Majster jazykov

  • Zlepšenie vo všetkých zručnostiach
  • Mierne pokročilí a vyššie

Akadémia samoukov

Akadémia samoukov
  • Sprevádzanie od mentoriek, motivácia, podpora rozprávania a uzavretá skupina
  • Mierne pokročilí a vyššie

Materiály do vrecka:

Jazykový set pre zaneprázdnených angličtinárov

Materiály do vrecka
  • Mierne pokročilí a vyššie