jazykového vzdelávania, ktorý je založený na nasledovných prvkoch:

 • Samostatnosť
  Každý sa učí sám, bez učiteľa. Talent na jazyky však vôbec netreba.
 • Individualita
  Každý má učebný plán presne šitý na svoje potreby (rozprávanie, slovná zásoba, porozumenie - každý si vyberie, na čo sa chce zamerať)
 • Flexibilita
  Každý sa učí, kedy chce, kde chce a ako chce, keďže naše kurzy sú online. Je to ideálne pre zaneprázdnených ľudí, mamičky či ľudí žijúcich v zahraničí alebo v menších obciach.
 • Všestrannosť
  Podľa mojich návodov sa dokážu ľudia naučiť akýkoľvek jazyk, pokojne aj taký, ktorý ja neovládam.
 • Komunita
  Aj keď je každý samouk, učíme sa v online skupine 50 motivovaných študentov
 • Cenová prístupnosť
  Vďaka internetu máme nespočetné možnosti, ako sa naučiť akýkoľvek jazyk bezplatne, ak vieme, kde hľadať
 • Efektívnosť
  Naši študenti na sebe vidia citeľné pokroky v jazyku už po pár týždňoch.

Ja ako polyglotka

Aké jazyky ovládam?

slovenčina

rodný jazyk

angličtina

C2

nemčina

C1 - C2

španielčina

C1

francúzština

B2

poľština

C1 - C2

esperanto

B2

ruština

B2

swahilčina

A1

Ako sa jazyky učí polyglotka? 

Hlavnými zásadami môjho učenia je, že ma to musí baviť, systematicky využívam efektívne metódy a trávim s jazykom dostatok času na to, aby som sa ho naučila na plynulej úrovni. Zistila som, že učiť sa každý deň po pol hodine až hodine je omnoho efektívnejšie ako ísť na kurz dvakrát do týždňa. Treba len vytrvať. Zriedkakedy sa učím viac ako hodinu za deň. 

Rozprávanie v jazyku je pre mňa najdôležitejšie, preto si svoje učebné metódy nastavujem vždy tak, aby som sa už po zhruba pol roku dokázala v jazyku dorozumieť. Po roku už väčšinou dosahujem plynulú úroveň, na ktorej dokážem čítať bežné knižky, sledovať videá v danom jazyku, aj sa plynule porozprávať s cudzincami. Druhý rok je na upevnenie jazyka tak, aby som ho v budúcnosti dokázala bez váhania "oprášiť" aj po dlhšej prestávke.

lýdia machová
Moje materialy na anglictinu

Všetky tieto jazyky som sa učila sama tu na Slovensku, bez zahraničných pobytov, kurzov, či dokonca učiteľov. Zväčša venujem jednému jazyku dva roky a potom sa učím ďalší. Pri každom jazyku som použila trochu iné metódy, lebo v učení rada experimentujem. Práve tak som prišla na to, ktoré metódy sú skutočne efektívne, a dnes viem ľahko poradiť aj iným, čomu sa oplatí v učení jazyka venovať energiu a čo je naopak strata času. 

Väčšinou začínam učiť sa jazyk s knižkou pre samoukov, avšak veľmi systematickým spôsobom založeným na množstve opakovania. Do učenia vždy zakomponujem aj doplnkové materiály, prevažne bezplatné z internetu, vďaka ktorým si jazyk dostatočne napočúvam a načítam.

Chcete počuť ako hovorím jednotlivými jazykmi?

angličtina

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video

nemčina

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video

francúzština

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video

esperanto

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video

ruština

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video

swahilčina

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video

Viacjazyčné video

Kúsok z môjho webinára z januára 2018, ktorý videlo naživo viac ako 1500 ľudí. Svoje prednášky často začínam v rôznych jazykoch. V tejto ukážke sa v rôznych jazykoch zamýšľam nad tým, z akého dôvodu sa ľudia zaregistrovali na webinár.

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video

   Ja ako rečníčka

Za prvé dva roky projektu Jazykový mentoring som prednášala na viac ako 30 podujatiach doma aj v zahraničí. V rámci turné prednášok s názvom Ako sa jazyky učia polygloti som zavítala do všetkých slovenských krajských miest a prednášku si naživo pozrelo viac vyše 2000 divákov.

Prednášanie pre živé publikum som si vychutnávala už ako tlmočníčka. Rada prezentujem nové myšlienky priateľskou a uvoľnenou formou.

V prípade záujmu rada urobím motivačnú prednášku na tému efektívneho učenia sa jazykov aj vo vašej firme či na vašej konferencii. Kontaktujte ma prosím na lydia@jazykovymentoring.sk

turné jazykového mentoringu
0
živých vystúpení doma i v zahraničí
0
divákov naživo
0
videní na Youtube

Prednáška na Ted Salon New York

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video

Prednáška na TedX Trenčín

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video

Ja ako tlmočníčka

Jazykom sa venujem profesionálne celý život. Vyštudovala som prekladateľstvo a tlmočníctvo na Univerzite Komenského a z translatológie som si urobila aj doktorát, v rámci ktorého som sa venovala didaktike tlmočenia. Na Katedre anglistiky a amerikanistiky UK som štyri roky vyučovala konzekutívne a simultánne tlmočenie.

Tlmočeniu som sa profesionálne venovala šesť rokov a dostala som sa k tlmočeniu niekoľkých veľmi zaujímavých osobností.

Ja ako podnikateľka

Keď som si v roku 2016 uvedomila, akým spôsobom chcem učiť jazyky, pochopila som, že v žiadnej škole ani jazykovke s tým nepochodím. Zostala teda jediná cesta: vlastného podnikania!

A tak som vymyslela úplne novú formu jazykového vzdelávania, v ktorej nikto nečaká, že mu jazyk naleje do hlavy učiteľ, ale učí sa sám. Začala som pracovať s malými skupinami kamarátov a neskôr študentmi na univerzite, aby som si overila, či moje metódy učenia sa jazykov fungujú aj na ostatných. Keďže sa stretli s veľkým ohlasom, čoskoro som otvorila prvé kurzy pre verejnosť.

Dnes je Jazykový mentoring úspešnou firmou s 5-členným tímom, množstvom externých spolupracovníkov a viac ako 2000 spokojnými klientmi. Od júna 2018 pôsobíme nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí pod názvom Language Mentoring.

Hoci som nikdy nemala podnikateľské ambície, v podnikaní som našla novú záľubu. Potešila ma aj špeciálna cena za moderný a inovatívny prístup v prestížnej súťaži Podnikateľka Slovenska 2017 z rúk vtedajšieho podpredsedu vlády.

Ja ako organizátorka Polyglot Gathering

Polyglotov nielen osobne poznám, ale rada pre nich organizujem aj podujatia. V roku 2018 sme v Bratislave zorganizovali svetovo najväčšie podujatie pre polyglotov a jazykových nadšencov. Zúčastnilo sa ho až 540 ľudí z viac ako 55 krajín.

V roku 2017 sme dokonca vytvorili slovenský rekord v počte jazykov, ktorými sa hovorilo pod jednou strechou (125!) 🙂

polyglot gathering bratislava