Volám sa Lýdia Machová, mám 28 rokov a pracujem ako profesionálna tlmočníčka a jazyková mentorka. Bez toho, aby som niekedy žila v zahraničí, sa dnes dorozumiem v 7 jazykoch plynule.

Moje učenie sa jazykov je úplne iné ako u väčšiny ľudí. Zo školy a jazykových kurzov sme všetci zvyknutí na jednu a tú istú metódu založenú na práci s jednou učebnicou a hodinách 2-3-krát do týždňa. Takýto spôsob učenia sa jazyka je však nielen zastaralý, ale navyše aj veľmi neefektívny, pretože nevyhovuje každému. Ja mám k učeniu sa jazykov úplne iný prístup - taký, ktorý využívajú polygloti, teda ľudia, ktorí ovládajú na vysokej úrovni viacero jazykov. 

Ja ako polyglotka

Aké jazyky ovládam?

Slovak

native

English

C2

German

C1 - C2

Spanish

C1

French

B2

Polish

C1 - C2

Esperanto

B2

Russian

B2

Swahili

A1

Jazykové úrovne (pre tých, ktorí poznajú Európsky referenčný rámec) sú len veľmi orientačné - na základe môjho odhadu. Najdôležitejšie pre mňa je, že všetky z týchto jazykov (okrem slovenského posunkového) viem použiť plynule v každodennej komunikácii – viem sa bez námahy plnohodnotne porozprávať s rodenými Nemcami či Poliakmi, prečítať si akúkoľvek knihu napísanú v esperante, pozrieť si akýkoľvek španielsky film bez tituliek atď.

V prípade angličtiny, nemčiny, poľštiny, španielčiny a esperanta ovládam bez väčších chýb aj pravopis a gramatiku, a bez problémov viem tieto jazyky použiť v písomnej komunikácii. Najväčší dôraz však vždy kladiem na rozprávanie – napokon, preto sa jazyky učíme, pravda? :)

Chcete počuť ako hovorím jednotlivými jazykmi?

slovenčina

angličtina

nemčina

francúzština

esperanto

ruština

Viacjazyčné video

Kúsok z môjho webinára z januára 2018, ktorý videlo viac ako 1500 ľudí. Svoje prednášky často začínam v rôznych jazykoch. V tejto ukážke sa v rôznych jazykoch zamýšľam nad tým, z akého dôvodu sa ľudia zaregistrovali na webinár.

Ja ako jazyková mentorka

majster jazykov
Úlohou jazykového mentoringu je dať ľudom udicu, nie rybu. Nikoho neučím konkrétne cudzie jazyky, ale učím, ako sa ich každý môže naučiť sám.

Jazykový mentoring je môj vlastný prístup k učeniu jazykov. Od 15 rokov som učila angličtinu aj nemčinu stovky študentov - na súkromných hodinách, v jazykových školách, vo firmách, na základných školách, na univerzite…

Zatiaľ čo som sa sama učila nový jazyk zhruba každé dva roky, bola som zo seba sklamaná v roli učiteľky, lebo moji študenti takéto pokroky nerobili. Nevedela som, čím to je. 

Po rokoch vyučovania jazyka som prišla na to, že jazyk sa skrátka nedá niekoho naučiť. Jazyk sa môžeme naučiť len sami. Dobrý učiteľ nám v tom môže akurát tak pomôcť, ale jazyk nám nikto do hlavy nenaleje.

Preto som začala hľadať spôsoby, ako ľuďom pomôcť naučiť sa jazyk svojpomocne.

Začalo sa to prednáškami o učení jazykov...

V roku 2013 som začala organizovať pravidelné prednášky o učení sa jazykov. Prvé som robila pre študentov Univerzity Komenského, neskôr som tipy na učenie jazykov dávala aj viacerým kamarátom, cestovateľom, učiteľom angličtiny a pod. Prednášala som nielen v slovenčine, ale aj v angličtine a poľštine. Túžila som sa podeliť s inými o skúsenosti, ktoré som získala učením sa viacerých jazykov, a preto som prednášky robila bezplatne.

Na Univerzite Komenského som takúto prednášku robila každý rok pre študentov prekladateľstva a tlmočníctva. Počet záujemcov z roka na rok stúpal.

Študentom prekladateľstva a tlmočníctva sa moje rady o učení sa jazykov veľmi hodia.

Keď prednášky nestačia

Na Univerzite Komenského som v rámci doktorandského štúdia za posledné štyri roky vyučovala nielen simultánne tlmočenie, ale aj hodiny pokročilej angličtiny. Skúšala som do nich postupne začleňovať do výučby prvky jazykového mentoringu. Reakcie boli u študentov viac ako pozitívne.

A tak som minulý rok urobila so 100 študentmi prekladateľstva a tlmočníctva väčší experiment, a v rámci predmetu, ktorý som vyučovala, som od nich vyžadovala, aby sa v angličtine zlepšovali vo vlastnej réžii, mimo našich hodín.

Experiment so 100 študentmi a 13 jazykmi

Preto som sa rozhodla experiment posunúť ešte ďalej. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského som v letnom semestri roku 2016 viedla intenzívny mentoringový program pre študentov prekladateľstva a tlmočníctva, v ktorom sa zúčastnilo opäť takmer 100 študentov zo všetkých ročníkov. Zlepšovali sa v 13 rôznych jazykoch, z ktorých 8 vôbec neovládam (chorvátčina, bulharčina, rumunčina, švédčina, holandčina, fínčina, taliančina, portugalčina). Stretávali sme sa raz do týždňa, každý mal zostavený svoj vlastný individuálny plán, ktorý je založený na tom, v čom sa chcú najviac zlepšiť. Každý sa učil sám doma, ale v dodržiavaní plánov sme sa vzájomne kontrolovali a podporovali (ja sama som sa s nimi učila ruštinu :) ).

Jazykový mentoring pre všetkých, ktorí chcú na sebe pracovať

Po veľkom úspechu medzi študentmi som sa rozhodla sprístupniť svoju filozofiu aj ostatným. Vytvorila som videokurz Majster jazykov (pre mierne pokročilých a vyššie) a neskôr videokurz Kľúč k jazykom (pre začiatočníkov), v ktorých prezentujem svoje kompletné know-how pre učenie sa jazykov.

Taktiež vediem dvojmesačné mentoringové programy pre verejnosť pod názvom Akadémia samoukov. V týchto programoch sprevádzam skupinky ľudí na ich ceste za plynulosťou. Účastníci si osvojujú princípy učenia sa ako samouk, získavajú nezávislosť od učiteľov a zlepšujú si jazyky pod vedením mňa a môjho tímu.

Pomáham ľuďom pracovať na sebe a zlepšovať sa v jazyku – cítim veľkú zodpovednosť, no zároveň aj radosť a nesmierne ma to baví :)

Ja ako tlmočníčka

Ako tlmočníčka som sa predovšetkým v angličtine vypracovala na veľmi vysokú úroveň znalosti jazyka. Okrem angličtiny som študovala aj nemčinu, a mala som možnosť zatlmočiť si už aj poľštinu a španielčinu.

Tlmočila som prvú dámu SR

Jedno z najzaujímavejších podujatí, na ktoré som sa ako tlmočníčka dostala, bol samit piatich európskych prezidentov – slovenského, českého, poľského, maďarského a ukrajinského v roku 2013. Bola som tam oficiálnou tlmočníčkou pre prvú dámu, p. Gašparovičovú, ktorú som dva dni sprevádzala na celom oficiálnom programe, a tlmočila som jej z angličtiny a z poľštiny.

Bolo veľmi zaujímavé letieť vo vládnom špeciáli z Bratislavy do poľských Beskýd, previezť sa vrtuľníkom z Beskýd do Krakova, premávať sa v Krakove v kolóne s policajnými autami všade naokolo, a hlavne vidieť a počuť, ako vyzerá stretnutie na takej vysokej diplomatickej úrovni.

tlmočenie na stretnutí prezidentov
Ako tlmočníčka musím byť vždy poruke a pretlmočiť každé slovo, ktoré prvej dáme niekto adresuje. (Zdroj: prezydent.pl, Foto: Piotr Molęcki)
lýdia machová na večeri prezidentov
Viete, čo si hovoria štyria prezidenti a ich manželky počas večere? Ja áno :) Moju hlavu máte možnosť vidieť v strede dole. (Zdroj: prezydent.pl)

Tlmočila som Ivetu Radičovú

Mala som možnosť stretnúť sa aj s mnohými inými vysoko postavenými politikmi, či už na rokovaniach na ministerstvách, na tlačových besedách alebo na konferenciách. Jedným z nich bola aj naša bývala premiérka Iveta Radičová.

lýdia machová tlmočenie radičová
Pohľad na tlmočníčku v akcii (a pani Radičovú ako rečníčku za rečníckym pultom). (P.S. V tejto minúte tlmočí kolegyňa, nie ja. Počas tlmočenia by som len sotva dokázala pózovať do fotoaparátu :) )

Tlmočila som Tonyho Robbinsa

Podnikatelia budú isto poznať jedného z najžiadanejších rečníkov na svete, Tonyho Robbinsa, ktorého som mala tú česť tlmočiť na jeho dvojdňovom seminári v Poľsku. Boli to dva veľmi náročné dni, ale ten pohľad z tlmočníckej kabíny, ktorá bola umiestnená nad 8000-ovým davom a nad pódiom, na ktorom stál Tony, bol na nezaplatenie.

Úplne najsilnejší okamih však nastal na konci týchto dvoch dní, kedy sa v tlmočníckej kabíne najskôr z ničoho nič objavil jeden zo štyroch osobných bodyguardov Tonyho Robbinsa, a vzápätí Tony sám.

Tony Robbins
Za fotku s Tonym platia ľudia tisíce eur. My sme ju dostali ako darček :)
Tlmočiť Tonyho Robbinsa bolo mojím najsilnejším tlmočníckym zážitkom.

Každému z tlmočníkov podal ruku a úprimne sa nám poďakoval za to, že sme jeho slová a posolstvo sprístupnili aj tým, ktorí nerozumejú anglicky. Ľudia na jeho seminári plakali, smiali sa, kričali, burácali... verte mi, atmosféra bola lepšia ako na rockovom koncerte tej najväčšej hviezdy :)

Keď vám človek, ktorý toto dokáže s 8000 ľuďmi v jednej miestnosti, vyjadrí vďaku a uznanie za vašu prácu, je to tá najlepšia možná odmena za prácu.  

Tlmočila som Briana Tracyho

V apríli 2016 som mala tú česť stretnúť sa s jedným z najvplyvnejších ľudí v oblasti osobného rozvoja a líderstva, Brianom Tracym. Na seminári v Prahe dával 500 účastníkom hodnotné rady do profesného ako aj osobného života, a ja som mala možnosť naplno si vychutnať celé podujatie z tlmočníckej kabíny. Brian na mňa však najviac zapôsobil v osobnom rozhovore, pretože je to veľmi pokorný a láskavý človek.

lýdia machová a brian tracy
Autor desiatok kníh, žiadaný rečník najvyššej úrovne a líder úspešných. Tlmočiť Briana Trycaho bolo pre mňa veľkou poctou.

Tlmočila som peruánskeho šamana

Jedným z mojich najnezvyčajnejších pracovných zážitkov boli dva týždne strávené v amazonskom pralese na severe Peru v tábore miestneho šamana. 90-ročný šaman tam lieči ľudí džungľovou drogou ayahuasca, ktorá vyvoláva očistný proces, najčastejšie v podobe niekoľkohodinového zvracania sprevádzaného rôznymi víziami. Áno, mala som aj ja možnosť vyskúšať si túto procedúru (ako aj mnohé iné) a bolo to... zaujímavé. V rozhovore pre Rádio Slovensko som o tom čo-to porozprávala (viď Ja v médiách). 

Saman v Peru
Čiperný 90-ročný šaman sa po džungli pohybuje na štvorkolke.
Miestni obyvatelia džungle boli veľmi milí a vďaka španielčine som sa s nimi vedela zblížiť.

Bolo veľmi zaujímavé spávať na terase jednoduchého domčeka z pár kusov dreva, pobudnúť dva týždne v prostredí s 98% vlhkosťou, kúpať sa v Amazonke, ochutnať grilované larvy, spoznať život miestnych obyvateľov... Tlmočila som tu zo španielčiny do slovenčiny a nemčiny pre jedného klienta a jeho priateľku. Takýto typ tlmočenia je veľmi neobvyklý, ale keď niekto zháňa tlmočníka, ktorý ovláda konkrétne tri jazyky, a je ochotný na mesiac vycestovať na koniec sveta, tak ja sa hlásim medzi prvými :) 

Tlmočila som všetko možné :)

Bežne sa však ako tlmočníčka nedostávam k takýmto exotickým destináciám. Pôsobím hlavne v Bratislave a chodievam na rôzne konferencie, rokovania, prednášky, festivaly a pod.

Tlmočila som už konferencie o pestovaní kukurice, o podpore LGBT komunity na pracovisku, o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, o koučingu, o fundraisingu, a mnohé mnohé iné.

Zúčastnila som sa rokovaní ministrov s veľvyslancami, tlačových besied po podpísaní významných dohôd, rokovaní podnikateľov, na ktorých sa uzatvárali veľké obchody atď.

Práca tlmočníka je veľmi pestrá, ale aj náročná. Veľa o tejto práci som prezradila v prednáške na polyglotskej konferencii Polyglot Gathering 2015 v Berlíne, kde som na praktických ukážkach vysvetlila, v čom spočíva dobré tlmočenie, a čo všetko sa preháňa hlavou tlmočníkovi, keď musí súčasne počúvať rečníka a rozprávať to isté v druhom jazyku. (Toto video je momentálne druhé najsledovanejšie spomedzi 150 prednášok na doterajších podujatiach Polyglot Gathering, čo ma nesmierne teší :) )

Prednáška z Berlína

Radosti a strasti práce tlmočníka

Na videu si môžete pustiť slovenské titulky (vpravo dole kliknite na “CC” alebo ikonku tituliek)

Ja ako podnikateľka

Podnikať s Jazykovým mentoringom som začala 2. apríla 2016 (symbolicky na moje narodeniny :) ) a teším sa, ako od tohto dňa moja firma narastá. Začala som poldňovými a neskôr celodňovými seminármi (dokopy 14-krát v priebehu prvého roka), na ktorých som detailne vysvetľovala princípy sutočne efektívneho učenia sa jazykov, aj pre začiatočníkov, aj pre pokročilých. Keďže semináre sa tešili veľkej popularite a každý sa behom pár dní vypredal, natočila som rovnomenné videokurzy, aby som mohla svoje know-how šíriť ďalej. Okrem videokurzov robievam aj dvojmesačné online programy jazykového mentoringu, v ktorých pomáham skupine 50 ľudí naučiť sa akýkoľvek jazyk svojpomocne. Účastníci dosahujú pomocou mojich techník výrazne zlepšenie už behom pár týždňov, a mnohí sa opakovane vracajú do našich kurzov, čo nás, samozrejme, nesmierne teší a motivuje do ďalšej práce.

V januári 2018 som dostala špeciálnu cenu v súťaži Podnikateľka Slovenska 2017 za moderný inovatívny prístup k podnikaniu. Cenu mi osobne odovzdal podpredseda vlády Peter Pellegrini, ktorého oslovila myšlienka môjho podnikania. 

Ja ako organizátorka Polyglot Gathering

Polyglot Gathering (Stretnutie polyglotov) je jedným z dvoch svetovo najväčších podujatí pre polyglotov a jazykových nadšencov, ktorý sa koná raz ročne. Po troch úspešných ročníkoch v Berlíne požiadali organizátori podujatia Petra Baláža z organizácie Edukácia@Internet a moju maličkosť, aby sme podujatie prevzali a zorganizovali ďalší ročník. Bratislavské Stretnutie polyglotov bolo historicky najväčším stretnutím polyglotov s počtom účastníkov 460 z vyše 50 krajín. V roku 2018 sa bude Polyglot Gathering konať opäť v Bratislave na Ekonomickej univerzite, a všetci milovníci jazykov sú na ňom srdečne vítaní. (Nie, nie je potrebné ovládať istý počet jazykov, aby sa človek mohol zúčastniť :) ). Viac info: www.polyglotbratislava.com

polyglot gathering

   Ja ako človek :)

Keď sa ľudia dozvedia, že v 28 rokoch dokážem komunikovať v 7 cudzích jazykoch, ktoré som sa naučila sama, často si myslia, že:

nemám žiadne iné záujmy

nemám žiaden voľný čas

nie som človek.

A pritom je to celé len o správnom organizovaní času :) Keď sa akurát učím nejaký jazyk (nie je to stále), trávim s ním zhruba hodinu denne, ale určite si tú hodinu nenachádzam extra popri svojich iných aktivitách tak, že by som si večer na hodinu sadla a učila sa z kníh. Učenie jazykov viem zakomponovať do svojho bežného života, a takto sa pri troške vytrvalosti nazbiera obrovské množstvo času, v ktorom som v kontakte s jazykmi.

Okrem jazykov mám aj dve iné veľké záľuby: cestovanie a tanec. Za posledné roky som si pocestovala po Argentíne, Čile, Peru, Kolumbii, Kube, Thajsku, Malajzii, Indonézii, Turecku, Rusku, Mongolsku, Číne, Kazachstane, Kirgizsku, Mexiku, Islande a mnohých európskych krajinách. Cestujem hlavne cez Couchsurfing (ubytovanie zadarmo u domácich), aby som spoznala miestnych ľudí a ich spôsob života. Jazyky mi takéto spoznávanie sveta značne uľahčujú :) Najlepšou zábavou na večer je pre mňa tančiareň salsy, bachaty a kizomby, a okrem toho rada chodievam s priateľmi na víkendové chaty po Slovensku a Čechách.