akadémia samoukov

AKADÉMIA SAMOUKOV III

Naučíme vás učiť sa jazyky!      19.2. – 25.4.2018 

Vo februári otvárame nový dvojmesačný program jazykového mentoringu, tento raz už po deviatykrát!

AKADÉMIA SAMOUKOV III

 • Je to revolučný spôsob učenia sa jazykov: vy sa jazyk učíte sami pomocou metód polyglotov, a my vám na tejto ceste pomáhame.
 • Kurz je vedený skúsenou jazykovou mentorkou a polyglotkou Lýdiou Machovou, ktorá sa sama naučila 7 jazykov na plynulú úroveň.
 • Je to v podstate internetová jazyková škola, ktorú máte so sebou, kdekoľvek ste, a to:
 • aj keď žijete mimo Slovenska a Česka
 • aj keď nemáte čas na pravidelné skupinové kurzy
 • aj keď si nemôžete dovoliť platiť súkromné hodiny
 • aj keď sa vo vašom okolí daný jazyk nevyučuje
 • aj keď ste z jazykových kurzov unavení a potrebujete niečo iné
 • Môžete sa takto učiť akýkoľvek cudzí jazyk na akejkoľvek úrovni (okrem úplného začiatočníka)
 • Po absolvovaní kurzu sa stanete úspešným samoukom akéhokoľvek jazyka, a získané znalosti môžete využiť aj na iné jazyky v budúcnosti.

Kedy bude Akadémia prebiehať?

19. február – 25. apríl 2018

(Prípravný týždeň + 8 týždňov + Hodnotiaci týždeň )

Tento program otvárame len pre 50 ľudí, ktorí sú v akomkoľvek cudzom jazyku mierne pokročilí až pokročilí (od úrovne A2, teda nie úplní začiatočníci), a chcú si tento jazyk výrazne zlepšiť, pričom už chápu, že jazyk im nikto do hlavy lievikom nenaleje a musia sa o to pričiniť sami 🙂

Ako to bude vyzerať?

 

Každý sa učí sám za seba...

Tento kurz je jedinečný tým, že každý sa učí svoj jazyk (akýkoľvek) na svojej vlastnej úrovni (od stredne pokročilých vyššie) vo svojom vlastnom čase a metódami, ktoré si sám vyberie. Každý sa teda učí inak ako ostatní, ale riadime sa rovnakými princípmi. Či máte veľa času na jazyk, alebo práveže pomenej, svoj učebný plán si nastavíte podľa svojich možností a priorít. Nie je potrebné byť v konkrétny čas na internete, všetko si viete pozrieť a dobehnúť vo vlastnom voľnom čase.

...ale sme v tom spolu!

Aj keď sa každý učí sám, budeme spolu tvoriť online komunitu, ktorá sa navzájom podporuje a pomáha si. Kto si raz vyskúšal učenie sa v rámci komunity ľudí, ktorí sú na tom rovnako, vie, že to má neskutočnú silu, lebo v tom nie sme sami a vieme sa navzájom krásne podporiť. Je tak omnoho pravdepodobnejšie, že vo svojich predsavzatiach vytrváte a budete sa aktívne učiť celé dva mesiace. A pritom vás to bude aj baviť! Práve vďaka tej komunite sa k nám niektorí "mentoristi" vracajú už piatykrát.

Uzavretá Facebooková skupina

Všetci budeme v kontakte cez špeciálnu skupinu na Facebooku, do ktorej budú mať prístup len účastníci Akadémie samoukov. Tu budeme zdieľať svoje zážitky s učením sa jazykov, problémy, na ktoré narazíme, ale aj úspechy, ktoré budeme dosahovať. (A tie zaručene prídu, uvidíte 😉 ) Podporíme sa v prvých odvážnych krokoch (hlavne pri rozprávaní) a ak niekoho pohltí každodenná realita, pomôžeme mu zase naskočiť na vlak a vrátiť sa k učeniu.

Jazykové poradne naživo

V priebehu programu budeme mať niekoľko živých vstupov (webinárov) jazykovej mentorky Lýdie, na ktorých si budeme zhodnocovať náš postup v učení sa a ujasníme si akékoľvek otázky o učení sa, ktoré budete mať. Kto chce, bude mať možnosť zapojiť sa aj aktívne na kameru, a podeliť sa s ostatnými o svoje skúsenosti s učením sa alebo sa naživo spýtať na rady pri učení. Takto budete mať možnosť živo komunikovať s ostatnými účastníkmi kurzu a spoznať tak aj nových ľudí.

Pomoc pri objavovaní nových metód

Jazykovo-mentoringový program je jedinečný v tom, že vám nedovolí skĺznuť len k jednej či dvom metódam učenia sa, ktoré ste už aj tak poznali. Základom programu je videokurz Majster jazykov, v ktorom sa detailne popisuje vyše 30 metód rozdelených do 9 modulov. Počas Akadémie samoukov budete mať každý týždeň na úlohu vyskúšať si niečo nové z metód, ktoré ste si sami neskúsili, čím spoznáte nové spôsoby učenia sa jazyka. Tieto úlohy zaberú max. pol hodinu týždenne, ale uvidíte, ako veľa o učení sa jazykov pri nich zistíte. Novoobjavené metódy môžete využiť neskôr v ďalšom učení sa jazyka po skončení programu.

Každý týždeň nové video s doplňujúcimi praktickými informáciami

Každý týždeň sa vám vo videokurze sprístupní nové video, v ktorom prezradím dodatočné tipy a triky pri učení sa. Každý týždeň bude venovaný istej téme (rozprávanie, čítanie, slovná zásoba a pod.), a ja vám vo videu poviem o svojich vlastných skúsenostiach s danou oblasťou učenia sa, a tiež o skúsenostiach účastníkov mojich programov. Zistíte, ako sa vyvarujete typickým chybám a svoje učenie vymakáte k maximálnej efektivite.

Kontrolná tabuľka na monitorovanie učenia

Dôležitou súčasťou jazykového mentoringu je kontrola, že každý so svojím jazykom doma pracuje. Svoje učenie si budeme zapisovať do peknej online tabuľky, kde bude vidieť, kto je na tom ako, a kto sa v daný deň či týždeň naozaj premohol a zamakal. Každý týždeň dostanete emailom vyhodnotenie, kto bol nakoľko aktívny, čo vám nedovolí vzdať to, ak aj na jeden týždeň trochu zaostanete. Motivácia vytrvať v určenom pláne a učiť sa ďalej spolu s ostatnými bude omnoho silnejšia, ako keď ste odkázaní sami na seba. Uvidíte, ako začnete brať učenie vážne, keď sa o ňom budú dozvedať vaši spolužiaci v programe 😉

Súťaž pre aktívnych členov

Naším cieľom je, aby ste sa do programu zapájali čo najviac, pretože máme osvedčené v praxi, že to väčšinou vedie aj k vytrvalejšiemu učeniu sa jazyka a k lepším výsledkom. Preto máme pre vás pripravenú súťaž, v rámci ktorej budú odmenení tí, ktorí budú plniť týždenné úlohy a zapisovať svoje učenie do tabuľky. Ak patríte k tým lenivejším či menej komunikatívnym, nič nestratíte. Ak sa trochu posnažíte, môžete na konci vyhrať online konzultáciu svojho učenia s jazykovou mentorkou alebo jazykové knihy podľa svojho výberu.

Bonus pre angličtinu, nemčinu a možno iné: Spoločné konverzácie

Obrovskou výhodou zapojenia sa do jazykového mentoringu je možnosť spoznať iných ľudí, ktorí si taktiež chcú cvičiť nejaký cudzí jazyk. Vytvoríme vám podmienky na to, aby ste cez internet (prípadne aj naživo) našli vhodných jazykových partnerov na pravidelné konverzácie, aby ste cvičili predovšetkým rozprávanie. Ak máte angličtinu alebo nemčinu, spomedzi 50 účastníkov si isto nájdete niekoho, kto vám sadne jazykovou úrovňou, ale tiež po osobnostnej stránke. Ak sa budete učiť iný jazyk, pokúsime sa vám nájsť partnera na konverzácie (aj spomedzi účastníkov predošlých kurzov), ale zaručiť to nemôžeme. Vieme však, že angličtinári aj nemčinári si zaručene tento bonus užijú 🙂

Živé stretnutie v Bratislave

Tradíciou na začiatku našich Akadémií samoukov býva živé stretko v milej kaviarni v Bratislave, kde máme možnosť sa osobne spoznať, nájsť si nových partnerov na konverzácie, či voľne si pokecať s Lýdiou a ostatnými kurzistami. V prípade väčšej účasti robievame z druhej časti stretnutia jazykovú kaviareň, v ktorej sa zhovárame v rôznych jazykoch (každý podľa svojho výberu). Vďaka tomu je naša komunita ešte lepšia ako keby sme sa poznali len cez internet 🙂

Program tém jednotlivých týždňov

Každý si v programe určí svoj vlastný individuálny učebný plán založený na 2-3 prioritách podľa toho, čomu sa potrebuje najviac venovať, a podľa toho, ktoré metódy na učenie ho najviac bavia. Tento plán bude postupne plniť počas celého programu, pričom neskôr ho môže upraviť podľa potrieb.

Ako skupina sa budeme každý týždeň postupne zameriavať na jednotlivé priority a povieme si k nim dodatočné tipy a triky. Ak si niekto nezvolil napr. prioritu "čítanie", v 4. týždni bude mať priestor vyskúšať si niektoré z metód na čítanie, ktoré sú súčasťou videokurzu. Do budúcna bude vedieť, ako sa má učiť s využitím daných metód, pokiaľ si svoje priority zmení a bude sa chcieť venovať viac práve čítaniu.  

1. týždeň: 

Videokurz

Oboznámenie sa s videokurzom Majster jazykov (tí, ktorí ho ešte nevideli)

Individuálne učebné plány

Nastavenie si individuálneho učebného plánu založeného na 3 prioritách (napr. rozprávanie + slovná zásoba + počúvanie)

Úvodný (zoznamovací) webinár naživo

V prvý deň Akadémie sa stretneme všetci v rovnakom čase pri obrazovkách, a kto má chuť, môže sa predstaviť spolužiakom na kameru. Je to tiež priestor na vyjasnenie akýchkoľvek nejasností ohľadom priebehu kurzu.

2. týždeň: 

Systém

Ako si vytvoriť v učení sa jazyka systému a dlhodobo udržateľné návyky

3. týždeň: 

Počúvanie

dodatočné info o tom, ako zlepšiť schopnosť rozumieť cudziemu jazyku

1. priebežné zhodnotenie učenia sa (naživo na webinári)

Pozrieme sa na to, ako nám to doteraz išlo, a v čom by sme vedeli svoje učenie zlepšiť a zefektívniť.

4. týždeň: 

Čítanie

dodatočné info o tom, ako systematicky pracovať s textami a čerpať z nich novú slovnú zásobu

5. týždeň: 

Slovná zásoba

tipy a triky na najefektívnejšíe zachytávanie novej slovnej zásoby a jej uloženie do dlhodobej pamäti

6. týždeň: 

Rozprávanie

od druhého mesiaca sa naplno pustíme do intenzívneho rozprávania a povieme si, ako sa dá aj s obmedzenou slovnou zásobou viesť jednoduchá konverzácia

2. priebežné zhodnotenie učenia sa

Opäť sa pozrieme, ako nám ide učenie. V prípade potreby vieme upraviť svoj učebný plán, aby sme v druhej polovici Akadémie vyťažili z učenia čo najviac.

7. týždeň: 

Motivácia v učení sa

Každý, kto sa učí cudzí jazyk, bojuje s úpadkami motivácie, a preto si povieme, ako sa namotivovať, keď nám to zrovna nejde, a poradíme tým, ktorí sa nestíhajú učiť podľa svojich pôvodných predstáv

8. týždeň: 

Gramatika, písanie, výslovnosť

naraz sa povenujeme trom zvyšným prioritám a dáme si dodatočné tipy, ako na ne

Hodnotiaci týždeň: 

Vyhodnotenie Akadémie samoukov a vlastného učenia sa

Pozrieme sa na to, nakoľko sme splnili svoje ciele zo začiatku Akadémie, a budeme sa tešiť z toho, kto sa ako v učení posunul, a aké nové návyky si vytvoril 🙂 Vyhodnotíme si súťaž, v ktorej najaktívnejší členovia v Akadémii získajú vecné ceny.

Takto ste sa ešte cudzie jazyky neučili!

Jazykový mentoring je úplne iný spôsob učenia sa jazykov, ako ste zažili doteraz kdekoľvek inde. Učenie sa jazykov je väčšinou spájané s chodením na kurz, s učiteľom, ktorý celé učenie vedie a výrazne ovplyvňuje, s učením sa gramatiky, skúšaním sa slovíčok, so stresom z rozprávania a dlhými rokmi večného začiatočníctva.

V Akadémii samoukov môžete na všetko toto zabudnúť.

Vy sami sa rozhodnete, čo a ako budete robiť, a sami sa budete jazyk učiť. Základnými piliermi tohto spôsobu učenia sú pritom:

Bude to fungovať aj na vás?

Bude 🙂 Práve preto, že jazykový mentoring je učenie sa PRESNE podľa vás a vašich potrieb. Sami si zvolíte 3 priority, na ktoré sa chcete zamerať, a ak nemáte potrebu zlepšovať si napríklad písanie alebo gramatiku v jazyku, tak sa im skrátka nebudete venovať. Ak vás nebudú baviť články, ktoré vám odporučíme, nájdete si na internete iné. Alebo vám poradia ostatní účastníci, čo zrovna čítajú oni.

Tento spôsob učenia sa funguje preto, lebo základom filozofie jazykového mentoringu je ZÁBAVA pri učení sa jazyka. Ak nás to nebaví, náš mozog všetko naše učenie ignoruje. Preto hľadáme spôsoby, ako z učenia sa jazyka urobiť nielen každodennú rutinu, ale aj príjemné hobby, na ktoré sa budeme tešiť.

Čo vám Akadémia samoukov prinesie

Systém vo vlastnom učení

Účastníci predošlých Akadémií samoukov si pochvaľujú predovšetkým vytvorenie systému na učenie sa, ktorý im funguje a ktorý konečne dokážu dodržiavať počas dlhšieho obdobia. Naučíme sa vytvoriť si z jednotlivých činností zvyky, ktoré budeme robiť takmer podvedome a bez väčšej námahy.

Dohľad nad vašou sebadisciplínou

Na učení sa jazyka ako samouk je najťažšie to, že vás nikto nekontroluje. Ak vynecháte jeden deň, nič sa nestane. Ak vynecháte dva, tiež sa nikto nesťažuje. A tak je ľahké s učením rýchlo prestať. My vám to neumožníme 🙂 Píšeme individuálne emaily tým, ktorí sa nám nehlásia so svojím učením a aktivita členov na Facebooku tiež nenechá nikoho dlho neaktívnym. Máme premyslených viacero efektívnych nástrojov, ako vás k učeniu prinútiť (bez toho, aby sme obťažovali 🙂 ).

Nových kamarátov a koverzačných partnerov

Každá Akadémia samoukov pozostáva z 50 ľudí, ktorí sú motivovaní na sebe pracovať a zlepšovať sa. Vďaka našim webinárom, kde sa môže každý zapojiť na kameru, živým stretkám (vždy aspoň jedno počas dvojmesačnej Akadémie), početným rozhovorom cez Skype medzi jednotlivými členmi a tiež vďaka komentárom a interakcii na Facebooku budete môcť nadviazať nové kontakty a spoznať zaujímavých ľudí. Mnohí naši členovia sú v kontakte aj po skončení programu a stali sa z nich kamaráti.

Spoznanie úžasných metód na učenie sa jazyka

Aj keď sú všetky metódy detailne vysvetlené vo videokurze Majster jazykov, mnoho našich účastníkov ich reálne spozná a vyskúša si ich na vlastnej koži až počas Akadémie samoukov. Každý týždeň sa venujeme inému modulu (rozprávanie, čítanie, počúvanie atď.), takže je čas si všetko pekne v kľude vyskúšať. Tieto metódy učenia sa sú naozaj revolučné, pretože sú založené na zábave s jazykom a na veľmi prirodzených princípoch učenia sa.

Zlepšenie celkovej kvality života

Viacerí účastníci Akadémie samoukov si pochvaľujú náš program nielen pre zlepšenie sa v jazyku, ale aj pre celkový sebarozvoj. Keď začnete pracovať na svojom cudzom jazyku, zistíte, že je pre vás omnoho jednoduchšie rozvíjať sa aj v iných oblastiach: mnohí začnú aktívnejšie tráviť voľný čas, lepšie si ho vedia zorganizovať, viac čítajú, trávia menej času aktivitami, ktoré ich nikam neposúvajú (pozeranie TV či sociálne siete), začnú viac športovať alebo sa zdravšie stravovať. Je krásne sledovať tieto procesy zmeny, ktoré sa začínajú jednoduchým rozhodnutím: chcem sa v živote v niečom zlepšiť.

Chcete sa aj vy v živote posunúť ďalej a v niečom sa systematicky zlepšiť? 

Akadémia samoukov

Akadémia samoukov

dvojmesačný online program jazykového mentoringu

prístup k podpornej uzavretej Facebookovej skupine

kontrolná tabuľka na monitorovanie priebehu učenia

pomoc pri nastavení učebného plánu

dvojmesačná pomoc a podpora v učení

každý týždeň nové video s dodatočnými tipmi od Lýdie

pravidelné motivačné emaily

živé stretnutie s účastníkmi Akadémie a Lýdiou v Bratislave

BONUS

online konverzácie s ostatnými účastníkmi v danom jazyku (cez Skype): hlavne pre angličtinárov a nemčinárov, pravdepodobne aj pre iné jazyky (záleží od účastníkov Akadémie samoukov)

BONUS

zoznam obľúbených osvedčených zdrojov na učenie sa jazykov od predchádzajúcich účastníkov Akadémie samoukov

Koľko Akadémia samoukov stojí?

K Akadémii samoukov potrebujete mať zakúpený online videokurz Majster jazykov, v ktorom nájdete kompletné know-how na učenie sa jazyka metódami Jazykového mentoringu. Prístup do videokurzu je doživotný, teda aj po skončení Akadémie samoukov. 

V prípade, že videokurz Majster jazykov nemáte, môžete si ho zakúpiť spolu s Akadémiou samoukov (pravý stĺpec) v špeciálnej zľavnenej cene.

Ak už máte videokurz
Majster jazykov

197 EUR

127 EUR 

(106 EUR bez DPH)

Ak ešte nemáte videokurz
Majster jazykov

394 EUR

247 EUR 

(205 EUR bez DPH)

Videokurz MAJSTER JAZYKOV

 Videokurz Majster jazykov

videá o vyše 30 metódach na učenie sa akéhokoľvek jazyka (od mierne pokročilej úrovne vyššie)

časovo neobmedzený vstup do videokurzu (videá vám zostávajú aj po skončení Akadémie samoukov)

pracovný zošit k semináru

návod na vytvorenie učebného plánu

BONUS:

inštruktážne videá s detailnou ukážkou práce s vybranými stránkami a aplikáciami

BONUS:

odkazy na užitočné jazykové zdroje (EN / DE / ES / FR / RU / IT / PL)

BONUS:

e-book Angličtina s nohami na stole: Kompletný návod na naučenie sa akéhokoľvek jazyka pomocou seriálov

BONUS:

záznam exkluzívnych prednášok 5 svetovo známych polyglotov z podujatia Jazyky očami polyglotov v Bratislave (v angličtine)

100% garancia spokojnosti

Ak si zakúpite vstup do online programu Akadémia samoukov a z akéhokoľvek dôvodu nebudete s týmto kurzom spokojný, stačí mi v priebehu prvých 30 dní od začiatku kurzu napísať email na lydia@jazykovymentoring.sk a ja vám okamžite vrátim plnú sumu. Bez pýtania sa zbytočných otázok. Dávam vám na to svoje slovo. Táto garancia platí rovnako aj na videokurz Majster jazykov. Vraciame plnú sumu, bez akýchkoľvek poplatkov. Nemáte čo stratiť 🙂 

Jazykový mentoring skutočne funguje: Prečítajte si vyjadrenia jeho predošlých účastníkov

 • 1
  Akadémia samoukov (september - december 2017)
  (50 ľudí, 7 jazykov)

V Akadémii samoukov sme sa spolu učili, ako si lepšie zorganizovať čas, aj ako si postupne zlepšiť jednotlivé činnosti, ktoré potrebujeme na naučenie sa cudzieho jazyka. Účastníci za dva mesiace trvania programu nahovorili vo svojich jazykoch celé hodiny a zistili, aké metódy učenia najlepšie sedia im osobne. Vďaka tomu ich učenie oveľa viac baví. 

Bola to úžasná skúsenosť, nikdy za svoj život som sa neučila nejaký jazyk tak intenzívne a systematicky ako počas Akadémie.

Monika Jungováúčastníčka Akadémie samoukov

Zmena zmyslania! Sila kolektivnej motivacie! Dobrovolne investovanie casu a energie do ucenia sa, kde vysledky sa zarucenie objavia, pokial je tam vybudovany system.

Zuzana Kaščákováúčastníčka Akadémie samoukov

Sme ako taká malá "rodina". Dva mesiace robíte niečo čo chcete, spôsobom, ktorý vás baví a nikto vás do ničoho nenúti, ak zlyháte je to vaša chyba a nemôžete sa na nikoho vyhovoriť. Absolvovala som prvú akadémiu ale viem, že určite nebola posledná, a hlavne tie investované peniaze a čas boli využité na 100%.

Lucia Gulášováúčastníčka Akadémie samoukov

Hana Jokelová, účastníčka Akadémie samoukov

 • 2
  Prázdninový mentoring (júl - august 2017)
  (50 ľudí, 5 jazykov)

Zatiaľčo väčšina ľudí v lete oddychuje, 50 šikovných účastníkov nášho letného programu sa rozhodlo zamakať na svojej angličtine, nemčine, francúzštine, ruštine či maďarčine, a výsledky boli neuveriteľné. Priemerne strávili účastníci s jazykom až 9 hodín týždenne, a to sme ich ani nenútili, sami chceli! 🙂 

Naučila som sa, že dôležitá je pravidelnosť a pri jazyku treba tráviť veľa času a netreba talent a vie sa ho naučiť naozaj každý, kto má motiváciu, čas a chuť 🙂

Erika Vorčákováúčastníčka Prázdninového mentoringu

Boli to úžasne strávené dva mesiace, z ktorých neľutujem ani sekundu. Učenie angličtiny mentoringovým spôsobom ma začalo baviť a budem v ňom pokračovať aj naďalej. S jazykom som začala tráviť hodiny a hodiny denne a behom pár týždňov som sa neskutočne posunula. Aj moja učiteľka angličtiny a spolužiaci si to po lete hneď všimli a pýtali sa, ako som sa mohla za leto tak zlepšiť.

Ema Dvořákováúčastníčka Prázdninového mentoringu

Bolo to fajn, mať nad sebou akýsi "dozor", vďaka ktorému som sa prinútila do učenia a keďže nehrozili zlé známky, nebol problém (bol, ale len môj vnútorný :-)), ak som dačo nespravila. Je to pre mňa dosť motivujúce 🙂

Ivana Majzlanováúčastníčka Prázdninového mentoringu
 • 3
  Letná výzva (máj - jún 2017)
  (112 ľudí, množstvo jazykov)

Veľký jazykovo-mentoringový program Letná výzva bol zameraný na aktivizáciu znalosti jazyka pred obdobím dovoleniek. Najväčším prínosom pre účastníkov bola možnosť pravidelne medzi sebou konverzovať v cudzom jazyku. Angličtinári v Bratislave si dokonca vytvorili skupinku, ktorá sa pravidelne stretáva naživo na vlastnej "jazykovej kaviarni", v ktorej je povolená iba angličtina! 

Stretnutie niektorých účastníkov Letnej výzvy v jazykovej kaviarni v KC Dunaj v Bratislave

Lydkin kurz mi konečne pomohol prekonať hranicu, za ktorú som sa dlhodobo nevedela dostať. Vytvorila som si vďaka nemu zábavné učebné návyky, ktoré sa za krátky čas stali pevnou súčasťou môjho života. Pokračujem v nich aj po skončení kurzu. A dokonca ich využívam aj pri učení sa iného než cudzieho jazyka. Kurz odporúčam úplne všetkým.

Martina Faškováúčastníčka Letnej výzvy

Za prvé dva týždne som konverzáciami v AJ strávila takmer 10 hodín.

Simona Strapáčováúčastníčka Letnej výzvy

"Daval som si s ludmi z tejto skupinky 2 konverzacie kazdy den. Skoro vzdy niekto novy 🙂 Bolo to skvele. Temy si nejako nevyberame, nechavam to na nahodu. S niektorymi sme si velmi sadli. Velmi sa tesim na kazde (online) stretnutie. Vzdy je o com rozpravat 🙂 Najkrajsie okamihy su tie, ked si uvedomite, ze presli 2 hodiny ako nic, a to este konverzaciou v anglictine! Pred nejakym casom nepredstavitelna vec. Dakujem, Lydia a spol. 😉

Juraj Dúčastník Letnej výzvy
 • 4
  Novoročný mentoring: (jar 2017)
  (55 účastníkov, 5 jazykov)

Novoročný mentoring bol ďalší veľký program pre ľudí, ktorí sa chcú v jazyku posunúť a rovnako ako predošlé, dopadol na výbornú! Zišla sa nám v ňom veľmi aktívna skupinka skvelých ľudí, ktorí sa vzájomne podporovali, motivovali a dokonca si medzi sebou našli aj stálych partnerov na konverzácie v cudzom jazyku!

Niektoré zo živých stretnutí účastníkov predošlých jazykovo-mentoringových programov

"V jednote je sila, tak by som to celé zhodnotila. Mentoring mi ukázal, že v tom nie som sama a aj ostatní študenti okolo majú rovnaké problémy s časom, s učením sa. Taktiež som konečne našla odpoveď na otázku, prečo sa neviem naučiť cudzí jazyk, akokoľvek som sa usilovne snažila. Vlastne som prišla na to, kde som robila chyby. Mentoring mi ukázal, že na to mám a "dám" cudzí jazyk aj ja. Môj posun ohodnotila hlavne lektorka na jazykovom kurze a ja sama som získala väčšiu istotu v komunikácii s Rakúšanmi."

Jana Szabóováúčastníčka Novoročného mentoringu

"Novoročný mentoring je úžasný nápad. Mňa osobne veľmi motivoval. Podarilo sa mi odblokovať sa a zhodiť múr pred nemčinou. Uverila som, že i ja raz môžem hovoriť bez problémov po nemecky...Ďakujem, Lydka:) Páčilo sa mi, že sme vytvorili jedno spoločenstvo, ktoré má spoločný cieľ. Ten pocit, že v tom nie som sama, ma posúval dopredu. Je to úžasné nakopnutie na samovýučbu."

Adriana Krajčovičováúčastníčka Novoročného mentoringu

"Tento program vám dokáže, že nemusíte byť žiaden génius na jazyky a pomôže vám nájsť cestu k tomu aby ste znova našli chuť na učenie sa jazykov, ktorú väčšina ľudí stratila počas strednej školy. Určite neľutujem, že som bola súčasťou mentoringu, práve naopak, som tomu veľmi rada :)"

Eva Dušekováúčastníčka Novoročného mentoringu
 • 5
  Jesenný mentoring: prvý online mentoringový program (jeseň 2016)
  (40 účastníkov, 8 jazykov)

 Už po 2-3 týždňoch na sebe účastníci cítili malé pokroky, a to ich veľmi motivovalo tráviť s jazykom ešte viac času. Bolo krásne sledovať, ako sa "namotali" na nemčinu, francúzštinu či angličtinu a stávali sa od nej doslova závislí. Na konci programu sa mnohí z nich v dotazníku vyjadrili, že to bol najintenzívnejší posun za dva mesiace učenia sa, aký kedy zažili.

3x sa nám niektorým podarilo stretnúť aj naživo v Bratislave 🙂

"Myslím, že najlepší kurz, na ktorom som bola. Veľmi pozitívne hodnotím Lydkinu zodpovednosť a profesionalitu. Cítila som sa zodpovedná za svoje výsledky. Všade mentoring odporúčam, som Lydkina chodiaca reklama ☺"

Peťka Blažkovieúčastníčka Jesenného mentoringu

"Takýto pokrok za takýto krátky čas som nikdy predtým nedosahovala. Výrazne sa zlepšila moja výslovnosť, veľa som rozprávala, naučila som sa množstvo nových výrazov a oprášila som tie, ktoré som už pozabúdala. Takisto som sa zlepšila v gramatike a zistila, čo presne mi robí problémy a na čom treba popracovať. Na začiatku som si nebola istá, či ma mentoring niekam posunie aj s mojou úrovňou ovládania jazyka. Prihlásila som sa preto, lebo si garantovala vrátenie peňazí, ak nebudeme spokojní. No posunula som sa dosť a som veľmi rada, že som sa zúčastnila :-)"

Barbara Moravčíkováúčastníčka Jesenného mentoringu

"Posunula som sa už len v tom, že som konečne začala so svojím jazykom niečo robiť, čomu sa veľmi teším a plánujem v tom pokračovať. Kurz a ty, Lydka, si ma motivovala a dala mnoho skvelých tipov, ako sa venovať jazyku, to beriem ako veľký prínos. Mentoring odporúčam, napriek tomu, že to nie je jazykový kurz - toto je niečo lepšie, človek sa naučí učiť sa sám so sebou. :)"

Simona Strapáčováúčastníčka Jesenného mentoringu
 • 6
  In The Same Boat: Online mentoringový program pre učiteľov angličtiny
  (25 učiteliek, 1 jazyk)

V lete som pracovala s 25 angličtinárkami z celého Slovenska v online kurze, v rámci ktorého sme sa spoločne zlepšovali v angličtine. Účastníčky boli nadšené, a 8 z nich sa angličtine dokázalo za dva mesiace venovať až viac ako 100 hodín! 

"Najlepší kurz, na akom som sa kedy zúčastnila! Neskutočne motivujúci, príjemný a užitočný. Získala som na ňom množstvo praktických tipov na individuálne zlepšovanie jazykových znalostí. Moja angličtina sa rozhodne posunula. Ohúrila som aj manžela, keď som zrazu začala používať nové slová či frázy."

Maria Stevensučiteľka angličtiny

"Som šťastná, že som sa chopila tejto šance. Moja angličtina sa zlepšila a všimla si to aj moja mama, keď som sa s ňou rozprávala. Lydka je naozaj skvelá mentorka. Do svojej práce vkladá celé srdce a k účastníkom sa správa ako k priateľom. Jej kontakt so skupinou bol veľmi osobný a veľmi sa mi páčil. Odporúčam."

Lucia Gáborováučiteľka angličtiny

"Po absolvovaní kurzu pre učiteľov sa znova dokážem postaviť pred svojich žiakov a sebaisto rozprávať a vysvetľovať gramatiku a slovnú zásobu. Vrátil sa mi cit pre angličtinu a oživila sa mi pasívna slovná zásoba. Lydkine myšlienky o učení sa jazykov sa mi veľmi páčia a musím uznať, že naozaj fungujú."

Marcela Scholzováučiteľka angličtiny
 • 7
  Semester s jazykovým mentoringom na Univerzite Komenského
  (100 študentov, 13 jazykov)

Na Univerzite Komenského som štyri roky vyučovala simultánne tlmočenie, ale posledný semester (v lete 2016) som urobila experiment: vyzvala som 100 študentov, aby sa začali svoje pracovné jazyky učiť aktívne sami, a nečakali na to, že ich jazyky naučí univerzita. Za dva mesiace nastal u mnohých priam zázračný posun: študenti prepadli láske k jazykom, ktoré po niekoľkých rokoch prevažne teoretických programov vnímali skôr ako povinnosť  a nie záľubu. 

Na konci semestra sa mi prišiel osobne poďakovať docent Bohdan Ulašin z Katedry romanistiky, pretože si za dva mesiace môjho programu so študentmi všimol obrovský rozdiel v tom, ako študenti vedeli po španielsky. Pozrite sa sami, čo povedal:  

Doc. Bohdan Ulašin o Jazykovom mentoringu

"Celkovo ma zaujal hlavne ten premakaný systém učenia sa, ktorý si odprezentovala, a množstvo oskúšaných možností, ako na to, metód a aplikácií. Mám rada praktické a efektívne veci, takže sa mi to veľmi páčilo, a tiež tvoje rady o time managemente!"

Monika Roncováštudentka

"Najviac sa mi páčilo, že si na vlastnom príklade ilustrovala, že sa dá cvičiť ústny prejav a konverzácia, aj keď človek nežije v danej krajine. Je veľmi presvedčivé, keď ukážeš svojim plynulým prejavom, že samoštúdium jazyka nie je iba idealistická predstava, ale že to naozaj ide a môže to zvládnuť každý!"

Barbara Ďurčováštudentka

"Úplne mi to zmenilo pohľad na efektívne učenie. Je super vidieť, že sa dá naozaj učiť zábavou a zároveň efektívne. Vďaka mentoringu rozumiem oveľa lepšie a rozširuje sa mi slovná zásoba práve v oblastiach, ktoré potrebujem."

Patrícia Proksováštudentka

A čo hovoria účastníci mojich seminárov a videokurzov na moje metódy? Pozrite si ich dokrútky:

Erik Hoffmann

Martin Mažár, účastník seminára

Monika Moravčíková, účastníčka seminára

Ďalšie účastníčky seminára:

Najčastejšie otázky o videokurze

• Pre koho je Akadémia samoukov určená?

Pre kohokoľvek, kto je v istom jazyku minimálne mierne pokročilý, a chce svoje jazykové schopnosti posunúť o niekoľko úrovní vyššie. Ak nie ste úplný začiatočník, a už ste sa danému jazyku aspoň trochu venovali, aj keď ho neovládate aktívne, videokurz aj mentoringový program vás určite posunú ďalej. 

• Pre koho Akadémia samoukov určená nie je?

Pre ľudí, ktorí očakávajú “zázračnú” metódu, vďaka ktorej sa jazyk naučia za dva týždne. Bohužiaľ, takéto zázračné metódy neexistujú. Učenie sa jazyka si vyžaduje istú energiu, ale dá sa to robiť aj jednoduchým, efektívnym, a príjemným spôsobom. A v komunite podobne naladených ľudí to ide stokrát jednoduchšie. 

• Na aké cudzie jazyky sa to dá použiť?

V podstate na akékoľvek, ale videokurz aj mentoringový program najlepšie poslúži tým, ktorí sa učia európske jazyky (angličtinu, nemčinu, španielčinu, francúzštinu atď.). Kľudne to môžu byť jazyky, ktoré ja neovládam. Metódy a zdroje, ktoré vám predstavím, sú použiteľné na akékoľvek jazyky.

Keďže som sa zatiaľ neučila ázijské jazyky, pre ktoré platí množstvo samostatných pravidiel (rôzne typy písma, intonačné úrovne a pod.), k týmto sa detailne vyjadriť neviem.

• Na jazykovom kurze mám možnosť rozprávať v cudzom jazyku. Ako je to s učením sa “sám doma”?

To je práve na mentoringových programoch to najlepšie! Budete mať prístup k ľuďom, ktorí sa učia váš jazyk na podobnej úrovni. Pomôžeme vám spojiť sa s nimi cez Skype a precvičovať si jazyk na konverzáciách na zaujímavé témy. Nie je nevyhnutné mať pri konverzáciách niekoho, kto vám opraví všetky chyby: omnoho dôležitejšie je mať za sebou mnoho narozprávaných hodín. V mentoringovom programe budete mať k tomu viac príležitostí ako na akomkoľvek inom jazykovom kurze.   

• Nie som technický typ a nerád čítam z obrazovky. Sú tieto metódy aj pre mňa?

Určite áno! V mojich metódach si prídu na svoje milovníci smartfónov, ale aj nadšenci klasických tlačených kníh. Najväčšia výhoda mojej filozofie učenia sa jazykov je práve v tom, že si z toho vyberiete, čo chcete. Ak by ste sa vo videokurze náhodou nedozvedeli o metódach, ktoré viete použiť, máte istú garanciu vrátenia peňazí, takže nemáte čo stratiť 🙂

• Chcem sa učiť jazyk, ale som už prihlásený na iný kurz. 

To vôbec nie je problém 🙂 Metódy jazykového mentoringu sa dajú krásne kombinovať s akýmkoľvek iným učením sa jazyka, či už chodíte na kurz, máte doučovateľa, rodeného hovoriaceho na konverzácie, alebo sa učíte doma pomocou nejakých softvérov. Akadémia samoukov vám pomôže nájsť si v tomto učení lepší systém a doplniť si svoje klasické učenie o nové efektívne prvky. 

• Prečo sa nemôžem do Akadémie samoukov zapojiť bez zakúpenia videokurzu Majster jazykov? 

Z dvoch dôvodov: Po prvé, zrejme by ste presne nevedeli, ako sa vlastne máte učiť. Keďže každý sa učí sám podľa svojho individuálneho plánu, ktorý si zostaví pomocou videokurzu, čoskoro by sa vám vynorili otázky typu "A ako sa mám učiť slovíčka?", "Kde nájdem zaujímavé seriály a videá?", "Na čo sa mám v učení sa zamerať?" a pod. Na všetky tieto otázky (a mnohé ďalšie) dáva detailnú odpoveď seminár Majster jazykov. Know-how, ktoré prezentujem vo videokurze, je pomerne obsiahle, a zo skúseností viem, že v ňom nájdu mnoho nového aj aktívni učitelia jazykov a ľudia, ktorí sa doteraz učili jazyky sami. 

Druhý dôvod je technický: počas dvojmesačného mentoringového programu budete potrebovať prístup k dodatočným tabuľkám, materiálom a zoznamom úloh. Tieto sú k dispozícii len pre tých, ktorí majú prístup k videokurzu Majster jazykov, a navyše si zaplatili prístup do mentoringového programu.

• Je "Akadémia samoukov" nový program odlišný od doterajších mentoringových programov? 

Nie, v skutočnosti ide len o zmenu názvu. Neustále však celý koncept jazykového mentringu vylepšujeme, a preto sa účastníci tohto programu môžu tešiť na kopec noviniek oproti minuloročným programom. 

• A čo ak mi takýto spôsob učenia sa nesadne? 

V tom prípade nič neriskujete, lebo do 30 dní od začiatku Akadémie samoukov budete mať možnosť dostať svoje peniaze za videokurz aj za mentoringový program Akadémiu samoukov späť - stačí nám napísať jeden email, a nemusíte nám ani vysvetľovať, prečo ste sa tak rozhodli. Je to nový spôsob učenia sa, a preto si to môžete na mesiac vyskúšať bez akéhokoľvek rizika. 

Chcete vedieť, aká atmosféra vládne v uzavretej skupinke Akadémie samoukov na Facebooku?  

Naozaj veľmi priateľská! Sme radi, že si účastníci okrem tipov na metódy a jazykové zdroje vedia odovzdať aj motiváciu, podeliť sa so zážitkami či len tak ukázať ostatným ako sa s nimi učí ich domáce zvieratko.

A nájdete tam aj takéto správy:

Angela: “Ja prežívam revolúciu v mojom živote. Všetko čo som vypočula, prečítala v poslednej dobe má prinútilo prehodnotiť svoj čas, svoj život a zrazu mám veľa času, lebo som sa dostala dopredu v mojich prioritách.

Martin: “Musím sa však pochváliť, nie je nad to, keď nájdete na italki skveleho parťáka /učiteľa na konverzácie, mám práve po jednej z mnohých konverzačných hodín a neskutočne ma to posúva ďalej a samozrejme bavíííí.

Zuzana: “Ja si začínam pozerať videá a musím povedať, že už sa neviem dočkať ako si pripravím plán a metódy…

Online komunita takmer ako naživo

V Akadémii saoukov máme niekoľko webinárov, kde môžu účastníci klásť otázky o spôsobe učenia či konkrétnych metódach. Časť účastníkov sa zapojí aj na kameru a popisuje svoje pocity aj pre ostatných, z čoho potom vznikne milý pokec, takže sa nik v skupinke necíti, že by bol na učenie sám. 

Vďaka týmto zdieľaniam pocitov vieme, že v tom zďaleka nie sme sami, keď sa nám niekedy už nechce učiť, alebo keď máme pocit, že je tých slovíčok priveľa a nikdy sa ich nenaučíme všetky. Ale taktiež sa s radosťou delíme o pozitívne zážitky, napr. keď niekto zvládol pohovor v cudzom jazyku alebo certifikát! 

Doživotné benefity účasti na
Akadémii samoukov

Dovoľujem si tvrdiť, že kombinácia pozretia si videokurzu Majster jazykov a účasť v jazykovo-mentoringovom programe Akadémia samoukov je zaručeným receptom na úspech v učení sa jazykov: 

 • videokurz vám ponúkne presný návod, čo a ako treba robiť, aby ste svoju angličtinu, nemčinu či akýkoľvek iný jazyk konečne dostali na úroveň, o ktorej už roky snívate;
 • dvojmesačný mentoringový program vám pomôže prekonať svoju lenivosť a chýbajúcu sebadisciplínu, aby ste ten plán aj nasledovali a dopracovali sa tak k želaným výsledkom.

Účastníci mojich programov si pochvaľujú najmä to, že sa im zmenil prístup k jazyku. Obľúbili si učenie sa angličtiny, nemčiny, francnúzštiny aj iných jazykov, a dnes je pre nich učenie sa zábavou.

A najlepšie na tom je, že následky takejto premeny vám ostávajú už navždy! Počas mentoringového programu si vytvoríte návyky, ktoré sa pre vás stanú súčasťou každodenného života, a učenie jazyka pre vás bude zábavou.

Okrem toho budete mať kontakt na "spolužiakov" z programu, s ktorými môžete mávať konverzácie aj po skončení dvojmesačného programu. Hodnota takéhoto niečoho je mnohonásobne vyššia ako cena Akadémie samoukov. Nenechajte si túto možnosť ujsť. Miesta sa nám v posledných dvoch Akadémiách vypredali behom pár dní, preto teraz robíme predvýber účastníkov. 

Zmeňte svoje učenie sa jazykov raz a navždy a dosiahnite plynulosť v akomkoľvek cudzom jazyku.