Skúšali ste sa niekedy naučiť cudzí jazyk ako samouk, ale nevyšlo to celkom podľa vašich predstáv?

Zrejme ste urobili niektorú z týchto chýb:

nemali ste správnu knihu pre samoukov

nepoužívali ste vhodné podporné materiály (alebo žiadne?)

metódy, ktoré ste používali, neboli veľmi efektívne

nevedeli ste, čomu máte venovať najväčšiu pozornosť

nevedeli ste, čo sa máte učiť ako prvé

neučili ste sa systematicky

nevydržali ste pri tom dosť dlho

Sú to typické chyby, ktoré urobí každý, kto sa učí nejaký jazyk ako samouk prvýkrát. V škole nás totiž nikto nikdy neučil, ako na to. 

Polygloti (ľudia, ktorí plynule ovládajú viacero jazykov) však takéto chyby nerobia.

Polygloti sa učia omnoho efektívnejšie. Sú to majstri samoukovia, ktorí presne vedia, ako v učení sa jazyka postupovať, aby ho zvládli viac-menej plynule už v priebehu niekoľkých mesiacov, nie rokov.

Nechceli by ste tieto ich tajomstvá poznať? 🙂

Volám sa Lýdia Machová, som tlmočníčka, polyglotka a jazyková mentorka, ako samouk som sa naučila 5 jazykov, a pozývam vás na svoj nový dlhoočakávaný seminár:

Kľúč k jazykom seminár

ktorý sa bude konať  

v Bratislave

vo štvrtok 29. júna 2017

od 16:00 do 20:00

Detailný popis obsahu seminára:

Seminár je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť nový cudzí jazyk bez ohľadu na to, či nejaký cudzí jazyk už ovládajú. Základom takéhoto učenia sa je slovenská, prípadne česká kniha pre samoukov a doplňujúce materiály z internetu alebo z našich kníhkupectiev. V prípade, že ovládate nejaký svetový jazyk (angličtina, francúzština, nemčina a pod.), poradím vám konkrétne materiály, ktoré nie sú preložené do slovenčiny. 

Moduly seminára:

Prv než začneme:

Príprava samouka na naučenie sa nového jazyka

Výber materiálov:

Ako si vybrať najlepšiu knihu pre samoukov (s konkrétnymi odporúčaniami pre angličtinu, nemčinu, španielčinu, ruštinu a taliančinu)

Kniha je základ:

Detailný popis práce so slovenskou alebo českou knihou pre samoukov krok za krokom - ako z nej vyťažiť maximum, aby sme neskončili na tretej kapitole. Podstatou mojej metódy sú spätné preklady, ktoré si vysvetlíme na detailných príkladoch.

Doplňujúce zdroje:

Aké ďalšie materiály vieme využiť, kde ich nájsť, a ako ich začleniť do výučby (väčšina z nich je bezplatná)

Ako sa učiť slovíčka:

Presný popis troch najefektívnejších metód na učenie sa slovíčok, ktoré vás budú navyše aj baviť

Nezabudnime na výslovnosť

Predovšetkým v začiatkoch učenia sa jazyka je zameranie sa na správnu výslovnosť kľúčové. Predstavíme si konkrétne tipy, ako na to.

Nebojme sa gramatiky:

Rady, ako si poradiť s neznámou gramatikou nového jazyka

Obávané rozprávanie:

Ako zvládnuť najťažšiu aktivitu v novom jazyku krok za krokom: konkrétne tipy, ako viesť prvé konverzácie, ako sa vyjadrovať so bmedzenou slovnou zásobou, aj kde nájsť konverzačných partnerov

Kde nájsť čas?

Pár praktických rád pre zaneprázdnených

+ BONUSY:

1) ÚSKALIA 5 JAZYKOV:
Ako prekonať prvé vlny

Každý, kto začína s jazykom od začiatku, nevyhnutne narazí na isté javy v danom jazyku, ktoré sú pre Slovákov ťažké, napríklad:

  • 12 časov v angličtine (I am doing, I have done, I will have done, …)
  • odlúčiteľné predpony v nemčine (ich rufe dich an, er ist aufgestanden)
  • výslovnosť vo francúzštine (beaucoup = [boku])
  • slovesá ser a estar v španielčine
  • azbuka v ruštine

Ak nevieme, ako si s týmito javmi poradiť, je veľmi pravdepodobné, že kvôli nim s učením sa prestaneme. Odradí nás to, lebo sa nám jazyk zdá príliš ťažký. Pritom riešenie je vo väčšine prípadov pomerne jednoduché, treba len vedieť, ako sa k týmto problematickým javom postaviť, a ako ich zvládnuť.

Bonusom k pracovnému zošitu je príloha s názvom Úskalia vybraných jazykov, v ktorých je presný návod na všetky úskalia, s ktorými sa stretnete v prvých mesiacoch učenia sa 5 najpopulárnejších jazykov na Slovensku: EN, DE, ES, FR a RU.  Nikde inde nenájdete takto presne spísaný postup, ako si poradiť s najťažšími javmi v začiatkoch učenia sa týchto piatich jazykov.

2) SVETOVÝ KĽÚČ K JAZYKOM:
Takto na to idú polygloti!

Ovládate nejaký svetový jazyk na pokročilej úrovni? Dokážete čítať knihy v angličtine, nemčine či francúzštine? Potom bude pre vás učenie sa nového jazyka ešte jednoduchšie!

Na seminári dostanete detailný návod, ako pracovať s 5 najpopulárnejšími metódami, ktoré využívajú polygloti (ľudia, ktorí ovládajú množstvo jazykov). Nie sú preložené do slovenčiny, ale patria k najefektívnejším materiálom na učenie sa jazyka od nuly. Povieme si:

  • ktorá kniha / audiokurz bude pre vás najvhodnejší
  • krok za krokom, ako s týmito materiálmi systematicky pracovať
  • ako spojiť tieto materiály s inými a vytvoriť si dokonalý systém na naučenie sa jazyka

Aj tu platí, že nikde inde nenájdete tieto informácie takto systematicky spísané a vysvetlené, s konkrétnymi radami od niekoho, kto si všetkými týmito materiálmi sám prešiel, a presne pozná ich výhody aj nevýhody.

Kľúč k jazykom po prvý raz v Bratislave

Po úspešnom seminári v Košiciach a v Bratislave sa teraz bude Kľúč k jazykom konať ešte dvakrát v Bratislave. Je to prvý seminár na Slovensku, na ktorom sa účastníci dozvedia prakticky zabalené a praxou overené informácie o tom, ako sa dá jazyk naučiť od začiatku ako samouk, a to priamo od polyglotky, ktorá sa nový jazyk učí zhruba každé dva roky. 

Bude sa konať v Educafé neďaleko Trnavského mýta.

ZĽAVA PRE PRVÝCH 5 ÚČASTNÍKOV:

1 osoba

97 EUR

67 EUR

2 osoby

194 EUR

140 EUR

Účastníci Kľúča jazykov v Košiciach povedali:

„Neskutočne motivačné! Opäť som dostala chuť sa učiť! Určite tento seminár odporúčam. Ak ma niekto problém s naučením sa čo i len jedného jazyka, určite sa oplatí prísť, vidieť a motivovať sa. Zrejme človek potrebuje počuť, že nik iný ťa jazyk nenaučí, len ty sám.“

Mária Horšuláková


„Uvedomila som si, že bifľovaním slovíčok a rozmýšľaním nad každou vetou, či je gramaticky správna, sa nikdy ďalej nepohnem.“

Lenka Doháňoš Pindrochová


„Konečne seminár, na ktorom som dostala konkrétne informácie týkajúce sa kníh a technik, ako sa učiť. Určite sa oplatí investovať, ak sa človek chce začať učiť cudzí jazyk, lebo toto bol jeden z najkonkrétnejších seminárov, na ktorom som bola. Dúfam, že stále budeš taká plná energie a entuziazmu na tvojich seminároch.“

Drahomíra Frohlichová


„Roky neúspechov si žiadali zmenu a cítim, že toto je cesta. Som veľmi nabudená a neviem sa dočkať prvého citeľného výsledku :D... vďaka.“

Mária Šebestianová


„Bolo to veľmi podnetné a pozitívne! Najprínosnejší bol pre mňa doslova návod, že študovať cudzí jazyk viem aj sama pomocou dodržania určitých zásad.“

Lýdia Kožejová

Na seminári sa s vami podelím o svoje najlepšie skúsenosti s učením sa 8 jazykov, z ktorých v 7 sa dodnes plynulo dohovorím. Učila som sa ich sama tu na Slovensku, a používala som pri tom množstvo slovenských aj zahraničných materiálov.

Na začiatku som robila množstvo typických chýb samoukov, ale postupne som si svoje metódy vypracovala na funkčný systém, ktorý dnes viem využiť na akýkoľvek ďalší jazyk. A vy tiež 🙂  

Pozrite si toto krátke video, v ktorom spontánne rozprávam v 7 cudzích jazykoch. Na seminári vám presne poviem, ako sa k tomu viete dopracovať aj vy. 

Pre koho je určený tento seminár?
A pre koho nie?

Pre všetkých, ktorí chápu, že učenie sa jazyka je maratón a nie šprint. Naučiť sa jazyk skrátka vyžaduje svoj čas a energiu. Je potrebné učiť sa pravidelne, a stráviť s jazykom dostatočné množstvo času, aby bol pre nás tento jazyk samozrejmý a prirodzený. Nemusia to však byť roky. Dohovoriť sa v jazyku môžete už po 4-6 mesiacoch. Tento seminár je pre všetkých, ktorí sú ochotní na jazyku zapracovať, a chcú to urobiť efektívne a správne.

Pre tých, ktorí sa chcú naučiť po anglicky či nemecky tu a teraz, a to bez námahy. Existuje množstvo efektívnych metód, ktoré nám učenie môžu výrazne urýchliť, aby netrvalo celé roky, ale ani pri tých najefektívnejších metódach sa človek nenaučí jazyk za jeden či dva mesiace. Môj seminár tiež nie je o pamäťových technikách, ktoré vám umožnia naučiť sa extrémne veľa slovíčok za krátky čas. Takéto metódy síce fungujú a sú fascinujúce, ale na riadne zvládnutie jazyka, predovšetkým na rozprávanie v jazyku, samé osebe nikdy stačiť nebudú. Pre naučenie sa jazyka je najdôležitejší komplexný a systematický prístup k jazyku.

lýdia machová a jej jazykový mentoring

Prečo sa tento seminár naozaj oplatí absolvovať:

Vzácne informácie

Nikde inde nenájdete takto prehľadne podané informácie o učení sa jazykov, ktoré sú skutočne overené praxou, a už vôbec také niečo nenájdete spracované v slovenčine.

Prax, nie teória

Na seminári nebudeme zabíjať čas teóriou učenia sa jazykov, od začiatku do konca to budú praktické rady, ktoré viete okamžite uplatniť v praxi. Ktokoľvek bol na mojich prednáškach, seminároch či hodinách vie, že hneď ďalší deň po seminári sa dá vhupnúť rovno do učenia sa jazyka po novom. (Viacerí účastníci košického seminára Kľúč k jazykom išli hneď po seminári do kníhkupectva 🙂 )

Viackrát overené na vlastnej koži

Všetko, čo o učení sa jazykov učím na svojich seminároch a prednáškach, mám vždy vyskúšané priamo na sebe. Viem, že tieto veci fungujú, lebo som si nimi sama niekoľkokrát prešla, a navyše poznám množstvo ľudí, ktorí sa s rovnakými metódami taktiež naučili viacero jazykov. Kto vám dokáže lepšie poradiť o samoučení jazykov ako človek, ktorý sa ich sám naučil hneď 7? 🙂

Poradím vám, ak máte špecifický problém

Na konci seminára bude priestor na diskusiu aj krátke konzultácie v menšom kruhu, kde sa ma môžete opýtať na akékoľvek špecifické problémy, ktoré ste pri učení sa jazykov zažili alebo zažívate. Je to vaša jedinečná príležitosť poradiť sa o učení sa jazykov s expertkou, ktorá sa jazykmi zaoberá profesionálne aj v súkromní už 17 rokov. 

Ušetrené stovky eur a roky štúdia

Z dlhodobého hľadiska vám poznatky z tohto seminára ušetria množstvo času, ktoré by ste vynaložili na získanie všetkých informácií, a taktiež vám ušetria stovky až tisíce eur, ktoré by ste pravdepodobne vyhodili za nevhodné materiály alebo kurzy, ktoré vás k želaným výsledkom aj tak neprivedú. Prečo si cestu neskrátiť a nezjednodušiť, keď sa to dá? Toto know-how navyše viete využiť v budúcnosti aj na iné jazyky. 

Podporná skupinka po seminári

Pri učení sa jazyka je najdôležitejšia výdrž. Aby to účastníci seminára len tak nevzdali, budú mať po absolvovaní seminára možnosť vstúpiť do špeciálnej uzavretej facebookovej skupinky, v ktorej sa môžu navzájom motivovať a radiť si, a v prípade otázok ma kedykoľvek požiadať o radu.

Doterajšími metódami získate len doterajšie výsledky

Ak ste sa doteraz roky snažili naučiť angličtinu či nemčinu a stále to nie je ono, niečo zjavne robíte zle. Nemôžete robiť stále tie isté kroky dokola a očakávať iné výsledky. Ak sa rozhodnete otvoriť novým možnostiam učenia sa, otvoríte sa aj novým možným výsledkom. A keďže tieto metódy sú overené praxou, je veľmi pravdepodobné, že to bude fungovať aj u vás 🙂

100% garancia spokojnosti

Ak sa na seminári náhodou nedozviete to, prečo ste naň prišli, stačí mi hneď po seminári povedať, že si želáte vrátiť peniaze, a ja vám ich vrátim bez akýchkoľvek ďalších otázok. Pre všetky moje kurzy a produkty platí, že peniaze za ne chcem len od ľudí, ktorí v nich našli očakávanú hodnotu. Väčšina zo stoviek mojich klientov mi pritom dáva najavo, že na mojich kurzoch získali ešte omnoho viac. Ak by to však z akéhokoľvek dôvodu nebol váš prípad, naše cesty sa rozídu v priateľskom duchu a vás to nestálo ani euro. 

Špeciálna cena pre prvých 5 účastníkov na každom seminári: 

1 osoba

97 EUR

67 EUR

2 osoby

194 EUR

140 EUR

majster jazykov
seminár lýdie machovej

Povedali o mojich predošlých seminároch:

Mojich 10 živých celodenných seminárov Majster jazykov (o učení sa jazykov od
stredne pokročilej úrovne vyššie) sa zúčastnilo až

0 ľudí

medzi nimi množstvo učiteľov jazykov a ľudí, ktorí cudzie jazyky využívajú aj profesionálne v práci. Mnohí sa učia jazyky už množstvo rokov. Niekoľko mesiacov po seminári som sa ich opýtala, ako sú na tom:

0 %
zo všetkých doterajších účastníkov sa aj pol roka po seminári učilo jazyk aktívne a bavilo ich to
0%
z nich po seminári zmenilo svoj spôsob učenia sa jazykov
0%
videlo prínos seminára aj v tom, že ich namotivoval do učenia sa jazykov

Povedali o mojich predošlých seminároch:

Erik Hoffmann, podnikateľ

Martin Mažár, podnikateľ

Čo to vlastne znamená "byť samoukom"?

Samouk je človek, ktorý sa jazyk učí sám, doma, bez navštevovania jazykových kurzov, bez pobytu v zahraničí (aj keď sa môže, samozrejme, učiť aj v zahraničí), bez učiteľa, ktorý by mu presne hovoril, čo má robiť. Neznamená to však, že samouk nie je v kontakte s rodenými hovoriacimi jazyka, ani že nemá kontakt na iných študentov daného jazyka. Najdôležitejšie je to, že si svoje učenie riadi sám, a venuje sa mu z vlastnej iniciatívy a podľa vlastného plánu.

Je vôbec možné naučiť sa jazyk úplne sám?

Áno, bezpochyby. Ja sama som toho príkladom, a poznám tiež stovky ľudí, ktorí sa takto učia jazyky pomerne bežne. U nás to, žiaľ, nie je natoľko rozšírené ako v zahraničí, preto si veľa ľudí myslí, že samouk je skôr niečo výnimočné, alebo že je na to potrebný špeciálny talent. No nie je to tak. Každý sa môže stať samoukom v učení sa jazykov, ak chce, a je ochotný na to vynaložiť isté úsilie. V dnešnej dobe, keď máme k dispozícii toľko materiálov na internete zadarmo, a k tomu množstvo kníh a učebníc v kníhkupectvách, je možnosť naučiť sa jazyk svojpomocne ešte viac dostupná ako kedykoľvek v minulosti.

Je učenie sa doma lepšie ako na kurze?

Každému vyhovuje iný spôsob učenia sa: niekto potrebuje pravidelné hodiny s ostatnými študentmi, niekto ide radšej svojou cestou. Najlepšie na tom je, že tieto formy učenia sa si navzájom vôbec neodporujú: dokonca je vhodné ich aj kombinovať. Ak chodíte na nejaké pravidelné hodiny s učiteľom, viete svoje učenie podstatne urýchliť, ak doňho zakomponujete prvky efektívneho samoučenia sa. Váš učiteľ si čoskoro všimne, že ste začali na jazyku pracovať viac, a váš pokrok na hodinách aj doma bude omnoho rýchlejší a viditeľnejší.

Nestačí skrátka doma robiť viac domácich úloh? 

Domáce úlohy vám v každom prípade výrazne pomôžu v napredovaní v jazykovom kurze, avšak toto nie je to isté ako byť samoukom. Tipy a systém v učení, ktorý vám detailne vysvetlím na seminári, väčšina učiteľov jazykov na Slovensku vôbec nepozná. Moje skúsenosti vychádzajú z rokov učenia sa viacerých jazykov ako samouk, z početných rozhovorov s inými polyglotmi a zo štúdia odbornej literatúry. V školách a na jazykových kurzoch sa učí inými metódami, založenými na práci učiteľa so študentom. Tieto metódy nie sú v žiadnom prípade horšie, avšak nie sú určené na samostatné učenie sa jazyka. 

Na moje semináre a prednášky chodia veľmi často šikovní jazykári, ktorí chcú svoje učenie v školách a na kurzoch obohatiť o niečo viac. Cítia, že práca so študentom na hodine sama osebe nestačí, a študent musí robiť niečo aj sám doma. (Majú pravdu!) Veľakrát však nevedia, ako by študentom mohli pomôcť. Na seminári sa to dozvedia 🙂 

Často kladené otázky o seminári

  Čo zahŕňa lístok na seminár?

V cene seminára je zahrnutá 4-hodinová prednáška skúsenej jazykovej mentorky, ktorá sa ako samouk naučila 7 jazykov na plynulú úroveň (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, poľština, ruština, esperanto), pracovný zošit s podkladmi zo seminára a diskusia, v rámci ktorej sa môžete poradiť o konkrétnych problémoch s učením sa doteraz, ako aj spýtať sa na konkrétnu knižku pre samoukov, ktorú doma máte.  Účastníkov čaká na seminári príjemná atmosféra aj s malým občerstvením.

V cene kurzu nie sú zahrnuté študijné materiály pre konkrétne jazyky ako napríklad knihy, nahrávky a pod.   

  Aký jazyk sa môžem po seminári začať učiť?

Takmer akýkoľvek 🙂 Tento seminár je jedinečný práve tým, že ukazuje univerzálne techniky na naučenie sa akéhokoľvek jazyka. Napriek tomu musím dodať, že nie som expertom na ázijské jazyky a hoci mám viacero informácií od iných polyglotov o tom, ako je vhodné postupovať napr. s čínštinou alebo japončinou, neviem sa k týmto jazykom vyjadriť do detailov. Ak si nie ste istí, či bude seminár vhodný pre váš konkrétny jazyk, ktorý sa u nás učí menej často, napíšte mi radšej pred seminárom email na lydia@jazykovymentoring.sk a ujasníme si to.  

Najlepšie vám viem poradiť k európskym jazykom, hlavne tým, ktoré som sa sama učila, teda angličtina, nemčina, poľština, španielčina, francúzština, esperanto, ruština, a slovenský posunkový jazyk. Príklady na seminári budú orientované hlavne na angličtinu, nemčinu, španielčinu, francúzštinu a ruštinu.

  Čo ak nie som úplný začiatočník?

Tento seminár bude pre tých, ktorí s jazykom ešte vôbec nezačali, ale aj pre tých, ktorí to už možno aj opakovane skúšali, no nikdy sa ďaleko nedopracovali. Ak patríte k "falošným začiatočníkom", resp. "večným začiatočníkom", na seminári sa dozviete, v čom ste doteraz robili chybu, a ako na to môžete ísť odteraz úplne inak. 

Pokiaľ už ste v cudzom jazyku na úrovni, že si dokážete prečítať jednoduché texty alebo vypočuť jednoduché nahrávky, a rozumiete im, potom bude pre vás vhodnejší videokurz Majster jazykov

  Môžem si seminár objednať na firmu?

Áno, v prihlasovacom formulári je priestor na vpísanie IČO a DIČ. V prípade potreby je možné upraviť položku na faktúre, aby lepšie ozrejmovala, že ide o jazykové vzdelávanie.

  Budem musieť na seminári hovoriť v cudzom jazyku?

Určite nie, nikoho nebudeme verejne vyzývať k žiadnym konverzáciám, čítaniu, opakovaniu výslovnosti ani nič podobné. Toto nie je jazykový kurz, ale vzdelávací seminár, kde si v príjemnom prostredí povieme presne, ako na to, aby ste to vedeli doma všetko aplikovať do praxe.

Využite zľavu pre prvých 5 účastníkov každého seminára:

1 osoba

97 EUR

67 EUR

2 osoby

194 EUR

140 EUR