Video 7: Moje lekcie z naučenia sa 9 jazykov

Úloha z videa na tento týždeň: 

Po pozretí videa je vašou úlohou na tento týždeň zamyslieť sa, aké najdôležitejšie poznatky ste získali o svojom vlastnom učení sa počas Akadémií samoukov a či ich budete vedieť aplikovať aj do budúcna.

Zároveň vyplňte dotazník "Moje lekcie z naučenia sa 9 jazykov", na základe čoho vám poznačíme splnenie Týždennej úlohy.

Ďalšie videá: