Vaše úlohy na 4. týždeň Akadémie samoukov

Zameranie týždňa: SLOVNÁ ZÁSOBA