Vaše úlohy na 5. týždeň Akadémie samoukov

Zameranie týždňa: ZMENA UČEBNÝCH PLÁNOV