Vaše úlohy na Prípravný týždeň Akadémie samoukov

Tento týždeň máte trošku viac úloh, ale každá z nich vám zaberie naozaj len niekoľko minút a uľahčí vám prácu počas celého programu.