Vaše úlohy na 8. týždeň Akadémie samoukov

Zameranie týždňa: VÝSLOVNOSŤ A PÍSANIE