Rozhovor: „Aj keď žijete v Rakúsku, nemčina sa na vás len tak nenalepí”

Rozhovor-s-Milan

Milan je podnikateľ, ktorý sa pred niekoľkými rokmi presťahoval do Rakúska. Keďže žije v slovenskej komunite, jeho nemčina sa prakticky nezlepšovala. Dnes je však schopný porozprávať sa so susedom, ba dokonca po nemecky riešiť biznis s obchodnými partnermi. Ste zvedaví, ako sa mu podarilo nemčinu dostať na takúto úroveň? Pozrite si video, v ktorom sa s ním porozprávala naša mentorka Maťka. Ak radšej čítate, pod videom nájdete jeho voľný prepis. 

Milan, vitaj v štúdiu. Som veľmi rada, že si prijal pozvanie na rozhovor. Si úspešným absolventom Akadémie samoukov, nášho dvojmesačného online kurzu, kde sa ľudia ako ty učia cudzie jazyky sami z pohodlia domova a zároveň sú súčasťou komunity ďalších študentov, Akademistov. S akým jazykom si prišiel do Akadémie samoukov? 

Do Akadémie som prišiel s nemčinou. Ďakujem, že si ma označila za úspešného absolventa, dobre sa to počúva.

Úspešný si bol v tom, že si celú Akadémiu prešiel a zvládol. Dokonca si aj v živote dosiahol jazykové úspechy. Možno by si na začiatok mohol povedať, ako vyzeralo tvoje učenie pred Akadémiou samoukov. Čo ťa primälo prihlásiť sa do nášho kurzu? 

Moje skúsenosti s učením sa nemčiny boli pomerne tragické. Keď som sa presťahoval do Rakúska, pochopil som, čo znamená, že keď chceš s vlkmi žiť, musíš s nimi vyť. Prihlásil som sa na kurz, ktorý organizovala naša obec. Na tom kurze sme však len konverzovali s veľmi malou slovnou zásobou, čo bolo pre mňa veľmi náročné. Zapisoval som si nejaké slovíčka, ktoré som sa mal naučiť za domácu úlohu, niečo som si aj zapamätal, ale môj progres za 2 roky bol veľmi slabý. Venovali sme sa témam, ktoré ma nielen nebavili, ale neposkytovali mi ani ďalšie vedomosti z gramatiky. Po nejakom čase som na tento spôsob učenia sa zanevrel. Očakával som, že nemčina sa na mňa bude lepiť, keďže tam žijem. Ale nestalo sa. Bývam totiž pri hraniciach, kde žije pomerne veľká komunita Slovákov a s nimi som bol v kontakte najčastejšie. 

„Očakával som, že v Rakúsku sa nemčina na mňa bude lepiť, ale nestalo sa.”

Takže ani v Rakúsku sa na teba nemčina „nenalepila”? Nestačí teda prísť do Rakúska? 

Nalepí sa asi viac ako na Slovensku, ale oveľa menej, ako očakávaš, keď už v Rakúsku žiješ. Pretože ak si v komunite Slovákov, s Rakúšanmi tráviš minimum času. Moja nemčina bola na veľmi slabej úrovni a slabá bola aj moja motivácia rozprávať. Aj keď som sa prišiel porozprávať s iným rodičom na detskom ihrisku, naša konverzácia sa veľmi rýchlo skončila. Niežeby sme sa nemali o čom rozprávať, možno by som našiel ľudí, s ktorými som bol na podobnej vlne. Problémom bola slovná zásoba. Navyše som sa stále kontroloval, či poviem niečo správne, či použijem dobrý člen, príponu či slovosled.  

„Mal som malú slovnú zásobu. Navyše som sa stále kontroloval, či hovorím gramaticky správne.” 

Pritom človeku, s ktorým si sa rozprával, možno ani nezáležalo na tom, že si urobil chybu.

Asi nie, však to si môžeme povedať neskôr… Budem pokračovať v odpovedi na tvoju otázku, ako som sa vlastne dostal k vám. Videl som webinár, čo robila Lydka a po ňom som pochopil, že práve takýto spôsob učenia sa je vhodný pre mňa.  

Čo konkrétne na teba tak zapôsobilo? Čo bolo iné, ako si robil dovtedy? 

Ten zlom pre mňa predstavoval moment, keď Lydka vo webinári vysvetlila, ako sa na nás jazyk lepí. Jedna z viacerých vecí, ktoré ma presvedčili, bol spôsob učenia sa jazykov, ktoré ukazovala na šrafovaní papiera. Keď sa učíš štandardným spôsobom, šrafuješ si štvorčeky postupne. Keď sa učíš ako polyglot, z každej strany na teba niečo lieta a pomaličky si šrafuješ tie štvorčeky raz v strede, raz naboku a papier sa ti postupne zapĺňa. Hneď od začiatku máš väčší zásah tém – možno vieš niečo z medicíny, z varenia, možno niečo zo školy, ale vieš. Čiže neriešiš napríklad minulý čas, že Peter bol včera u doktora, ale rozprávaš o konkrétnych veciach, ktoré tam riešil – povedzme úraz alebo chorobu.  

Presne tak, nemusíš čakať, kým sa napríklad o pol roka naučíš budúci čas, ale všetko máš komplexne už na začiatku.

Áno. Hoci na začiatku možno nevieš všetko úplne správne, rozsah je väčší. A pre mňa ako človeka, ktorý žije v Rakúsku a musí riešiť školu, úrady a iné praktické záležitosti, je oveľa dôležitejšie vedieť hneď na začiatku zo všetkého trošku, nielen malé časti jazyka.

Zapôsobil na mňa Lydkin webinár a spôsob, ako sa jazyk učia polygloti. Aj pre mňa je dôležitejšie vedieť zo všetkého aspoň trošku, nielen malé časti jazyka.

Viem, že si dosť zaneprázdnený človek. Ako si napasoval učenie sa jazyka do svojej dennej rutiny? V Akadémii odporúčame, aby sa ľudia učili aspoň polhodinku až hodinku denne. Ako si si tento čas našiel? 

Poviem na rovinu, že je to ťažké. Ale podarilo sa mi učenie nejako uchopiť, a potom som sa na ňom stal úplne závislým, lebo Motivačná tabuľka nepustí. 

Ako si získal čas na učenie? Lebo keď niekomu poviem, že má učeniu venovať hodinu denne, povie, že nemá ani 10 minút.

Moja výhoda je, že som podnikateľ. Na druhej strane mám svojich klientov, ktorým sa musím venovať, častokrát riešim náporové veci. Ale aj napriek tomu si čas našiel. Niekedy ráno, niekedy v strede dňa, niekedy večer – vedel som si učenie rozkúskovať. V kalendári som si vyhradil pol hodinu denne na čítanie. 15 minút na slovíčka som si našiel kedykoľvek pri obede alebo na prechádzke. Najťažšie pre mňa bolo naplánovať si konverzácie a témy, ktorým sa budem venovať.

Čítajte aj: Ako si nájsť čas na učenie sa jazyka? 

Ale viem o tebe, že si to zvládol. Predtým si mal s komunikáciou problém, teraz už vieš komunikovať napríklad so susedom. Takže nejaký posun v rozprávaní u teba nastal. 

Áno, posun nastal minimálne v tom, že viem, ako stavať vetu. Samozrejme, po dvoch mesiacoch nie je moja vetná skladba dokonalá, ale pochopil som, že sa netreba báť rozprávať. Za tie 2 mesiace som s nemčinou strávil oveľa viac času ako kedykoľvek predtým. Nalepili sa na mňa slovíčka a prestal som mať zábrany. Komunikoval som s Akademistami a ďalšími ľuďmi a dnes už oslovím človeka v nemčine bez strachu, že niečo poviem zle. 

„Za 2 mesiace Akadémie som s nemčinou strávil oveľa viac času ako kedykoľvek predtým. Dnes už nemám problém v nemčine rozprávať.”

V čom bola teda pre teba pridaná hodnota Akadémie? 

Pochopil som, že keď chcem jazyk vedieť, musím sa mu venovať. Toto je úplne základná vec. Jazyk ťa naozaj nikto nenaučí, musíš sa ho naučiť sám.

Čiže preberieš zodpovednosť sám za seba.

Musíš ju na seba prevziať. A musíš mať motiváciu. Môžeš navštevovať jazykovú školu alebo si dať konverzácie s lektorom, ale predovšetkým musíš byť sama presvedčená o tom, prečo vlastne chceš jazyk vedieť. Jedna moja spolužiačka chcela ísť napríklad pracovať do Rakúska a potrebovala jazykový certifikát, ktorý jej pomôže získať prácu. Mojou motiváciou je, že chcem svoj biznis rozšíriť aj do Rakúska. Je veľmi dôležité, aby som sa so zákazníkmi dohovoril. Keď som začínal s Akadémiou, zúčastnil som sa konferencie v Rakúsku, kde som s nimi hovoril po anglicky. Dnes už hovorím aj po nemecky.  

„Keď chceš jazyk vedieť, musíš sa mu venovať. Musíš sa ho naučiť sám, prevziať na seba zodpovednosť.”

To je krásny posun.

Áno, ten posun je naozaj super. Teraz môžem po nemecky telefonovať aj 10 minút a nemám pocit, že by som tápal. Vediem skutočný rozhovor. Samozrejme, niečo možno nepochopím alebo nepoviem správne, ale rozprávame sa, a to je dôležité.

Čiže zahodil si zábrany, prestal si sa kontrolovať, či hovoríš správne. Dôležité je, že chápeš význam a že dokážeš povedať, čo potrebuješ. Dokázal si si vytvoriť systém v učení a pravidelne sa učiť? 

Práve systém v učení je asi tá najväčšia vec, ktorou Akadémia disponuje. Systém som predtým nikde nemal – teda asi okrem školy, kde sme postupovali podľa osnov. Keď som sa začal učiť nemčinu, navštevoval som kurz fungujúci na princípe Callanovej metódy. Táto metóda bola super, ale musel by som sa pomocou nej učiť asi 15 rokov, aby som vedel to, čo viem teraz. Keď som prišiel do Rakúska, používal som dookola 5 fráz, ktoré som sa naučil, čo bolo síce fajn, ale nie dostatočné. Ak by som v tejto metóde pokračoval, možno by som videl pokrok, ale kurzy by ma stáli určite viac a nemyslím si, že by som dosiahol taký progres, aký mám teraz po Akadémii. 

Pretože potrebuješ aj iné oblasti, ktoré možno Callanova metóda nepokrýva.

Presne, oblasti, ktoré mi tá učebná osnova neponúka. V Akadémii si metódy a témy vyberám sám. Venujem sa okruhu, ktorý mi je najbližší a postupom času ho viem rozširovať.

„Najdôležitejšia vec, ktorú mi Akadémia dala, je systém v učení sa. Metódy a témy si vyberám sám podľa toho, čo ma zaujíma.”

Hovoril si, že kľúčový je systém. Keď si chodil do školy, kde sa postupovalo podľa osnov, taký systém ti nefungoval? V Akadémii nemáš učiteľa a aj napriek tomu si si ten systém vybudoval? 

Tu vidím podobnosť s mojím učením sa angličtiny. V nej som sa najviac zlepšoval, keď som cestoval a rozprával som sa s anglicky hovoriacimi ľuďmi. Pravidelne som vyťahoval rôzne podnety a asociácie a moja angličtina sa zlepšovala. V škole som sa síce niečo naučil, ale bez reálneho používania by som všetko zabudol. 

Počas dvoch mesiacov Akadémie samoukov sa zameriavame na 3 priority a pre každú z nich si zvolíme určité metódy. Tvojimi prioritami boli čítanie, slovná zásoba a rozprávanie. Aké sú tvoje obľúbené metódy?

Mojou najobľúbenejšou metódou je pozeranie seriálov alebo počúvanie podcastov. Páči sa mi, že pri nich nemusím nič robiť, iba sa zabávať. Keď som si na začiatku robil dotazník, očakával som, že mi táto metóda vyjde ako najvhodnejšia. Ale nie, vyšlo mi čítanie, čo som považoval za najhoršie, lebo čítanie po nemecky som vždy neznášal. 

Ale asi si ho potreboval.

Asi som ho potreboval. Dotazník ho vyhodnotil ako moju medzeru. Ale po pár týždňoch som zistil, že čítanie nie je taký problém a je pre mňa oveľa lepšie ako počúvanie. Priamo totiž súvisí so slovnou zásobou, ktorá bola mojou druhou prioritou. Tu som využil digitálne kartičky. Nemám žiadne učebnice, čítanie aj slovnú zásobu som si precvičoval na počítači alebo na mobile. Čítal som správy, blogy o hudbe a podobne. 

Čítajte aj: Kartičky na učenie sa slovíčok si zamilujete

Čiže vyberal si si témy, ktoré ťa zaujímajú

Áno a popri tom, čo ma zaujímalo, som sa učil nemčinu. Keď som pochopil tento princíp, nemčina sa na mňa začala viac lepiť. Nesnažil som sa učiť nemčinu, lebo sa ju musel naučiť. Snažil som si učenie čo najviac spríjemniť, aby ma bavilo. 

A dokázal si sa k tomu „dokopať”. 

Presne tak. A poslednou prioritou bolo rozprávanie. Vybral som si metódu self-talk, ktorú doteraz neznášam. Napríklad včera som si dal 10-minút self-talku a úplne som sa pritom zapotil. Využíval som, samozrejme, aj konverzácie s Akademistami, rozprával som sa so susedmi. Najväčším mojím míľnikom bolo, keď som sa dohodol so susedom na víno a išli sme sa porozprávať. Myslel som si, že tú hodinku nejako pretrpím. Nakoniec sme debatovali 3 hodiny. 

Už teda čiastočne vieme, kam ťa Akadémia posunula. K plynulosti, k dobrému pocitu, necítiš sa v nemčine stratený, nemusíš mať zábrany… 

No, zábrany… Stratený sa necítim, keď konverzáciu iniciujem. Ale stane sa, že som stratený, keď na mňa niekto prehovorí dialektom. Napríklad v Burgenlande je šialený dialekt. Čiže nie s každým sa môžem rozprávať. 

Myslím si, že učenie sa jazyka je dlhodobý proces, nie je to záležitosť 2 mesiacov, možno nie ani roka. Ty si teraz ukončil jednu Akadémiu, chystáš sa ešte do ďalšej? 

Áno, hneď som sa prihlásil do ďalšej, ale až na jeseň, pretože v lete ju nebudem môcť využiť naplno. Metódy a princípy, ktoré som si osvojil, však využívam stále, aj keď menej intenzívne. Som v podstate v takom „udržiavacom móde”. Ak som predtým napĺňal tabuľku na 100 – 110 %, momentálne si ju udržiavam na úrovni približne 50 – 60 %. 

To znamená, že si nemčinu integroval do svojho života a napriek tomu, že si Akadémiu skončil, v učení pokračuješ?

Áno, pracujem na nemčine ďalej, ale v októbri chcem do Akadémie znovu nastúpiť a pustiť sa do učenia inzívnejšie. Pretože cítim, že za tieto 2 mesiace som zažil obrovský progres. Som veľmi zvedavý, čo sa stane, keď nastúpim na ďalšiu Akadémiu a aký vplyv bude mať na mňa pauza medzi Akadémiami. 

„Cítim, že za 2 mesiace trvania Akadémie samoukov som urobil obrovský pokrok.”

Ako si vnímal celú komunitu okolo seba? Spomínal si, že si viedol s Akademistami konverzácie, ste spolu ešte v kontakte? 

Veľa sme sa rozprávali. Áno, sme v kontakte, s niektorými aj pravidelne. Skoro všetci sme mali problém odsunúť svoje bežné aktivity a nájsť si čas na učenie sa. Keď som mal nedávno konverzáciu s jednou Akademistkou, dohodli sme sa, že si určíme nejakú tému a vyšperkujeme v nej slovíčkovú metódu. Vyberieme si niekoľko slovíčok, ktoré s témou súvisia a budeme sa ich snažiť v konverzácii použiť, aby sme si ich lepšie zapamätali. Najťažšie totiž nie je čítať, učiť sa slovíčka, počúvať a rozprávať, ale zveľadiť tú metódu tak, aby bola ešte efektívnejšia. 

A každý si tam dokáže vymodelovať pre seba to, čo potrebuje.

Konkrétne toto bolo pre mňa najťažšie. Napĺňať tabuľku bolo pomerne jednoduché, ale spraviť taký ten malý krôčik navyše, ktorý ti pomôže ešte viac, je oveľa náročnejšie. 

Keby si mal nejakému kamarátovi opísať, čo vlastne Akadémia samoukov je, čo by si mu povedal?

Ja už som sa s viacerými o Akadémii rozprával a viacerým som ju aj odporučil. Ale povedať v jednej vete, o čom vlastne Akadémia je, je veľmi ťažké. Myslím si, že Akadémia nie je pre každého. 

A kto je podľa teba ideálny človek, pre ktorého je Akadémia vhodná?

Ten, ktorý sa naozaj jazyk chce naučiť. Ten, kto ho chce naozaj vedieť, nie ten, ktorý by ho mal vedieť. Takémuto človeku potom stačí ukázať jedno video. 

„Akadémia nie je pre každého. Je vhodná pre ľudí, ktorí sa chcú jazyk naozaj naučiť.” 

Ešte posledná otázka. Navštevoval si kurzy s použitím Callanovej metódy i bežné kurzy. Ako vnímaš rozdiel medzi chodením na kurzy a učením sa v Akadémii? 

Hlavný rozdiel je v čase strávenom s jazykom. V Akadémii samoukov sa učíš každý deň hodinu. Na kurz chodíš povedzme dvakrát do týždňa na hodinu, ale si v skupine, kde musí mať každý mať nejaký priestor. Takže vlastne pomer cena/výkon je niekde úplne inde. Jazykový mentoring a Akadémiu samoukov v každom prípade odporúčam. 

Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.

Ja ďakujem za pozvanie.

Chcete podobné pokroky ako Milan zažiť na vlastnej koži aj vy? V Akadémii samoukov máme miesto aj pre vás! Pripojte sa do našej komunity a objavte s nami skvelé tipy, ako sa učiť efektívnejšie a zábavnejšie. 

Zaujíma vás, ako vyzerá Akadémia samoukov zvnútra? Zadajte svoju mailovú adresu do formulára nižšie a pošleme vám krátke video, ako to vyzerá v tomto revolučnom kurze.

Tagy:

Podobné články

0 Komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Bezplatný Webinár

Ako sa naučiť cudzí jazyk z pohodlia domova zábavnou formou bez bifľovania, jazykovky alebo vycestovania do zahraničia.

Lýdia Machová