Video 5: Meníme učebné plány

Úloha z videa na tento týždeň:

Práve sa nachádzame vo fáze zmeny učebných plánov v polovici Akadémie samoukov. Ak ste so svojím učebným plánom, nastaveným ešte na začiatku programu, spokojní, nemusíte nič meniť a pokračujte v učení osvedčeným spôsobom. Ak však ešte uvažujete o úpravách plánu, dnešné video vám môže pomôcť pri správnom nasmerovaní, aby ste sa od pondelka mohli začať už podľa nového plánu. 

Okrem učenia sa podľa "starých" či nových plánov je úlohou na tento týždeň vyplnenie dotazníka "Meníme učebné plány", ku ktorému sa dostanete po kliknutí na tlačidlo nižšie. Na jeho základe vám potom poznačíme splnenie Týždennej úlohy.

Ďalšie videá: