Video 4: Rozšírené techniky učenia sa slovnej zásoby

Úloha z videa na tento týždeň:

Po pozretí videa je vašou úlohou na tento týždeň vyskúšať si dve nové metódy, a keď sa vám osvedčia, zohľadniť ich aj pri úprave vašich učebných plánov.

Odporúčané metódy:

  • Memory Palace
  • Create a story
  • Gap texts

Zároveň, prosím, vyplňte aj tento krátky dotazník. Na jeho základe vám potom poznačíme splnenie Týždennej úlohy.

Ďalšie videá: