Video 6: Ako vyťažiť z konverzácie čo najviac

Úloha z videa na tento týždeň:

Stiahnite a prečítajte si eBook "Konverzácia v cudzom jazyku krok za krokom" (odkaz na stiahnutie nižšie) a objednajte si hneď teraz (!) hodinu na Italki. Lektorovi alebo lektorke pošlite text, ktorý sa nachádza v eBooku na strane 11 (podfarbený fialovou farbou, v anglickom jazyku; ak sa učíte iný jazyk, môžete učiteľovi napísať správu vo vašom jazyku podľa tejto anglickej predlohy), aby vedel/a, ako má túto hodinu viesť. Po absolvovaní hodiny (a pozretí videa) vyplňte dotazník "Ako vyťažiť z konverzácie čo najviac" (nájdete ho nižšie na stránke). 

Splnenie úlohy poznačíme do Motivačnej tabuľky za vás, podľa vyplneného dotazníka.

 

Pre konverzácie vám pripomíname ešte tri stránky, ktoré môžete využiť pri hľadaní tém na rozhovor: