AKADÉMIA SAMOUKOV

Pokročilí Akademisti

Začíname 22. júna 2020!

Videá a úlohy pre pokročilých Akademistov

Ak čítate tieto riadky, znamená to, že všetko máte vo videokurze nastavené správne a v Akadémii máte prístup k Týždenným videám a úlohám pre pokročilých. 

Keďže ste sa v minulosti zúčastnili niektorej z našich Akadémií alebo mentoringového programu, a tak už podrobne poznáte naše postupy a metódy, pripravili sme pre vás sériu nových Týždenných videí a Týždenných úloh pre pokročilých Akademistov. Vďaka nim tak svoje učenie budete môcť posunúť na ďalšiu úroveň.